Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla

Onnistu projekteissasi

Haluatko osata parhaat toimintatavat projektityössä, kehittää osaamistasi ja oppia tunnistamaan projektityössä yleisimmät epäonnistumisen riskitekijät? Koulutusohjelma on tehokas ja tiivis kahden päivän koulutus, jonka myötä saat kattavan käsityksen projektityöskentelystä ja -johtamisesta.

Projektinhallinnan ollessa yhä useamman rahoitusalan ammattilaisen tavanomaista työpäivää nyt ja tulevaisuudessa, projektinhallinnallisen osaamisen tärkeys korostuu. Projektityöskentelyn keskeisten elementtien ymmärtäminen on yksi menestymisen edellytyksistä toimit sitten projektipäällikkönä, asiantuntijana, projektitoimistossa tai muutoin projektityössä. Projektinhallinnan perusteet finanssialalla -koulutusohjelmassa opit perustiedot ja -taidot projektien hallinnasta sekä kehität ymmärrystäsi projektinhallinnan perusteista. Pääset sijoittamaan projektityöskentelyn finanssialan viitekehykseen sen muovautuessa monien muutoshankkeiden alla, esimerkkejä unohtamatta.  

Lataa esite Kysy lisätietoja

Hinta:

Koulutuksen hyödyt

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla -koulutus antaa osallistujalle kattavan käsityksen projektityöskentelystä ja -johtamisesta. Koulutusohjelman jälkeen osallistuja osaa käytännössä johtaa omaa projektiaan hallitummin sekä pystyy tarkastelemaan projektityöskentelyn kehittymistarpeita konkreettisemmin.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille finanssialalla projektimuotoista työtä tekeville, jotka tarvitsevat hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen ja -työskentelyn menetelmistä ja hyödyistä. Tällaisia asiantuntijoita ovat muun muassa projektipäälliköt, -koordinaattorit, projektitoimiston asiantuntijat sekä liiketoiminnanedustajat.

Sisältö ja aikataulu

Projektinhallinnan perusteet finanssialalla -ohjelman kesto on kaksi päivää ja se koostuu luennoista ja case-esimerkeistä.

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Kahden lähiopetuspäivän aikana käydään läpi projektinhallinnan perusteet ja kuullaan case-esimerkkejä onnistuneista projekteista.

Case-esimerkkejä

Case-esimerkkejä finanssialalta

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Kai Koskinen

Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä.

Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun projektiliiketoiminnan tutkijana sekä opiskellut projektijohtamisen jatkokoulutusohjelmassa Montrealissa ja omaa monipuolisen kokemuksen erilaisista projektiympäristöistä sekä projektinhallinnan menetelmistä ja projektinhallinnan työkaluista.

Koskinen on itse PMP-sertifioitu projektipäällikkö.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta