Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Mielenterveyden häiriöt, hoitopolku ja kuntoutuminen – mahdollisuudet ja haasteet vakuutusten vastuunvalinnassa

Mielenterveyden häiriöt ovat yleistyneet voimakkaasti, samoin myös mielenterveyden diagnoosit. Tämä ilmiö koskettaa myös vakuutusalaa monella tavalla. Mielenterveyden kysymykset ovat yhä useammin mukana muun muassa vapaaehtoisten henkilövakuutusten vastuunvalinnassa sekä asiakasneuvonnassa. 

Seminaarissa on luvassa ajankohtaista tutkimustietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden hoitamisesta, kuntoutumisesta ja yhteydestä vakuutusriskiin. Lisäksi pohditaan, mikä kansantaloudellinen merkitys on mielenterveyden häiriöillä ja niiden hoitamattomuudella. Lopuksi pääset myös tutustumaan käytännön esimerkkeihin vastuunvalinnan ja asiakasneuvonnan kehittämisestä.
Pääset lisäämään osaamistasi mielenterveyden häiriöistä sekä hoidosta, ja voit hyödyntää päivän sisältöä omassa työssäsi.

Ilmoittaudu  

Kenelle?

Seminaari on suunnattu vakuutusalalla työskenteleville, jotka kohtaavat mielenterveysteemaan liittyviä kysymyksiä arjessaan. Seminaari sopii niin riskienhallinnan, vakuutuslääketieteen, liiketoiminnan kehittämisen kuin asiakasrajapinnan parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Seminaarista hyötyvät esimerkiksi underwritingin parissa työskentelevät asiantuntijat, vakuuttamisen asiantuntijat, tuotepäälliköt, kehityspäälliköt, vakuutuskäsittelijät, riskipäälliköt, korvausasiantuntijat, korvauspäälliköt, palvelupäälliköt, korvauskäsittelijät, lakimiehet, vakuutuslääkärit ja vakuutusmatemaatikot.

Ohjelma

8.30

Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.05

Mielenterveyden häiriöiden vakuutettavuus sekä jännitteet asiakkaan ja vakuutuspoolin välillä

Esko Kivisaari, FM, SHV

9.35

Lyhyt tauko

9.45

Psykiatria ja vakuutus – mielenterveyden häiriöt ja miten ne suhteutuvat vakuutukseen?

Hasse Karlsson, integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto

10.15

Kysymykset ja keskusteluEsko Kivisaari ja Hasse Karlsson

10.45

Tauko

11.00

Miten mielenterveyden häiriö hoidetaan?

  • Mielenterveyden häiriöt, hoito, hoitopolku sekä kuntoutuminen
  • Toimintakyvyn ja työkyvyn arviointi ja niiden yhdistäminen hoitoon ja kuntoutukseen
  • Käytännön esimerkkejä ja tapauksia

Outi Linnaranta, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

12.00

Lounas

13.00

Mielenterveyden häiriöt vastuullisuuden näkökulmasta – case LähiTapiola

Veera Lammi, johtaja, Riskihenkivakuuttaminen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

13.30

Mielenterveyshäiriöiden vastuunvalinta ja vakuutusrahoitteinen hoito

Mikko Kokko, johtaja, henkilövakuutus- ja vahinkopalvelut, Fennia

14.15

Kahvitauko

14.45-15.30

Keskustelu, caset ja opit


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta