Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Lääketiede vakuutusalalla 3

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Lääketiede vakuutusalalla -seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Seminaari on jatkoa muille lääketieteeseen keskittyville koulutuksille.

Seminaarissa kuullaan lääkäreiden puheenvuoroja. Erilaisia vammoja tarkastellaan syy-seuraus-periaatteen kautta. Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa.

Päivän sisältö on rakennettu siten, että se ei ole vakuutuslajisidonnainen.

Lääketiede vakuutusalalla 3 -seminaari on osa Lääketiede vakuutusalalla -seminaarisarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu neljä itsenäistä seminaaria ja voit suorittaa ne haluamassasi järjestyksessä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu kaikille asiantuntijoille, jotka työskentelevät henkilövakuutusten ja -korvausten parissa.

Se soveltuu työeläke-, henki-, ja vahinkovakuutusyhtiöissä työskenteleville korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille sekä kuntotussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille. Seminaari sopii myös korvauslakimiehille, ja vakuutuslääkäreille.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Päivän avaus

Taisto Hujala, VT
Päivän puheenjohtaja

9.10

Oikeustapaus – tuomiossa otettu kantaa eri tutkimusmenetelmien luotettavuuteen

Taisto Hujala

10.10

Kaularangan ja retkahdusvamman kuvantaminen

Veikko Kähärä, LT, Neuroradiologian dosentti, TAYS/Kuvantamiskeskus

11.45

Lounas

12.45

Ortopedia ja traumatologia

  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, vammat ja niiden hoito

Aarne Kivioja, ortopedian ja traumatologian dosentti

14.00

Asiantuntijalääkärin rooli eri lautakunnissa

Aarne Kivioja, ortopedian ja traumatologian dosentti

14.30

Tauko

14.45

Hammassairaudet ja -tapaturmat

Heikki Murtomaa, emeritusprofessori, Helsingin yliopiston suuterveystiede

16.00

Seminaaripäivä päättyy

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta