Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Lääketiede vakuutusalalla 1

Kasvata ymmärrystäsi lääketieteestä ja juridiikasta

Lääketiede vakuutusalalla 1 -seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää henkilövahinkoihin liittyvää lääketiedettä ja vakuutusjuridiikkaa. Seminaarin avulla laajennat ammattitaitoasi korvauspäätösten tekemisessä ja perusteluiden laadinnassa sekä toisaalta niiden tulkinnassa asiakkaiden parhaaksi. Seminaari antaa myös valmiuksia vastata asiakkaiden kysymyksiin.

Seminaari soveltuu niin lakisääteisten kuin vapaaehtoisen vakuutusten kanssa työskenteleville henkilöille niin työeläke-,  henki-,  ja vahinkovahinkovakuutusyhtiössä. Myös muilla toimialoilla toimivat lääkärit, työterveyshenkilöstö, juristit ja muut henkilöt, jotka käsittelevät henkilövakuutuksiin liittyviä kysymyksiä hyötyvät seminaarista. 

Seminaarissa kuulet lääkäreiden puheenvuoroja ortopediasta ja traumatologiasta, kipulääketieteestä, tapaturmaisista aivovammoista ja neuropsykologiasta sekä neurologisista sairauksista ja niiden tutkimusmenetelmistä vakuutuslääketieteen kannalta. Tavoitteena on tarjota viimeisintä lääketieteellistä tutkimustietoa vahingoittuneen parhaaksi ja auttaa vakuutuskorvausten laadinnassa, että ne tehdään alusta lähtien oikein. 

Seminaarissa tarkastellaan lääketieteellisiä seikkoja syy-seurausperiaatteen kautta. Päivän sisältö painottuu lääketieteeseen ja se on sovellettavissa niin lakisääteisiin kuin vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin ja niiden korvaamiseen. 

Lääketiede vakuutusalalla 1 -seminaari on osa Lääketiede vakuutusalalla -seminaarisarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu neljä itsenäistä seminaaria ja voit suorittaa ne haluamassasi järjestyksessä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari soveltuu niin lakisääteisten kuin vapaaehtoisen vakuutusten kanssa työeläke-, henki- ja vahinkovahinkovakuutusyhtiössä työskenteleville henkilöille sekä korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille, kuntotussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille.

Seminaari sopii myös korvauslakimiehille ja vakuutuslääkäreille. Myös muilla toimialoilla toimivat lääkärit, työterveyshenkilöstö ja juristit sekä muut henkilöt, jotka käsittelevät henkilövakuutuksiin liittyviä kysymyksiä hyötyvät seminaarista, kuten esimerkiksi ammattiliittojen edunvalvojat ja muut liitot.

Sisältö

Seminaarissa käydään läpi henkilövakuutuskorvausten näkökulmasta lääketieteellisten ja oikeudellisten asioiden yhdistämistä sekä mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Seminaarissa käydään myös läpi käytännön esimerkkien kautta henkilövakuutusten korvauspäätöksiä, jotka auttavat pohtimaan erilaisia hoitolinjoja parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Ohjelma

9.00

Johdanto aiheeseen
Taisto Hujala, varatuomari

9.10

Ortopedia ja traumatologia

  • Tuki- ja liikuntaelinten vammat 
  • Uusien tutkimusmenetelmien luotettavuus

Teemu Paatela, ortopedian ja traumatologian erikoisalajohtaja, Terveystalo

10.10

Tapaturmainen aivovamma – diagnostinen haaste

Jussi Posti, LT vastuualuejohtaja, neurokirurgian erikoislääkäri Neurokeskus, 
Turun yliopistollinen keskussairaala  neurokirurgian (TY) ja neurotraumatologian dosentti (HY)

11.15

Tauko

12.00

Kipulääketiede

  • CRPS
  • Kivun tutkinta ja hoito

Maija Haanpää, dosentti, neurologian erikoislääkäri, HUS 

13.00

Tauko

13.15

Neuropsykologia

  • Neuropsykologin rooli aivovammojen diagnostiikassa ja kuntoutuksessa
  • Yhteistyö eri tahojen kanssa

Taina Nybo, PsT, Neuropsykologian erikoispsykologi
HUS, Neurokeskus, Neuropsykologia
Aivovammapoliklinikka, Helsingin yliopistollinen sairaala

14.30

Neurologiset sairaudet ja niiden tutkimus­menetelmät vakuutuslääketieteen kannalta

Markus Wikstén, Ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri, LKT
HUS, Lohjan sairaanhoitolalue, neurologian vastuualue

15.45

Oikeudenkäynti

  • Miten lääketieteellisiä asioita käsitellään tuomioistuimessa?

Taisto Hujala, varatuomari

16.30

Seminaaripäivä päättyy

Seminaarin puheenjohtajana toimii varatuomari Taisto Hujala.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen