Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Kuntoutus ja palvelumuotoilu

Ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutusprosessi kuntoutujan parhaaksi

Kuntoutusasioita käsittelevät asiantuntijat kohtaavat päätös- ja palveluprosessin eri vaiheissa monia eri toimijoita, joiden yhteinen päämäärä on varmistaa myönteinen asiakaskokemus kuntoutujalle tapaturmasta alkaen. Eri tahot toimivat kuitenkin usein siiloissa tuntematta asiakkaan kokemuksen kokonaisuutta. Palvelumuotoilun avulla asiakaskokemusta voidaan parantaa merkittävästi.

Kuntoutus ja palvelumuotoilu -koulutusohjelmassa tutustutaan kokonaisvaltaisesti suomalaiseen kuntoutusjärjestelmään, joka nykyisellään on hyvä ja toimiva, mutta joka ei ole kaikille osapuolille samalla tavalla tuttu, mikä voi johtaa epäjohdonmukaisuuksiin asiakkaan kokemassa kokonaisuudessa. 

Ohjelma on tarkoitettu kuntoutusasiakkaiden palvelemiseen osallistuville ammattilaisille, joilla on roolissaan jo usean vuoden kokemus. Ohjelman aikana osallistujat tutustuvat sekä lääkinnälliseen että ammatilliseen kuntoutukseen, ja uusi ymmärrys sekä käytännön parhaat opit viedään käytäntöön jo koulutuksen aikana.

Koulutusohjelman keskeinen tavoite on auttaa luomaan erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen systemaattinen, tehokas toimintatapa, joka palvelee asiakkaan tarpeita ja synnyttää myönteisen palvelukokemuksen. Lainsäädännön asettamat reunaehdot palvelun kehittämiselle otetaan ohjelmassa johdonmukaisesti huomioon.

Kouluttajina toimivat Suomen parhaat kuntoutuksen asiantuntijat, jotka tuovat ohjelmaan viimeisimmän tiedon. 

Yhteistyössä

Koulutusohjelman suunnittelusta vastaa ohjausryhmä, joka edustaa Suomen suurimpia vakuutusyhtiöitä ja palveluntarjoajia. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Suomen ensimmäinen, kokonaisvaltaisesti kuntoutukseen ja palvelukehitykseen perehdyttävä koulutusohjelma vakuutusyhtiöiden asiantuntijoille ja muille kuntoutettavaa ohjaaville tahoille, kuten työterveyshuollolle ja henkilöstöhallinnolle.

Ohjelma auttaa tunnistamaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämismahdollisuudet asiakkaan parhaaksi.
 

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen kuntouttamisjärjestelmästä, sen toimintamalleista, keinoista ja tavoitteista sekä konkreettisia työkaluja kuntoutujan kohtaamiseen.
 

Hyödyt

Ohjelmasta saat lisää varmuutta ja tehokkuutta asiakkaan palvelemisen prosesseihin sekä edesautat vakuutusalan kuntoutuksen ammattitietouden syventymistä organisaatiossasi. Viet oppimiasi tietoja ja taitoja suoraan omaan työhösi jo ohjelman aikana. Opit kertomaan kuntoutujalle selkokielellä, mitä lakisääteinen vakuutus hänen kohdallaan tarkoittaa, jolloin pystyt ennakoiden välttämään korvausjärjestelmää koskevia väärinymmärryksiä, jotka aiheuttavat turhia ristiriitoja ja johtavat jopa kaikkia osapuolia kuluttaviin oikeudenkäynteihin.

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu kuntouttamiseen liittyviä asioita käsitteleville henkilöille, kuten työeläke-, työtapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden asiantuntijoille, päälliköille sekä korvauskäsittelijöille, jotka tarvitsevat työssään kokonaisnäkemystä kuntoutuksesta ja hyötyvät ammatillisten valmiuksiensa nostamisesta uudelle tasolle. Lisäksi koulutus soveltuu teollisuuden, palvelualojen ja  kaupan aloilla toimiville työterveyshoitajille ja -lääkäreille sekä kuntoutukseen osallistuville palveluntuottajille roolista riippumatta.

Tästä aiemman kokemuksen ja osaamisen päälle rakentavasta ohjelmasta saa parhaan hyödyn henkilö, joka on toiminut kuntouttamiseen liittyvien asioiden parissa jo useita vuosia. Yhteistä osallistujille on innostus kehittää omaa asiantuntemustaan ja toimintatapoja parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma käsittelee ammatillista ja toimintakykykuntoutusta sekä kuntoutujan kohtaamista. Lisäksi ohjelma käsittelee kuntoutuksen palvelumuotoilua ja oikea-aikaisuutta osana saumatonta asiakaskokemusta.

Ohjelma sisältää kolmen lähipäivän lisäksi webinaareja, tallenteita ja harjoitustehtäviä. Lisäksi osallistuja valitsee Finvan koulutustarjonnasta kahden vuoden sisään yhden lääketieteeseen keskittyvän seminaarin.

Ohjelmaan sisältyy oman itsensä kehittämisprojekti, joka haastaa oppimaan uusia tekemisen tapoja säännellyssä ympäristössä.

Ohjelman rakenne

Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus

Koulutusohjelman taustaprosessi, joka sisältää kaksi webinaaria, ennakko- ja välitehtävän sekä jatkuvan itsensä kehittämisen tehtävän.

Kuntoutuksen erikoistumisopinnot

Kolme interaktiivista lähiopetuspäivää, yksi vapaavalintainen lääketieteeseen keskittyvä Finvan seminaari, kolme erityispätevyyteen keskittyvää webinaaria/tallennetta ja harjoitustehtäviä. Lisäksi digitaalisesti toteutettu klinikka, jossa on mahdollisuus käydä läpi omia caseja ja tuoda alalle läpinäkyvyyttä.

Lifelong Learning -projekti

Itsensä kehittämisen projekti, joka sisältää ennakko- ja välitehtävän sekä kaksi webinaaria/tallennetta.

Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus

Ohjelmassa käsitellään palvelumuotoilua osana saumatonta asiakaskokemusta. Palvelumuotoilu kuntoutuksessa -kokonaisuus kulkee koulutusohjelman taustaprosessina punaisena lankana ja se sisältää 

  • Ennakkotehtäviä
  • Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilu osana saumatonta asiakaskokemusta 
  • Välitehtävä
  • Webinaari / tallenne: Palvelumuotoilun mahdollisuudet kuntoutuksessa
  • Jatkuva itsensä kehittäminen

Kuntoutuksen erikoistumisjaksot

Lifelong Learning -kokonaisuus

Lifelong Learning – itsensä kehittäminen osana työelämässä menestymistä -kokonaisuus sisältää

  • Ennakkotehtävä, opittujen asioiden vieminen käytäntöön 
  • Webinaari / tallenne, tavoitteet ja suunnitelma osana opiskelua 
  • Välitehtävä
  • Webinaari / tallenne, jatkuva kehittäminen, Lifelong Learning

Aiheeseen liittyvää

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta