Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Innovaatiot ja ekosysteemit

Löydä uusia nousevia edistyksellisiä ratkaisuja, tuotteita tai keksintöjä

Pandemiasta on tuskin selvitty, kun jo naapurissa myllertää sota ja maailmaa uhkaa talouskriisi. Kotimaassa tuskaa tuo kansan ikääntyminen, julkinen velkaantuminen ja työvoiman kohtaanto-ongelma. Tarvitaan uusia, radikaalejakin keinoja ja mieluiten nopeasti.  

Olemme olleet tienhaarassa monesti ennenkin ja kuitenkin olemme osanneet sopeutua olosuhteiden tuomiin haasteisiin – usein luomalla käytännön tarpeista nousevia edistyksellisiä ratkaisuja, tuotteita tai keksintöjä. 

Suomi oli vielä 100 vuotta sitten köyhä, siitä olemme nousseet maailman rikkaimpien, kehittyneimpien ja onnellisimpien kansojen joukkoon. Tämä on johtunut panostuksestamme osaamiseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Nämä samat asiat takaavat yritysten menestyksen ja kilpailukyvyn myös jatkossa. 

Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit vaativat sekä laajaa että syvää, monialaista osaamista. Tätä osaamista on harvalla riittävästi ja sen hankkiminen omaan yritykseen on hidasta ja kallista. Tehokas yhteistyö yli yritys- ja toimijarajojen on välttämätöntä. Löyhästi verkottunutta, tehtäväsuuntautunutta, luottamukseen ja osallistujien toisiaan täydentävään osaamiseen perustuvaa yhteistyörakennetta kutsutaan usein ekosysteemiksi.

Innovaatioekosysteemit ovat hyvä alusta ratkoa tulevaisuuden visaisia haasteita, jotka vaativat monialaisempaa ja -tieteisempää osaamista. Innovaatioekosysteemeissä toimijat kehittävät tavoitteellisesti yhdessä ratkaisuja ja sitä kautta uutta, kaikkia hyödyttävää liiketoimintaa.

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Ohjelman hyödyt

Opit ymmärtämään ja päivität tietämystäsi, miten innovaatiot syntyvät
Tutustut tuloksellisen innovaatiotoiminnan keskeisiin tekijöihin ja innovaatioverkostojen luomiseen
Osaat kehittää organisaation innovaatiotoimintaa
Saat työkaluja rakentaa, koordinoida ja johtaa innovaatioekosysteemejä
Vahvistat organisaatiosi kilpailukykyä

Kenelle?

Koulutus sopii hyvin yrityksen liiketoiminnan johdolle sekä innovaatio- ja TKI-toiminnoista vastaaville ja niitä kehittäville henkilöille.

Kouluttajat

Jari Laine

TkT Jari T.A. Laine on Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoulusta irtautuneen LignoSphere Company Oy:n toinen perustaja ja toimitusjohtaja.
 

Tätä ennen hän  oli  Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoulun Senior Innovation Advisor, joka vastasi biotuotteiden innovaatioiden kaupallistamisesta ja arvoketjusuunnittelusta, mm. Ioncell® ja LignoSphere™.

Hänellä on yli 20 vuoden teollisuusjohtajakokemus Nokialta ja Fiskarsilta sekä 10 vuoden tutkimusprojekteista ja luennoinnista Aalto-yliopistossa, Aalto EE:ssä ja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Laineella on erityisesti kiinnostusta ja kokemusta innovaatioprosesseista ja innovaatioiden kaupallistamisesta sekä käytännön kokemusta alueellisten sekä paikallisten innovaatioverkostojen edistämisestä. Muita osaamisalueita : tiimin rakentaminen ja johtaminen, muutoksenhallinta, strategian luominen ja toteutus.

Jari T.A.Laine väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2019. Väitöskirjassa keskityttiin luomaan ja johtamaan satunnaisia yritysten välisiä innovaatioverkostoja. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta