Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Hyvä hallintotapa, vastuullisuus ja kestävä kehitys finanssialalla

Integroi eettisyys ja vastuullisuus yrityksesi liiketoimintaan

Seminaari tarjoaa tietoa hyvän hallinnon järjestämistä ja vastuullisuuden toteuttamisesta finanssialalla. Lisäksi seminaarissa tarkastellaan eettistä organisaatiokulttuuria hyvän hallintotavan edistämisessä. Päivän aikana syvennytään myös kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä niiden huomioimiseen finanssialan liiketoiminnoissa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan johtajille ja asiantuntijoille, joiden tehtävänä on ottaa eettisyys ja vastuullisuus osaksi jokapäiväisiä liiketoimintoja.

Ohjelma

8.45

Aamupala

9.00

Kestävä kehityksen tavoitteiden huomioiminen liiketoiminnassa

  • Kestävän kehityksen periaatteiden edistäminen
  • Kestävän kehityksen tavoitteet osana finanssialan liiketoimintaa

Leena Lankoski, vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto

11.30

Lounas

12.30

Vastuullisuudesta finanssialalla

  • Vastuullisuuden kehittäminen finanssialan organisaatiossa
  • Tärkeimpien asioiden tunnistaminen

Kati Ihamäki, johtaja, brändi ja yritysvastuu, OP-ryhmä

13.20

Tauko

13.30

Eettinen ja vastuullinen organisaatiokulttuuri hyvän hallintotavan edistäjänä

  • Mitä on eettinen organisaatiokulttuuri?
  • Johdon ja esimiesten rooli hyvän ohjauskulttuurin luomisessa

Niina Ratsula, Ethics & Compliance Advisor, Code of Conduct Company Oy

15.45-16.00

Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta