Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Henkilövakuuttaminen ja lääketiede: aistivammat, kipu ja särky

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä 

Aistit, nuo sensorimme ja tutkamme ulkomaailmaan, voivat vaurioitua monella tavalla. Tapaturmaisesti, sairauksien seurauksena ja myös iän myötä. Pitkittynyt kipu ja särky ovat hyvin yksilöllisiä kokemuksia. Niiden alkuperäistä syytä ei aina pystytä selvittämään ja niiden vaikutuksia arjessa selviämiseen on myös hyvin vaikeaa todentaa. Vakuutuskorvauksien perusperiaate eli syyn ja seurauksen liittäminen yhteen voi tällöin olla hyvinkin hankalaa. Kipua, särkyä ja aistien heikkenemistä ja menettämistä joudutaan vakuutusyhtiöissä korvaustilanteissa pohtimaan sekä lääketieteellisestä näkökulmasta että myös eri vakuutuslajien ja -ehtojen sekä juridiikan kautta.

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tekeminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita niin korvauskäsittelijöiden kuin etenkin vahingon kärsineen asiakkaan näkökulmasta. Vakuutusyhtiön korvauskäsittelyssä aisteja vaurioittavat tapaturmat ja sairaudet sekä pitkittynyt kivun ja säryn kokemus ja niiden syiden ja seurauksien perinpohjainen selvittäminen ja tutkiminen ovat hyvässä korvauskäsittelyssä keskeisiä. Asiakaslähtöisen, laadukkaan ja kunnolla perustellun korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä. Myös vakuutetun omalla ja hoitavan lääkärin kuvauksella vahingon synnystä ja sen aiheuttamista vammoista on hyvin tärkeä rooli korvauspäätöstä pohdittaessa.

Aistivammat, kipu ja särky -seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä, eri vakuutuslajien korvauspiiriä ja juridiikkaa sekä miten kommunikoida asiantuntevasti kyseisten alojen edustajien ja asiakkaiden kanssa.

Seminaarissa kuulet laajasti lääkäreiden puheenvuoroja silmäsairauksista ja tapaturmista, korva/nenä/kurkkusairauksista ja -tapaturmista sekä näiden vaikutuksista aisteihin, hammassairauksista ja -tapaturmista sekä kipulääketieteestä, kivun tutkimisesta ja hoidosta. Lähestymme asiantuntijapuheenvuorossamme kyseisiä tapauksia myös juridiikan näkökulmasta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari soveltuu niin lakisääteisten kuin vapaaehtoisen henkilövakuutusten kanssa työeläke-, henki- ja vahinkovahinkovakuutusyhtiössä työskenteleville henkilöille, kuten tuote- ja korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille, vakuutuslääkäreille, kuntoutussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille.

Myös muilla toimialoilla toimivat lääkärit, työterveyshenkilöstö ja juristit sekä eri alojen asiantuntijat, jotka käsittelevät henkilövakuutuksiin liittyviä kysymyksiä, hyötyvät seminaarista. Myös esimerkiksi sairauskassoissa, ammattiliitoissa ja urheilun lajiliitoissa vakuutusten parissa työskentelevät saavat seminaarista hyödyllistä tietoa.

Sisältö

Seminaari tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Seminaarissa tarkastellaan lääketieteellisiä seikkoja syy–seurausperiaatteen kautta.

Päivän sisältö on lääketieteeseen painottuva ja se on sovellettavissa niin lakisääteisiin kun vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin ja niiden korvaamiseen. Seminaarin aikana aiheiden käsittelyä syvennetään keskustelujen avulla.

Ohjelma

8.45

Aamukahvit

9.00

Seminaarin avaus

9.05

Oikeustapauksia ja lautakuntaratkaisuja 

Leena Kuhanen, asianajaja, Asianajotoimisto Susiluoto Oy

10.05

Tauko

10.15

Hammassairaudet ja tapaturmat 

Heikki Murtomaa, emeritusprofessori, Helsingin yliopiston suuterveystiede  

11.30

Lounas

12.15

Aistivammat ja kipu vakuutuslääketieteellisenä haasteena

Ari Kaukiainen, dosentti, Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

13.15

Silmäsairaudet ja tapaturmat 

Tero Kivelä, professori, HYKS silmätautien klinikka 

14.15

Kahvitauko 

14.45

KNK-sairaudet ja -tapaturmat ja niiden vaikutus aisteihin 

Karin Blomgren, dosentti, tutkimusylilääkäri, HUS 


Päivä päättyy klo 16.00. Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta