Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Globaalit ympäristöhaasteet ja finanssiala

Mitä jokaisen finanssialan ammattilaisen tulisi tietää ympäristöasioista pystyäkseen reagoimaan tuleviin muutoksiin?

Globaalit ympäristöhaasteet ja finanssiala -seminaari kasvattaa finanssialan asiantuntijoiden valmiutta reagoida ympäristöongelmien aiheuttamiin muutoksiin yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Päivän aikana osallistujat saavat ajankohtaista tietoa globaaleista ympäristöhaasteista ja niiden ratkaisuista. Seminaarissa pureudutaan luonnon monimuotoisuuden katoon, ekosysteemipalveluiden yhteiskunnalliseen arvoon, ilmaston lämpenemiseen ja muovijäteongelmaan.

Koulutus edistää uudenlaista, alojen välistä keskustelua ja yhteisten intressien esille nostamista ympäristöasioissa.

Osallistujat pääsevät hyödyntämään asiantuntijuuttaan soveltaessaan ympäristötietoa finanssialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja visioimaan tulevaisuutta.  Parhaimmillaan ympäristöhaasteisiin reagoiminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tekee suomalaisista asiantuntijoista edelläkävijöitä yhteiskunnallisessa murroksessa.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunniteltu finanssialan asiantuntijoille, joiden on hyvä ymmärtää finanssialaan vaikuttavien globaalien ympäristökriisien seurauksia.

Se sopii esimerkiksi strategioiden suunnittelussa, brändinluomisessa, policy-asioiden kanssa toimiville, ympäristöriskien kanssa työskenteleville, vastuullisen sijoittamisen ammattilaisille sekä sidosryhmien kanssa dialogia käyville.

Sisältö

Seminaarin aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Valmistelussa olevan sääntelyn mukanaan tuomat velvoitteet finanssialalle, huomioiden kestävyysasiat sekä miten finanssialan liiketoimintaintressi ottaa ne huomioon
 • Johdatus ekosysteemiajatteluun
 • Yhteiskuntia kannattelevat ekosysteemipalvelut - mikä on toimivan ympäristön arvo?
 • Miten rakentaa organisaation reagointivalmiutta ilmastonmuutoksen seurauksille?
 • Roskasta resurssiksi: kasvavan muovijäteongelman vaikutukset ja ratkaisut
 • Miten luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemien resilienssiä?
 • Millaisia vakuutusriskejä ympäristöongelmat aiheuttavat tulevaisuudessa?
 • Millaista asiantuntemusta finanssialalla tarvitaan ympäristöasioihin reagoimisessa ja mistä sitä voidaan hankkia?
 • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristötietoisuus ja -työ tuovat?
 • Keitä voisivat olla pankkien/vakuutusalan uudet yhteistyötahot ympäristöongelmien torjumisessa?

Ohjelma

Aamupäivä klo 9.00-12.00

 • Valmistelussa olevan lainsääntelyn mukanaan tuomat velvoitteet finanssialalle, huomioiden kestävyysasiat sekä miten finanssialan liiketoimintaintressi ottaa ne huomioon
  Elina Kamppi, asiantuntija, lainsäädäntö, Finanssiala ry
 • Johdatus ekosysteemiajatteluun
  Virve Viertiö
 • Yhteiskuntia kannattelevat ekosysteemipalvelut - mikä on toimivan ympäristön arvo?
  Susanna Jernberg
 • Miten rakentaa organisaation reagointivalmiutta ilmastonmuutoksen seurauksille?
  Virve Viertiö
 • Roskasta resurssiksi: kasvavan muovijäteongelman vaikutukset ja ratkaisut
  Pinja Näkki
 • Luonnon monimuotoisuus tukee ekosysteemien resilienssiä

Lounas klo 12.00-13.00 

Iltapäivä klo 13.00-16.30 Workshopit / Fasilitoidut ryhmäkeskustelut

Valitsemme muutaman alla olevista aiheista osallistujien etukäteistoiveiden mukaisesti:

 • Miten ympäristöongelmat huomioidaan finanssialalla tällä hetkellä? Mitä pitäisi kehittää?
 • Mitä ekologisia vaikutuksia vastuullisen sijoittamisen kriteereissä on? Puuttuuko jotain ja miten voisi kehittää?
 • Millaisia vakuutusriskejä ympäristöongelmat aiheuttavat tulevaisuudessa?
 • Millaista asiantuntemusta finanssialalla tarvitaan ympäristöasioihin reagoimisessa ja mistä sitä voidaan hankkia? 
 • Mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristötietoisuus ja -työ tuovat?
 • Mikä on pankkikonttorin rooli ympäristötyössä?
 • Keitä voisivat olla pankkien/vakuutusalan uudet yhteistyötahot ympäristöongelmien torjumisessa?
 • Mitä hyötyä pankille on ympäristötyöstä?
 • Mitä sellaista pohjoismaisissa finanssialan instituutioissa osataan, jota tarvitaan ekologisen kestävyyden rakentamiseen? Miten sitä voisi välittää muille, miten sitä voisi kehittää eteenpäin?

Puhujat

Susanna Jernberg

Susanna Jernberg on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) väitöskirjatutkija, jonka tutkimusaiheet keskittyvät luonnon tarjoamiin ekosysteemipalveluihin, merien monimonimuotoisuuteen sekä tulevaisuuden epävarmuuksien arvioimiseen päätöksenteossa.

Elina Kamppi

Elina Kamppi on Finanssiala ry:n asiantuntija, joka vastaa edunvalvonnasta EU-sääntelyhankkeissa. Elina on erikoistunut kestävän rahoituksen kokonaisuuteen, jossa finanssialan sääntelyä uudistetaan tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita.

Pinja Näkki

Pinja Näkki on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) väitöskirjatutkija, joka on perehtynyt merten muoviroskaongelmaan ja tutkii mikromuovin kohtaloa ja vaikutuksia merissä.

Virve Viertiö

Virve Viertiö on itsenäinen ilmasto- ja ympäristökouluttaja, joka auttaa organisaatioita kehittämään reagointivalmiuttaan ympäristöongelmista seuraavassa yhteiskunnallisessa murroksessa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta