Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet ja muutosten johtaminen

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet ja muutosten johtaminen -seminaari syventyy finanssialan uusiin mahdollisuuksiin liiketoiminnassa, samalla käydään läpi myös nykyisten liiketoiminnan tehostamisen mahdollisuuksia.

Päivän aikana käydään läpi, miten digitalisoituminen haastaa vanhat toimintamallit ja luo hienoja mahdollisuuksia uusille ajatuksille, sekä miten olemassa olevia toimintamalleja voidaan tehostaa. Tutustumme uusiin digitaalisiin kanaviin, mm. Digital First, virtuaaliassistentit ja ääni uutena käyttöliittymänä, Hybrid Advice, AI:n ja ihmisen yhteispeli, sekä Open Commerce -finanssituotteisiin osana ostamisen arvoketjuja. Lisäksi tarkastelemme digitalisoinnin vaikutuksia finanssialalla ja saamme erilaisia näkökulmia finanssialan tulevaisuuteen sekä kuulemme, miten finanssialan muutosta voidaan johtaa.

Seminaarissa kuulemme myös, miten trendejä tunnistetaan ja miten trendit vaikuttavat finanssialaan sekä mitä opittavaa finanssialalla on muilta toimialoilta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu finanssialan muutoksesta vastaaville, liiketoiminnan uudistajille ja kehittäjille sekä finanssialan asiantuntijoille.

Ajankohtaisen tiedon lisäksi seminaari tarjoaa myös oivan tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

 

Sisältö

Seminaaripäivässä paneudutaan finanssialaan vaikuttaviin uusiin teknologioihin, alaa haastaviin uusiin toimintamalleihin ja regulaation tuomiin uusiin vaatimuksiin sekä siihen, miten finanssialan muutosta johdetaan. 

Seminaarissa luodaan katsaus digiajan teknologioihin ja integraation tuomiin mahdollisuuksiin uuden liiketoiminnan  ja ansaintamallien kehittämisessä. Päivä on käytännönläheinen, jolloin päästään jo konkretiaan. 

Ohjelma 

8.45

Aamupala

9.00

Finanssialan uudet liiketoimintamahdollisuudet

 • Digiajan teknologiat ja integraatiot uuden liiketoiminnan ja ansaintamallien kehittämisessä

 • Digitalisoituminen haastaa vanhat toimintamallit ja luo hienoja mahdollisuuksia uusille ajatuksille

 • Olemassaa olevien toimintamallien tehostaminen

Julius Manni, Senior Vice President, Head of New Business, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

10.00

Tulevaisuuden trendit

 • Trendien vaikutus finanssialan muutoksiin ja mahdollisuuksiin
 • Mitä mielenkiintoisia ilmiöitä, jotka kaikuvat finanssialaan, löytyy muilta toimialoilta?

Antti Harjunpää, Director, Digital Customer Experience, CGI, Next

11.00

Finanssialan avoin tulevaisuus

 • Fintech-yhteistyö ja palvelumallit
 • Ekosysteemiajattelu
 • PSD2 ja Open Banking
 • Uusien kanavien synty avoimessa taloudessa

Thomas Brand, Management Consultant, Accenture Financial Services

12.00

Lounas

12.45

Muutoksen suunnittelu ja johtaminen

 • Toimintaympäristö
 • Laajentuvat ekosysteemit
 • Toimintamallit
 • Teknologian rooli

Mikko Helin, partner, vakuutustoimiala, Deloitte

14.00

Tauko

14.15

Digitalisoinnin vaikutukset

 • Alustat
 • Data
 • Tekoäly

Valtteri Saurila, johtaja, kehittäminen ja uudistuminen, LähiTapiola

15.30

Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta