Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana -seminaarin aikana tutkitaan erilaisia päivittäiseen työhön liittyviä vuorovaikutustilanteita ja niiden napakkaa haltuunottoa. Tarkoituksena on löytää käytännön työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi ja onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi tapahtuu työskentely sitten livenä tai etänä.

Hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan niin ratkaisun ”myymisessä” asiakkaalle, uuden asian esittelyssä esimiehelle kuin myös projektiryhmän motivoinnissa. Päivän pääteemana on oman vaikuttavuuden lisääminen erilaisissa työtilanteissa niin lähi- kuin etätyöskentelyssä.

Aiheina mm.

 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • vaikuttamisen taidot
 • valmentava ja ohjaava ote

Erityisesti päivän aikana tarkastellaan haastavia vuorovaikutustilanteita, jotka vaativat hyviä päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitoja. Seminaari tarjoaa käytännönläheisiä työvälineitä omien taitojen kehittämiseen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Sisältö

Seminaari muodostuu ryhmätöistä, keskusteluluennoista ja käytännön tehtävistä. Päivän aikana on mahdollista työstää omia vaikuttamisen keinoja ja vuorovaikutuksen haasteita sekä saada palautetta ja tukea vertaisryhmässä.

Koulutus kehittää finanssialan asiantuntijoiden ja esimiesten osaamista nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin sekä syventää finanssialan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä tapoja ennakoida tulevaisuuden muutoksia. Päivän vetäjänä toimii vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti, FM, Päivi Yli-Kokko.

8.45 Aamupala ja ilmoittautuminen
9.00

Asiantuntija viestijänä

 • millaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja työelämässä tarvitaan?
 • entä mitä ovat työyhteisötaidot?
 • onko kysymys taidoista vai henkilökemiasta?
 • miten vuorovaikutustaitoja kehitetään?

Asiantuntija vaikuttajana

 • viestintätyylit ja niiden merkitys
 • vaikuttaminen ja argumentointitavat
 • ihmisten erilaisuuden huomioiminen
 • vakuuttavuus ja jämäkkyys viestinnässä
 • aktiivisen kuuntelemisen taidot

» tietoiskuja, tehtäviä ja keskusteluja

12.00 Lounas
12.45

Asiantuntija haastavissa vuorovaikutustilanteissa

 • miten motivoida ja innostaa muita?
 • miten johtaa ja ohjata eri tilanteita?
 • miten toimia ristiriitatilanteissa?
 • napakka mielipiteen ilmaisu
 • selkeä ja ytimekäs puheenvuoro
 • miten sitouttaa muita osallistujia?
 • miten varmistaa viestin perillemeno eri tilanteissa?
 • miten vaikuttaa haastavissa tilanteissa

» tietoiskuja, tehtäviä ja harjoituksia haastavista vuorovaikutustilanteista sekä niiden pohdintaa

16.00 Seminaaripäivä päättyy

 

Päivän vetäjänä toimii vuorovaikutusvalmentaja ja kehittämiskonsultti, FM, Päivi Yli-Kokko.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta