Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Datalla vaikuttaminen - Datalla tulosta

Ajantasaista tietoa datan mahdollisuuksista finanssisektorilla.

Finanssialalla toimitaan isojen datamäärien kanssa. Uudet liiketoimintamahdollisuudet ja tiedon vaihdantatalous syntyvät innovatiivisessa yhteisössä ja tieto jalostuu parviälyä hyödyntäen. Luovuus ja innovatiivisuus ovat yrityksen tärkeimpiä kilpailutekijöitä ja elinehto yrityksen menestykseen. 

Laadukas data on edellytys viisaalle tekoälylle. Datalla on myös muita mahdollisuuksia organisaatiossa ja sen kehittämisessä. Esimerkiksi miten dataa hyödynnetään vaikuttamisen työvälineenä ja miten data parhaimmillaan toimii liiketoiminnan muutoksen polttoaineena? Miten ihmiset saadaan ymmärtämään isoista massoista koostuvaa tietoa ja miten se jaetaan ymmärrettävässä muodossa muille? Entä miten työntekijöiden luovuutta voidaan maksimaalisesti hyödyntää asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämisessä? Miten kannustaa ihmisiä oma-aloitteisuuteen, luovuuteen ja ”out of the box” -ajatteluun?

Datalla vaikuttaminen – datalla tulosta -seminaari tarjoaa ajantasaista tietoa datan mahdollisuuksista finanssisektorilla. Päivässä paneudutaan my datan, own datan ja big datan hyödyntämiseen ja siitä saadun tiedon välittämiseen kiinnostavasti. Tavoitteena on löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Lisäksi päivässä käydään läpi tiedon visualisointia ja miten työntekijöiden luovuutta voidaan hyödyntää asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään tietoja siitä, miten datalla voi vaikuttaa ja haluavat saada datan avulla lisää liikevaihtoa. Seminaarissa käsitellään organisaatiokulttuuria ja johtamismallia, jossa hyödynnetään kaikkien luovuutta ja kykyä ajatella ”out of the box”. 

Seminaari soveltuu myös henkilöille, jotka etsivät parhaita keinoja johtaa luovaa prosessia ja kannustaa työntekijöitä luovuuteen.

Sisältö

Päivän aikana käsitellään muun muassa datan eri muotoja ja niiden visualisointia, mitä tiedon visualisointi on ja mihin tarkoituksiin se soveltuu. Päivässä käydään läpi myös tiedon visualisoinnin prosessia ja työkaluja. Lisäksi syvennytään siihen, miten tietoa voidaan hyödyntää ja miten organisaatiossa ja sen ulkopuolella voidaan innostaa ja osallistaa ihmisiä tekemään muutosta tulosten saavuttamiseksi ja entistä tehokkaampien toimintojen aikaansaamiseksi. 

Myös luovuutta pitää johtaa, koska mikään tuote tai palvelu ei synny itsestään. Helka Pirinen kertoo luovan prosessin eri vaiheet ja miten sitä tulee johtaa. Hän käsittelee luovuutta ja yhteistyötä myös organisaatiokulttuurin ja voittajatiimin näkökulmasta, sillä asiakkaat haluavat tehdä yhteistyötä luovien edelläkävijöiden kanssa.

Ohjelma

 

 
9.00

Data Economy

  • Mitä tiedon visualisointi on ja mihin tarkoituksiin se soveltuu?
  • Datan eri muodot ja niiden visualisoiminen
  • Näköhavainnon toiminta
  • Vakiintuneita esitystapoja: tilastografiikka, käsitegrafiikka, verkostomallit ja kartat
  • Vuorovaikutteisuus ja animaatiot
  • Tiedon visualisoinnin työprosessi ja työkalut

Juuso Koponen, informaatiomuotoilija ja Koponen+Hildén-suunnittelutoimiston perustaja, opettaja Aalto-yliopistossa ja muissa suomalaisissa korkeakouluissa

12.30 Lounastauko
13.30

Luovuus ratkaisee – miten rakentaa luova organisaatiokulttuuri ja tiimityö? 

  • Luovuus ja innovatiivisuus yrityksen kilpailutekijänä– mitkä ovat luovan prosessin vaiheet ja parhaat työkalut?
  • Voittajajoukkue -  miten rakennan luovuutta edistävän tiimin? 
  • Inspiroiva johtaminen – innostava johtaminen tuottaa hyödyt liiketoiminnalle 

Helka Pirinen, tietokirjailija, valmentaja ja toimitusjohtaja, People & Leardership Consulting PLC Oy

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Juuso Koponen

Juuso Koponen on informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti.

Koponen suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta