Mitä coaching on?

Aalto EE:ssä coaching kytkeytyy aina tiiviisti työelämän tarpeisiin sekä yksilön ja organisaation tavoitteisiin.

Coaching on 

  • Itsetuntemusta kasvattava prosessi, joka auttaa asiakasta ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.  
  • Tavoitteellinen lähestymistapa, joka kasvattaa asiakkaan kapasiteettia saavuttaa päämääriä, ratkoa liiketoiminnan haasteita ja menestyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  
  • Luottamuksellinen kumppanuus, jossa korostuu tukeminen, haastaminen, päätöksenteko, tavoitteiden asettaminen ja seuranta.  

Jokainen coaching-prosessimme on erilainen, koska se rakennetaan alusta loppuun vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Juuri siksi coaching on yksi tehokkaimmista keinoista erinomaisten suoritusten tukemiseen ja konkreettisten muutosten aikaansaamiseen. 

Coaching-prosessiin osallistuu tyypillisesti coach ja 

  • yksilö (henkilökohtainen kehittyminen) 
  • tiimi (esim. johtoryhmätyöskentelyn tai tiimin vuorovaikutuksen kehittäminen) 
  • poikkifunktionaalien ryhmä (esim. organisaation muutosagenttien coaching). 

Coach vastaa siitä, että prosessi etenee järjestelmällisesti. Aalto EE:n coachit ovat alan johtavia toimijoita, joilla on vahvan coaching-osaamisen lisäksi vankka omakohtainen kokemus organisaatioiden arjesta ja johtamisesta. Hyödynnämme työssämme Aalto EE:n 40-vuotista globaalia liiketoimintaosaamista sekä viimeisintä tutkimustietoa organisaatioiden ja johdon kehittämisestä.