Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Opinnot tuovat asioihin eri tulokulmia, eri linssejä, eri perspektiivejä.”

Jussi-Pekka Erkkola
Vice President, eCommerce & Digital Services, Elisa

Elisalla kuluttajaliiketoiminnan digitaalisista palveluista vastaava Jussi-Pekka Erkkola hiljenee hetkeksi tämän kysymyksen äärellä: mitä haluaisit oppia seuraavaksi?

”Onko pakko valita? Olen kiinnostunut vähän kaikesta!”

Puntaroinnin jälkeen Erkkola muotoilee asian näin:

”Haluaisin oppia toimimaan nykyistäkin enemmän monialaisena johtajana. Haluan ymmärtää paremmin koko sitä toimintaympäristöä, jossa operoimme. Siinä ei voi tulla täysin valmiiksi. Olen tehnyt opintoja sinne sun tänne, ja se on tarjonnut erilaisia linssejä organisaatioiden toimintaan. Tätä voisi jatkaa ihan loputtomasti.”

Haluaisin oppia toimimaan nykyistäkin enemmän monialaisena johtajana. Haluan ymmärtää paremmin koko sitä toimintaympäristöä, jossa operoimme. Siinä ei voi tulla täysin valmiiksi."

Sinne sun tänne opintojen tekeminen tarkoittaa, että Erkkola on opiskellut oikeastaan koko työuransa ajan: Jyväskylän yliopistossa viestintää, Aalto ylipiston taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriossa digitaalista mediaa, ja viimeisimpänä hän suoritti Aalto EE:n EMBA-ohjelman.

Opinnot ovat nivoutuneet osaksi elämää, ei vain työtä. Tärkein motivaation lähde on utelias luonne.

Viimeiset parikymmentä vuotta Erkkola on tehnyt ”digihommia” esimerkiksi Valiolla, Nokialla, K-ryhmässä ja Elisalla. Ala on sellainen, että koko ajan pitää ymmärtää jotain, joka on vasta tuloillaan.

Aalto EE:ssa tehdyissä opinnoissa Erkkola innostui ennen kaikkea rahoituksesta ja M&A-moduulista. M&A eli mergers and acquisitions -osuudessa käsitellään yritysjärjestelyitä ja niiden eri vaiheita kaupanteosta integraatioon. Nämä teemat olivat tuttuja käytännössä, mutta opinnoissa asioille sai ikään kuin akateemisen kehyksen ja sitä kautta syvempää ymmärrystä. Seurauksena ei ollut täyttymys - päinvastoin, halu oppia lisää vain kasvoi.

Erkkolan puheessa toistuu ajatus oppimisesta uusien näkökulmien tarjoajana. Uutta oppiessa saa uusia linssejä omaan ajatteluun. Erkkola on eri työtehtäviensä ohella myös Elisan vastuullisuusjohtoryhmän puheenjohtaja.

”Opinnot tuovat asioihin eri tulokulmia, eri linssejä, eri perspektiivejä. Eri tieteenaloilta saa erilaisia tapoja lähestyä ongelmia. Kun oppii jatkuvasti uutta, saa lopulta aika laaja-alaisen kyvyn analysoida tilanteita ja tehdä päätöksiä.”

Työnteon ohella opiskelemisessa on sekin hyvä puoli, että oppeja saa hyödynnettyä samantien käytäntöön. Erkkola kertoo EMBA-ohjelmassa tehdystä opintomatkasta Yalen yliopiston School of Managementiin. Siellä saatuja oppeja työntekijöiden sitouttamisesta pääsi käyttämään heti töihin palatessa.

Opiskelun ja vaativan työn yhteensovittaminen ei ole helppoa. Hinnan maksavat usein läheiset. Erkkola kiittelee perheensä joustavuutta mutta sanoo myös, että rutiini auttaa: kun on tottunut siihen, että opiskelee jatkuvasti, siitä tulee osa elämää, ei jokin tietty jakso. Kynnys alkaa lukemaan ja kirjoittamaan on matala, kun siihen on tottunut. Haastattelupäivän aamuna Erkkola on jo tavannut omaa EMBA-ryhmäänsä coaching-sessiossa.

Mitkään jatkuvan oppimisen brosyyrit eivät kerro, miten iso osa opiskelua on se, että saa tutustua uusiin ihmisiin."

”Mitkään jatkuvan oppimisen brosyyrit eivät kerro, miten iso osa opiskelua on se, että saa tutustua uusiin ihmisiin. Suureksi osaksi oppiminen on yhdessäoppimista, ja samalla saa uusia kavereita.”

Tällainen on uteliaan ihmisen mieli: Erkkola puhuu peräkkäisissä lauseissa siitä, että nyt meneillään olevien opintojen jälkeen voisi vähän hengähtää – ja siitä, että päässä on ”tiettyjä kipinöitä taloustieteeseen liittyen”. Erityisesti makrotalouteen liittyvät teemat viehättävät selkeydellään.

”Katsoin jo hieman taloustieteen kursseja, ne olisivat tärkeitä ihan jo yleissivistyksen syventämisen kannalta.”

”Toinen mistä haluaisin oppia enemmän on johtamisoppien skaalaaminen, sekin kiinnostaa tosi paljon, olen miettinyt, miten pitäisi skaalata hyviä johtamisen menetelmiä omassa organisaatiossa valmentavan johtamisen kautta…”

Jatkuvan oppimisen mindsetiä Erkkola kuvaa Einsteinin nimeen liitetyllä sitaatilla: When you stop learning you start dying.

Tutustu muihin asiakastarinoihimme ja liity kaltaistesi joukkoon

Aalto Executive MBA -ohjelma