Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Meidän täytyy päästä eroon ajatuksesta, että johtajat ovat supersankareita.”

Domenico Dargenio
Leadership and Culture Transformation, Fortum

Domenico Dargeniolle Aalto EMBA -tutkinnon suorittaminen oli ensimmäinen askel elämänlaajuisen oppimisen polulla. Eniten häntä motivoi sisäinen halu tehdä työtä paremman tulevaisuuden puolesta.

Kiivastahtisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa pyrkimys elämänlaajuiseen oppimiseen voi muuttaa merkittävästi niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin elämää. Domenico Dargenio, joka vastaa Fortumilla kulttuurin ja johtamisen muutoksesta, on tästä hyvä esimerkki.

"Olen yleisesti ottaen utelias ihminen, mutta kun olin suorittanut toisen maisterintutkintoni, keskityin urani ensimmäiset kymmenen vuotta muihin asioihin. En ollut lainkaan kiinnostunut täydennyskoulutuksesta tai osaamiseni kehittämisestä", Domenico eli Dom kertoo.

Vähitellen hän alkoi kuitenkin kiinnittää huomiota puutteisiin liiketoiminnan kompleksisuutta koskevassa ymmärryksessään, mikä innosti hänet EMBA-tutkinnon pariin. Tämä muodostui käännekohdaksi hänen elämässään.

Löysin uudelleen oppimisen ilon. Muistin taas, miten hyvältä tuntuu ottaa kaikki irti uteliaisuudesta."

"Löysin uudelleen oppimisen ilon. Muistin taas, miten hyvältä tuntuu ottaa kaikki irti uteliaisuudesta."

Suoritettuaan Aalto EMBA -tutkinnon vuonna 2015 Dom on jatkanut itsensä ja osaamisensa säännöllistä kehittämistä. Hän osallistuu aktiivisesti koulutuksiin, suorittaa erilaisia sertifikaatteja ja haluaa pysyä ajan tasalla alan trendeistä sekä inspiroitua webinaareista ja konferensseista.

Tasapainon löytäminen ammatillisten velvollisuuksien ja opintojen välillä voi olla haastavaa, mutta Dom nojaa sisäiseen motivaatioonsa. Vaikka hän tunnustaakin energiatasojensa vaihtelevan, hän on löytänyt balanssin vapaa-ajan harrastusten ja henkistä kasvua edistävien aktiviteettien välille.

"Opin myös koko ajan paremmaksi oppijaksi. Olen huomannut esimerkiksi, ettei kirjoja tarvitse lukea kannesta kanteen. Sen sijaan pyrin keskittymään vain niihin osiin tai lukuihin, jotka ovat olennaisia itseni ja työni kannalta."

Dom uskoo vahvasti tarpeeseen pysyä relevanttina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tähän pohjautuu myös hänen halunsa oppia jatkuvasti uutta.

Minulla on tarve tehdä maailmasta parempi paikka. Tyydytys, jonka parempi työ ja parempi palkka tuovat, ei riitä."

"Minulla on tarve tehdä maailmasta parempi paikka. Tyydytys, jonka parempi työ ja parempi palkka tuovat, ei riitä. Se tunne haipuu nopeasti pois."

Vaikka Dom painottaakin, että vastuu oman osaamisen päivittämisestä kuuluu yksilölle, hän huomauttaa myös yritysten roolista.

"Yrityksen kannattaa ehdottomasti pyrkiä oppivaksi organisaatioksi. Emme me voi pakottaa ihmisiä oppimaan, mutta voimme luoda ympäristön, jossa ihmisillä on mahdollisuus panostaa aikaansa oppimiseen ja kasvuun."

Kun keskustelu siirtyy johtamiseen, Dom korostaa, että taitava johtajuus juontaa juurensa jaetusta ihmisyydestä ja ihmiskeskeisestä yrityskulttuurista. Hänen mukaansa hyvä johtajuus koostuu erilaisista elementeistä.

"Johtajalla täytyy olla perusasiat hallussa, hänen täytyy tuntea omat vahvuutensa, ja hänellä pitää olla toimialaan liittyvää osaamista ja ymmärrystä. Kun näitä on sopivassa suhteessa, tapahtuu ihmeitä."

Dom haastaa perinteisen johtamiskäsityksen ja peräänkuuluttaa siirtymistä yksilökeskeisestä johtajuudesta kollektiiviseen johtajuuteen.

"Totuushan on, ettei johtaminen ole yksilö- vaan joukkuelaji. Jokainen vaikuttaa omalla tavallaan. Tämän tiedostamisessa ja hyväksymisessä meillä on vielä paljon tekemistä."

Dom kannustaa organisaatioita panostamaan psykologiseen turvallisuuteen ja haastamaan vanhentuneet toimintamallit, jotta muutos olisi mahdollinen.

Tarvitsemme myös rohkeutta näyttää haavoittuvuutemme. Meidän täytyy päästä eroon ajatuksesta, että johtajat ovat supersankareita."

"Emme ole vieläkään onnistuneet pyristelemään irti 150 vuotta sitten omaksutusta viitekehyksestä. Siinä missä teknologia kehittyy eksponentiaalisesti, organisaatiomallit muuttuvat logaritmisesti – siis hyvin, hyvin hitaasti. Nykyisiä organisaatiorakenteita ei ole tehty menestymään VUCA-maailmassa."

Dom peräänkuuluttaa perinteisen organisaatiomallin ravistelua. Elämänlaajuinen oppiminen, uteliaisuus ja radikaalit muutokset ovat ainoa tapa navigoida menestyksekkäästi muuttuvassa maailmassa.

Kuten Dom osuvasti sanoo: "Tarvitsemme enemmän rohkeutta. Tällä en tarkoita, että meidän pitäisi tehdä ihan hulluja juttuja tai ottaa suuria riskejä. Tarvitsemme myös rohkeutta näyttää haavoittuvuutemme. Meidän täytyy päästä eroon ajatuksesta, että johtajat ovat supersankareita."

Tutustu muihin asiakastarinoihimme ja liity kaltaistesi joukkoon

Aalto Executive MBA -ohjelma