Mahdollista luovuus systemaattisesti ja hyväksy epäonnistumiset

Rohkeus muuttua on iso kilpailutekijä yritykselle. Kellontaajuus on nopea ja yrityksen elinehto on uudistua nopeasti ja ennakkoluulottomasti. Liian hidas, vanhanaikainen ja hierarkkinen yritys jää kilpailijoiden jyräämäksi.  

Helka Pirinen, 06.03.2020

Johtajat peräänkuuluttavat luovaa organisaatiokulttuuria ja asennetta - rohkaistaan työntekijöitä kokeilemaan uskaliaasti uutta. Vanhoista toimintavoista on luovuttava, jotta saadaan uutta. Käytännössä asiat eivät kuitenkaan muutu. Kysymys kuuluukin: miksi on niin vaikeaa luopua vanhasta ja uskaltaa rohkeasti kokeilla uutta?

Luovuuden esteenä voi olla työkaveri

Yksi juurisyy on se, että yrityksessä voi olla vallalla ajatus, ettei ole pakko uudistua. Niin kauan kun tyydytään nykyiseen, kilpailevat ajavat ohi. Sanotaan, että pakko on paras motivaattori. 

Toinen syy on organisaatiossa vallalla oleva yrityskulttuuri. Olen huomannut, että johtamisen näkökulmasta luovuuden esteenä ei ole välttämättä esimies, vaan työkaveri, joka latistaa työkaverinsa hyvän idean. Epäonnistuminen kuuluu luovaan prosessiin ja se tulee koko organisaation hyväksyä.

Jotta luovuus ja ideat pääsevät kukoistamaan, on johtamisen tuettava niiden syntyä ryhmässä. Kun esimies kannustaa tiimiläisiään ideoimaan yhdessä, saadaan kaikki osallistumaan ja sitoutumaan. Kun tiimi on heimo, heimolaisen ideat saavat kannustusta kaikilta.  

Luovuus vaatii systematiikkaa

Kolmas asia, johon luovuuden johtamisessa on kiinnitettävä huomiota, on rakenteet. Sanotaan, ettei luovuus kukoista hierakioissa, mutta se vaatii systematiikkaa. Kaiken luovuuden ja palvelumuotoilun taustalla pitää olla aina asiakkaan tarve eli hänelle tuotettu lisäarva. Luovat ideat ovat parhaiten hyödynnettävissä, kun niitä varten on oma prosessi ja työkalut. Ideat pitää viedä eteenpäin, koska muuten työntekijöiden motivaatio häviää. 

Kaikki ovat luovia, kun siihen vain annetaan mahdollisuus."

Kaikki ovat luovia, kun siihen vain annetaan mahdollisuus. Kun teen valmennuksissa Shark Tank- harjoituksen, valmennettavat keksivät mitä ihmeellisempiä luovia ideoita uusista palveluista ja tuotteista. Moni on luonut huipputuotteet puolessa päivässä. Kun on monimuotoinen ryhmä ideoimassa, kaikki on mahdollista. 

Usein luovat ideat häviävät kuin tuhka tuuleen, jos yrityksen prosesseissa ideoiden eteenpäin viemistä ei ole vastuutettu. Ideat pitää käydä läpi, tehdä realistinen arviointi ja kokeilla. Kokeilu tulee viestiä sisäisesti, ettei mahdollisesta epäonnistumisesta heti ”naulata seinään” isolla äänellä. 

Asiakas mukaan luovaan prosessiin

Uusi palvelu pitäisi ottaa käyttöön nopeasti. Tästä nopeudesta ovat hyviä esimerkkejä pelifirmat ja isot teknologiafirmat. He kokeilevat nopeasti alustoillaan uusia palveluita, testaamaan, parantamaan iteratiivisesti. Samaa voidaan tehdä myös finanssialalla ja muillakin toimialoilla. Viestintä kokeilusta, jatkuvasta oppimisesta ja parantamisesta pitää olla osa yrityksen dna:ta ja sitä pitää kommunikoida avoimesti asiakkaille. Asiakas on otettava mukaan luovaan palvelun muotoiluprosessin heti alussa. 

Harva onnistuu luomaan huipputuotteen ensimmäisellä kerralla, mutta jos sitä ei uskalla tehdä ensimmäistä kertaa, status quo on yrityksen tylynä kohtalona. Luovuus on aina vaihtoehto ja valinta – go for it!

Helka Pirinen puhuu luovuudesta ja kokeilukulttuurista yrityksen kilpailuetuna Finvan Asiakaskokemuksen kehittäjä -ohjelmassa. Ohjelmassa käsitellään voittavan asiakaskokemuksen luontia palvelumuotoilun, datan hyödyntämisen sekä luovuuden avulla sekä paneudutaan asiakaskokemuksen kehittämisprojekteihin muuttuvassa finanssialan liiketoimintaympäristössä. Lue lisää ohjelmasta.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Mahdollista luovuus systemaattisesti ja hyväksy epäonnistumiset

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka