Koulutusohjelma takana - millaisena laatuasiantuntijana eteenpäin?

Aalto PRO:n Master Class in Quality -koulutuksen päättyessä eri taustoista tulevat, eri toimialoilla ja hyvin erilaisissa tehtävissä työskentelevät asiantuntijat reflektoivat runsaan vuoden aikana kertyneitä oppeja ja oman osaamisen kehittymistä. Mitä ajatuksia laatuasiantuntijoilla heräsi ja mihin suuntaan he kokivat osaamisensa kehittyneen?

Heli Paalamo, 06.10.2020

Toteutimme reflektoinnin Sitran kehittämällä Erätauko - Rakentavan keskustelun pelisäännöt -menetelmällä ja opimme samalla laatutyössäkin tarvittavaa kuuntelevaa vuorovaikutusta.

Laatuammattilaisena kehittyminen

Merkityksellisenä kokemuksena korostui se, että osallistujat saivat uudenlaista ajattelutapaa laatutyön merkityksestä organisaatiolle: mitä kaikkea laatu tarkoittaa ja kuinka laatua johdetaan ja jalkautetaan.

Tärkeiksi koettiin syötteiden saaminen ja vieminen omaan organisaatioon ja omalle tiimille.

Kokonaisuuden hallinta tarkoittaa paitsi asiayhteyksien hahmottamista, myös uusia tiedonpalasia, toteuttamiskelpoisten ideoiden tunnistamista, kehittelyä ja soveltamista. Tärkeiksi koettiin syötteiden saaminen ja vieminen omaan organisaatioon ja omalle tiimille. Kokonaisuuden hahmottamisen ja kokonaisvaltaisen laatuajattelun lisäksi opittiin uutta näkökulmaa myös käytännön tekemiseen: oma laatuajattelu on kehittynyt ja ymmärrys laatutyökaluista ja niiden käytöstä eri yhteyksissä hahmotetaan paremmin.

MQ-koulutusohjelman sisältöjen vahvuus on siinä, että eri taustoilla ja eri kokemuspohjalla osallistuja voi poimia opetuksesta oppeja, jotka nousevat työelämässä esille eri tavalla eri tilanteissa. Eri teemojen painopisteet ja hyödyt riippuvat kunkin tehtävistä sekä aiemmasta osaamisesta ja kokemuksesta. Koulutuksen teemasisällöissä ei unohdeta myöskään laatutyön rajapintoja: laatuasiantuntijan on seurattava tarkasti, mitä ympäröivässä maailmassa ja yhteiskunnassa tapahtuu ja miten ennakoida muutoksia. Jatkuvan parantamisen lisäksi on osattava reagoida ketterästi poikkeustilanteissa.

Verkostot, suhteet ja oma tapa toimia

Oman asiantuntijuuden kehittymisessä esille nousi suhteiden merkitys tekemisessä: miten oma käyttäytyminen vaikuttaa eri ihmisiin ja eri tilanteissa. Laatuammattilainen ei voi mennä vain työkalut edellä. Tiimityö ja erilaisuuden kohtaaminen vaikuttaa tulosten aikaansaamiseen. Tärkeäksi koettiin myös kyky tunnistaa sidosryhmiä ja verkostoja paremmin. Millaisia suhteita ja vuorovaikutusta näissä verkostoissa esiintyy ja miten niihin vaikuttaa itse tavoitteiden saavuttamiseksi? Tähän liittyen esiin nousi kiinnostava näkökulma informaation ja kommunikaation laadusta: millä tavalla viet asiaasi eteenpäin.

Verkostojen kasvattaminen on tavoittelemisen arvoinen asia laatuammattilaisille ja se on koettu kautta vuosien MQ-koulutusohjelman vahvuudeksi.  Osallistujien kirjo edustaa laajasti eri aloja. Oman normityön piirissä ei välttämättä koskaan törmäisi täysin eri maailmasta tuleviin henkilöihin. Mikä mahdollisuus omien ajatusten peilaamiseen ja tuulettamiseen sekä suhdeverkoston laajentamiseen!

Varmuuden lisääntymistä ja pätemisen tarpeesta luopumista

MQ-koulutusohjelmassa opitaan tuloksellista, kokonaisvaltaista laatutyötä. Lisäksi korostamme henkilökohtaisen asiantuntemuksen ja laatuammattilaisuuden kasvattamista vaikuttavien tulosten aikaansaamiseksi.

Mietimme, miten oma ajattelu ja käyttäytyminen on muuttunut koulutusohjelman aikana ja miten oma laatuammattilaisena kasvaminen tuntuu ja näkyy. Osaaminen kehittyy myös ilman sertifikaatteja, ajattelua muuttamalla.

Kokemus ”auttajaksi kehittymisestä”: kuinka ongelmien syiden löytämiseksi osataan paremmin kysellä muilta ja johdatella ihmisiä löytämään ratkaisuja

Ammattilaisuuden kehittyminen on tuonut rauhoittumista ja varmuutta: kannattaa luopua kaikkivoipaisuuden kuvitelmasta eikä kaikkea tarvitse tietää ja osata itse. Kaikissa kysymyksissä ei tarvitse ”syöksyä pätemään”, vaan täytyy osata kysyä muilta, jos ei itse ymmärrä.  Koettiin, että oma työtyyli on muuttunut rennommaksi ja epävarmuus on lieventynyt. Oivaltava kokemus oli se, että on opittu puhumaan sujuvasti eri (laatu)termeillä vaikkei itse välttämättä hallitse – eikä tarvitsekaan hallita – kaikkea. Omia kehityskohteita havaitaan siis paremmin: osataan tunnistaa oma keskeneräisyys ja ymmärretään, mitä ei vielä ymmärrä.

Olennainen huomio oli kokemus ”auttajaksi kehittymisestä”: kuinka ongelmien syiden löytämiseksi osataan paremmin kysellä muilta ja johdatella ihmisiä löytämään ratkaisuja. Myös totuttujen tekemismallien kyseenalaistaminen ja uusien tulokulmien pohtiminen asioihin nousi esille: on joutunut miettimään uudestaan, miksi joitakin asioita tehdään niin kuin tehdään. Löytyisikö kenties fiksumpiakin tapoja?

MQ-oppien kiteytyksiä ja haasteita itselle

  • Kokonaisvaltaisen laatuajattelun kehittyminen ja laadun moniulotteisuuden ymmärtäminen: teoria, työkalut, jalkautus
  • Ajattelun monistaminen: oppien vieminen ja levittäminen organisaatioon
  • Ymmärrys laadun kustannuksista suhteessa hyötyihin (esim. mittareiden ja dokumentoinnin määrä)
  • Mitä kannattaa mitata: ”mittari, joka ei aiheuta liikettä, on turha”
  • Kuuntelemisen, rauhoittumisen ja läsnäolon taito: osaa ryhtyä kyselemään, antaa tilaa toiselle
  • Ei voi olla määrääjä, ennemmin kokeilija ja keskusteluttaja
  • Erilaisista taustoista johtuvan erilaisuuden sietäminen
  • Analyyttisempi ote tekemiseen vs. intuitio ja mutu-tuntuma

Master Class in Quality – MQ-ohjelman vahvuus on laatujohtamisen kokonaisvaltainen käsittely, ei vain tiettyyn filosofiaan, esim. leaniin, keskittyminen. Koulutuksen aikana laadittava oman organisaation kehitysprojekti vie opittua käytäntöön ja tuottaa parannustoimenpiteitä. Saisitko sinäkin MQ-koulutuksesta itsellesi ja organisaatiollesi uusia näkökulmia ja vahvistusta laatujohtamiskäytäntöihin, muutoksenhallintaan, oman asiantuntemuksen syventämiseen tai tuloksellisuuden parantamiseen ja parannusideoiden kehittelyyn?

Lue lisää aihealueen ohjelmista

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Koulutusohjelma takana - millaisena laatuasiantuntijana eteenpäin?

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka