Koulutuskysely: kevät lisäsi halua oppia verkossa, mutta kasvokkain oppimisella on edelleen arvo

Haastava ja poikkeuksellinen kevät on vaikuttanut finanssialaan merkittävästi. Muutos on vaatinut uudenlaista osaamista niin päivittäisessä työssä kuin johtamisessakin. Katsetta luodaan kuitenkin jatkuvasti tulevaan samalla, kun pyritään selviämään päivittäisen arjen keskellä. Keskiöön nousevat kyky oppia poikkeustilanteista ja luoda muutosvalmiutta tulevaan. 

Ella Puoliväli, 15.06.2020

Finvan syksyn koulutustarjonta on tänä vuonna muotoutunut poikkeuksellisissa olosuhteissa. Myllerryksen keskellä, työtapojen ja työnteon muuttuessa kysyimme asiakkailtamme millaista osaamista he kokevat tarvitsevansa tulevaisuudessa. 

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti yli 300 finanssialan tai finanssiosaamista tarvitsevaa työntekijää, asiantuntijaa, esimiestä ja johtajaa. Vastaajista noin puolet työskenteli vahinko-, henki- tai työeläkevakuuttamisen parissa ja lähes 40 prosenttia työskenteli rahoituksen, sijoittamisen tai varainhoidon tehtävissä. 

Poikkeuksellinen kevät heijastui vastauksiin 

Etätyöhön ja uusiin työtapoihin siirtyminen heijastuivat koulutuskyselyn vastauksissa, sillä suuri osa vastaajista piti webinaareja ja verkkokursseja mielekkäinä tapoina oppia uutta ja kehittää osaamista.  

Finvan keväällä järjestämät ajankohtaiswebinaarit ovat keränneet mukaan jo lähes tuhat finanssiosaamisen vahvistamisesta innostunutta henkilöä. Samaan aikaan kuitenkin tarve verkostoitua fyysisessä maailmassa on alalle tärkeää. Tämä heijastui kyselyssä siinä, että perinteisempi lähiopetus ja lyhyet seminaarityyppiset ajankohtaiskatsaukset pitivät pintansa tänäkin vuonna. 

Vastaajien keskuudessa motivaatio oman osaamisen kehittämiseen koulutusten kautta kumpusi kolmella neljästä omasta kiinnostuksesta ja halusta ylläpitää sekä syventää asiantuntijuutta. Jatkuva osaamisen kehittäminen nähtiin välttämättömyytenä pysyä ajanhermolla. Yhä useammin vastuu tästä on myös itse työntekijällä. Neljäsosa vastaajista piti kouluttautumista tärkeänä uralla etenemisen vuoksi. Finva koettiin vastaajien joukossa asiantuntevana, kehittyvänä ja arvostettuna koulutuskumppanina. 

Keskiössä ammatillinen kehittyminen, lainsäädännön muutokset, metataidot ja digitalisaation hyödyntäminen 

Substanssiosaamisen lisäksi metataitojen merkitys finanssialalla korostuu vuosi vuodelta. Tämä heijastuu oman kokonaisvaltaisen kehittymisen tärkeyteen pysyäkseen mukana jatkuvassa muutoksessa. Etenkin vuorovaikutus-, esiintymis- ja viestintätaidot koettiin erittäin merkittäväksi taidoiksi samalla kun innovointiajattelu ja asiakaskeskeisyyden vahvistaminen tulivat kategoriassaan vahvasti sijalla kaksi. 

Finanssialan kestosuosikit kuten digitaaliset palvelut, liiketoiminnan muutokset ja datan hyödyntäminen pitivät kyselyssä pintansa. Yhä useampi kokeekin työssään digitalisaation ja datatalouden tuomaa kasvavaa painetta uusiutua, oppia ja hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia pysyäkseen kehityksessä mukana. 

Paineet sääntelyn tuomista velvoitteista sekä yritysten ottamista painopisteistä tämän suhteen heijastuivat kyselyyn. Tulevien lainsäädäntöhankkeiden ennakoiminen sekä etenkin riskienhallinnan, asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen teemat nousivat kärkipäähän.

Myös tietoturva ja -suoja asiat pysyivät suosikkiaiheiden listalla. Samalla vastaajat kokivat kasvavassa määrin tarvitsevansa laaja-alaista talouden lukutaitoa sekä ymmärrystä vastuullisuuden merkityksestä alalla. 

Vakuuttamisen ja vakuutuskorvaamisen kärkiteemaksi nousi vakuutusjuridiikka, joka antaa laajan kehikon vakuutusyhtiöiden ja heidän asiakkaidensa reunaehdoista, vastuista ja velvoitteista. Vastaajat kokivat juridiikan ja sen muutoksien taitamisen tärkeimmäksi aiheeksi sen antaessa pohjan koko vakuutustoiminnalle.

Vastauksissa yhdistyivät substanssiosaamisen sekä metataitojen yhdistämisen tärkeys. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii onnistuneen korvauspäätöksen tekeminen, joka vaatii niin valmiuksia ymmärtää lääketieteellisiä kysymyksiä, kuin onnistunutta tiimityötä ja viestinnällisiä taitoja. 

Pankkitoiminnan ja rahoituksen osalta etenkin luottoihin ja luottoriskeihin liittyvä osaaminen nähtiin merkittävänä tulevaisuudessa. Voimakkaan sääntelyn ja vakavaraisuusvaatimusten kiristyessä finanssiala kaipaa vahvistusta esimerkiksi rahoituspäätösten, luottoriskien ja perinnän teemoissa.

Sääntelyn tuomat vaateet heijastuivat myös sijoittamisen ja varainhoidon toimintaympäristössä työskentelevien koulutustarpeisiin. Sääntelyn ja yleisen tuoteosaamisen lisäksi vastuullinen sijoittaminen on noussut vastaajien keskuudessa vuosi vuodelta merkittävämpään asemaan. 

Finvan johtaja Paula Salonen uskoo laajempien trendien kuten digitalisaation, robotiikan ja lainsäädännön pysyvän alan yritysten osaamisen kehittämisen agendalla vielä pitkään. Keskiöön nousevat kuitenkin myös lyhyen tähtäimen haasteet osaamisen kehittämisessä.

Esimerkiksi etätyöhön siirtyminen on muuttanut esimiestyön vaatimuksia. Tilanne vaatii työntekijöiltä suurempaa vastuunottoa omasta työstä ja osaamisen kehittämisestä. Haasteita nähdään esimerkiksi compliance vaateisiin vastaamisessa – kuinka etäjohtamisella voidaan taata riittävä tietosuoja ja tietoturva finanssialalla? 

Finva vastaa kysyntään ja katsoo tulevaan 

Finvan syksyn koulutustarjonta on tänäkin vuonna rakennettu vahvasti asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Aktiivinen lainsäädäntökehityksen seuraaminen, tiivis yhteistyö valvojien ja etujärjestöjen kanssa sekä Aalto-yliopiston asiantuntijaverkoston hyödyntäminen näkyvät.  

Finva tarjoaa vaikuttavinta finanssikoulutusta niin pankki- ja vakuutusalalle kuin muillekin finanssiosaamista tarvitseville asiantuntijoille ja yhteisöille jo 50 vuoden kokemuksella. Juhlavuoden kunniaksi saat 50 € alennusta syksyn seminaareista koodilla FINVA50. Tutustu ajankohtaiseen seminaarikalenteriin.  

Tarjous on voimassa 31.7.2020 asti ja koskee vain uusia seminaariostoja. 

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Koulutuskysely: kevät lisäsi halua oppia verkossa, mutta kasvokkain oppimisella on edelleen arvo

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka