Arvoperusteinen johtaminen auttaa yrityksiä kukoistamaan ankarasti kilpailluilla markkinoilla

Jos haluat menestyä yritysmaailmassa juuri nyt, sinun on ensin opittava puhumaan rahoituksen kieltä, sanoo professori Matti Suominen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen laitokselta.

Annamari Typpö, 25.04.2018

Read this in English.

Yhä kovemman kilpailun leimaamassa maailmassa joka ikisen liiketoimintapäätöksen on oltava taloudellisesti järkevä, sanoo professori Matti Suominen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen laitokselta. Suomisen 20 vuotta kattavaa akateemista ansioluetteloa kansoittavat alan merkittävimmät oppilaitokset, kuten INSEAD, Wharton, IESE, HEC, The Chinese University of Hong Kong ja nyt Aalto. Uransa aikana hän on nähnyt omin silmin, että yritykset, jotka mittaavat kurinalaisesti päätöstensä tuomaa lisäarvoa, saavuttavat parempia tuloksia kuin yritykset, jotka jättävät tämän tekemättä.

“Organisaatiot eivät enää voi tehdä päätöksiä kevyin perustein. Muuten ne häviävät tehokkuutta etsiville pääomasijoitusyhtiöille, jotka eivät jätä mitään sattuman varaan”, Suominen sanoo.

Arvoperusteinen johtaminen tarkoittaa huomion kiinnittämistä pääoman tehokkaaseen käyttöön: varastonhallintaan, myyntisaatavien määrään ja laskutusprosessien tehokkuuteen. Se tarkoittaa investointien suuntaamista niille sektoreille, joilla luodaan eniten lisäarvoa, sekä mahdollisimman edullisen rahoituksen käyttöä yritystoiminnassa. Toisin sanoen se tarkoittaa taloudellisen lisäarvon mittaamista ja sen hyväksymistä johtavaksi periaatteeksi yrityksen toiminnassa.

Pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus

Arvoperusteisen johtamisen edut voi nähdä silmämääräisesti. Perusteita löytyy myös akateemisesta tutkimuksesta, sanoo Suominen, joka opettaa Aalto EE:n Diploma in Corporate Financial Management -ohjelmassa.

Suomisen mukaan arvoperusteinen johtaminen nostaa osakekurssia, sillä se auttaa tekemään järkeviä päätöksiä, turvaamaan yrityksen resurssit ja selviytymään kilpailussa.

Jotkut ovat tehneet useiden miljardien investointeja ilman investointilaskelmia. Pieleenhän ne ovat menneet."

"Olen törmännyt yrityksiin, jotka ovat tehneet useiden miljardien investointeja ilman investointilaskelmia. Pieleenhän ne ovat menneet. Eräs toinen yritys sentään teki laskelmia, mutta sijoitti silti kuusi miljardia lisenssiin vain siksi, että Excel-taulukkolaskelmassa oli huolimattomuusvirhe. Yritys menetti tämän seurauksena valtaosan markkina-arvostaan. On edelleen yrityksiä, jotka eivät kiinnitä huomiota kassavirtaan tai esimerkiksi myyntisaataviin sitoutuvaan pääomaan, vaan tuijottavat ainoastaan voittoa", Suominen sanoo.

Suominen vertaa tilannetta jokapäiväiseen elämään. Me kaikki tiedämme, mitä etua on terveistä elintavoista – ne auttavat painonhallinnassa, parantavat mielialaa, auttavat torjumaan sairauksia, antavat energiaa ja pidentävät elinikää – mutta silti muutoksen tekeminen on monelle vaikeaa eikä onnistu ilman valistusta siitä, mitä syödä ja miten liikkua.

"Yritysmaailmassa tilanne on sama. Toiminnan kurinalainen tarkastelu arvonluonnin kautta auttaa yritystä yllättävän paljon: pienilläkin liiketoimintatapojen muutoksilla päästään yllättävän hyviin tuloksiin."

Pääomasijoitusyhtiöt vertailukohtana

Arvoperustaisen johtamisen merkityksen kasvaminen johtuu kahdesta samanaikaisesta trendistä.

Ensimmäisenä Suominen mainitsee omistaja-arvon painotuksen. Vielä 1980-luvulla niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin oli yleistä, että johto piti muita sidosryhmiä osakkeenomistajia tärkeämpinä. Nyt tilanne on täysin toisenlainen.

“Viimeisten kymmenen vuoden aikana olemme siirtyneet toiseen ääripäähän. Jalansijaa ovat saaneet pääomasijoitusyhtiöt, jotka ajavat hyvin tehokkaasti ja aggressiivisesti vain ja ainoastaan osakkeenomistajien etuja ja luovat lisäarvoa lisääntyneen tehokkuuden avulla. Keskiössä on pienempi käyttöpääoma, alhaisemmat verot, suuremmat kannustimet ja penninvenyttäjän mentaliteetti”, Suominen sanoo.

Pärjätäkseen kilpailussa muiden yritysten on ymmärrettävä, miten pääomasijoitusyhtiöt toimivat, ja omaksuttava niiden parhaat käytännöt.

Toinen trendi arvoperusteisen johtamisen taustalla on yrityskauppojen määrän kasvu."

Toinen trendi arvoperusteisen johtamisen taustalla on yrityskauppojen määrän kasvu. Yrityskaupat ovat viime vuosina lisääntyneet sekä Pohjoismaissa että maailmanlaajuisesti. Noin 5–10 prosenttia omistuksista vaihtaa haltijaa joka vuosi, Suominen sanoo. Tämä johtuu osittain pääomasijoitusyhtiöiden enenemisestä, osittain siitä, että monet yritykset ovat ryhtyneet ostamaan kilpailijoitaan päästäkseen käsiksi uusiin resursseihin, markkinoihin ja teknologioihin.

“Yrityskaupoissa on mukana monta osapuolta, joilla kaikilla on omat intressinsä. Yritysjohdon on ymmärrettävä, mitä on tapahtumassa ja miksi, ja suojeltava omia etujaan. Esimerkiksi pankkiireilla ja suuryritysten yrityskauppaosastoilla voi olla omat intressinsä tehdä enemmän kauppaa kuin olisi järkevää”, Suominen sanoo.

Tiedätkö, mikä lisää ja mikä tuhoaa yrityksen arvoa?

Tämä mekaniikka yhdistettynä armottomaan kilpailuun tarkoittaa, että menestyäkseen tässä maailmassa yritysjohdon on hallittava rahoitusanalyysin ja arvoperusteisen johtamisen perusteet.

“Jotta voisi vaikuttaa omaan organisaatioonsa, tulla kuulluksi ja ymmärtää, mistä puhutaan, yksilön on osattava puhua rahoituksen kieltä. Kun olet perillä asioista, teet parempia päätöksiä ja ymmärrät tekojesi seuraukset”, Suominen korostaa.

Aalto EE:n Diploma in Corporate Financial Management -ohjelma on suunnattu erityisesti muissa kuin taloustehtävissä toimiville johtajille, toimitusjohtajille, asianajajille, liiketoimintayksiköiden vetäjille, pankkisuhdevastaaville, hallitusten jäsenille, neuvonantajille ja konsulteille. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää ymmärrystään yritystalouden tärkeimmistä elementeistä.

Jotta voisi vaikuttaa omaan organisaatioonsa ja tulla kuulluksi, yksilön on osattava puhua rahoituksen kieltä."

Osallistujat oppivat lukemaan ja analysoimaan tilinpäätöksiä, arvioimaan investointien, yritysostojen ja muiden liiketoimintapäätösten omistaja-arvoa ja allokoimaan resursseja arvoperusteisesti. He oppivat myös ymmärtämään, mikä vaikuttaa yrityksen osakekurssiin ja millaisia rahoitusratkaisuja startupien ja muiden yritysten kannattaa valita.

“Ohjelma voi olla suunnattoman hyödyllinen esimerkiksi henkilölle, joka on luonut uransa insinööritieteiden, markkinoinnin tai juridiikan parissa ja noussut sitten yhtäkkiä tulosvastuulliseen asemaan. Tällaisen henkilön on nopeasti kehitettävä finanssilukutaitoaan voidakseen keskustella sijoittajien, muiden yritysjohtajien ja median kanssa ja ymmärtääkseen, mikä lisää ja mikä tuhoaa yrityksen arvoa”, Suominen päättää.

Vuoden 2017 Diploma in Corporate Financial Management -ohjelma sai erinomaista asiakaspalautetta. Kouluttaja Matti Suomisen asiantuntijuus, sisältö, sekä opetustaidot ja -menetelmät saivat täydet 6.0/6.0 pistettä arvostelussa. Lue lisää.

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Arvoperusteinen johtaminen auttaa yrityksiä kukoistamaan ankarasti kilpailluilla markkinoilla

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirje on kokoelma ajatuksia herätteleviä artikkeleita, podcasteja ja näkemyksiä johtajuudesta, liike-elämästä ja itsensä kehittämisestä. Uutiskirjeessä saat kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka