Uutishuone

Uutishuone

DBA-väitös: Rahoitussektori edistää kestävää kehitystä

Kestävä rahoitus tukee yritysten ESG-käytäntöjen vakiintumista, mutta vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan ei vielä yllä loppuun asti. Tämä selviää Jukka Honkaniemen uudesta DBA-väitöskirjasta.

Jukka Honkaniemi tarkastelee DBA-väitöskirjassaan vastuullisuuskysymysten yhdistymistä liiketoimintaan finanssialalla ja pk-yrityksissä. Kuva: Junnu Lusa

31.5.2023

Jukka Honkaniemen DBA-väitöskirja tarkastelee vastuullisuuskysymysten yhdistymistä liiketoimintaan finanssialalla ja pk-yrityksissä kolmessa esseessä. Ensimmäinen niistä selvittää, miten ESG yhdistyy suuryritysten osakeanalyysiin ruotsalaisessa pankissa. ESG eli ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon käsitteistö (environmental, social, governance) ovat erityisesti elinkeinoelämän käytössä vastuullisuuden raportoinnissa ja mittaamisessa. Pankin pilottihankkeessa kokeneet analyytikot laskivat ESG-vaikutuksen osakkeen hintaan läpinäkyvästi tavalla, jota ei ollut ennen tehty.

”Kaksi kolmannesta Ruotsin 30 suurimmasta pörssiyhtiöstä olisi kokenut suositushinnan alennuksen, kolmanneksella suositushinta olisi noussut, jos ESG-kysymykset olisi kokonaisuudessaan otettu huomioon”, sanoo Honkaniemi.

Institutionaaliset sijoittajat ovat Honkaniemen mukaan ainutlaatuisessa asemassa: he voivat ajaa markkinoiden kehitystä uudelle tasolle. Jos osakevälittäjille ja analyytikoille annetaan oikeat kannustimet, he taas pystyvät vastaamaan tähän sijoittajien vaatimukseen.

DBA-väitöksen toinen essee on katsaus, jossa analysoitiin sitä, mitä olemassa oleva tutkimus kertoi ESG:n ja taloudellisen tuloksen suhteesta pk-yrityksissä.  Pk-yritykset edustavat yli 99 prosenttia yrityksistä ja ne vastaavat yli puolta EU:n BKT:stä, työllisyydestä ja ympäristövaikutuksista. Vihreää ja kestävyyssiirtymää ei voida saavuttaa, elleivät pk-yritykset ole mukana.

Selvisi, että pk-yrityksiä käsitteli vain 36 läpikäydyistä 1600 tieteellisestä artikkelista, jotka oli julkaistu vuoden 2020 loppuun mennessä. Eurooppalaisia pk-yrityksiä käsiteltiin ainoastaan viidessä tutkimuksessa ja suomalaisista pk-yrityksistä ei löytynyt tutkimusta valituilla hakusanoilla lainkaan.

”Suuryrityksissä merkittävimmät ESG-kysymykset ovat toimialariippuvaisia, pk-yrityksillä on erilaisia ominaispiirteitä ja toimialan lisäksi taloudellisesti olennaisissa ESG tekijöissä korostuvat lisäksi kulttuurinen ja paikallinen konteksti. Ilmastonmuutoksen tai omistajien roolia ei tutkimuksissa ollut juurikaan käsitelty”, Honkaniemi kuvaa.

Väitöksen kolmas osa on tapaustutkimus, joka käsittelee suomalaista teknologia-alan pk-yritystä. Haastattelut sekä muun materiaalin läpikäynti pureutui vastuullisuuteen yrityksen strategisten vahvuuksien ja heikkouksien kautta. Tutkittu yritys keskittyi taloudellisesti olennaisiin sidosryhmiinsä ja ennakoi tulevia vaatimuksia strategisessa suunnittelussaan. Lisäksi vastuullisuuskysymykset linkittyivät vahvasti yrityksen arvopohjaan, jossa taas näkyi omistajan vaikutus.

”Tutkimuksessa selvisi, että jotkut asiakkaista olivat esittäneet kestävyyteen liittyviä kysymyksiä tutkimusyritykselle, mutta tällä ei vielä ollut vaikutusta varsinaisiin liikeneuvotteluihin. Suurin osa asiakkaista, pankeista tai tavarantoimittajista ei ollut nostanut esiin ESG-toimia, mutta suunnittelussaan yritys ennakoi näin tapahtuvan.”

Honkaniemen tutkimus on yhdestoista Aalto EE:n DBA-ohjelmasta valmistuva väitöskirja. Työtä ovat ohjanneet Hankenin professori Hanna Silvola ja Aalto-yliopiston yliopistolehtori Hedon Blakaj. DBA:ssa on sama lähtökohta kuin muissakin väitöskirjoissa: tuottaa tieteellisesti luotettavasti hankittua ja pätevää tietoa. DBA pohjautuu työelämään tavoitteenaan liike-elämän käytäntöjen edistäminen.

Honkaniemi työskentelee omassa konsulttiyrityksessään, joka on erikoistunut edistämään vastuullista liiketoimintaa yrityksissä ja rahoitussektorissa. Ennen oman yrityksen perustamista, hänellä oli pitkä ura johtajana kansainvälisissä pankeissa.

 ”Väitöskirjalla on ihan hurjan suuri merkitys työlleni, se laajentaa ja syventää osaamistani. Perustamani yritys konsultoi ja auttaa rahoittajia ja yrityksiä ESG-teeman jäsentämisessä ja jalkautuksessa. Toisen yritykseni tavoitteena on tarjota pankeille ja rahoittajille oikeaa tietoa pk-yritysten ESG-riskeistä ja saada pk-yritykset mahdollisimman laajasti mukaan vihreään siirtymään”, Honkaniemi sanoo.

Väitöskirja on luettavissa täältä.

DBA-väitöstilaisuus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarkastaa Jukka Honkaniemen DBA-väitöskirjan “Money Matters: Essays on Sustainable Finance and the Institutionalization of ESG” tiistaina 6.6.2023 kello 14 Aalto-yliopisto Töölössä, Osipow-auditoriossa. Väitöstilaisuus pidetään englanniksi. 

Vastaväittäjänä toimii professori Sami Vähämaa Vaasan yliopistosta ja kustoksena akateeminen johtaja KTT Mikko Laukkanen, Aalto EE:ltä.

Tilaisuutta voi seurata Zoomissa. Paikan päällä osallistuminen on kutsuvieraille. 

Meeting ID: 891 6014 3293

Lisätiedot tutkimuksesta ja väitöskirjatilaukset: 

Jukka Honkaniemi
DBA-kandidaatti
jukka@honkacapital.com
Puhelin +358 50 597 0034

https://honkacapital.com
https://esgresilience.eu/


Aalto University Executive Education and Professional Development

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) tarjoaa vaikuttavia liikkeenjohdon ja asiantuntijoiden valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Aalto EE yhdistää laaja-alaisesti käytännön osaamisen sekä Aalto-yliopiston uusimman tutkimustiedon. Toimimme elämänlaajuisen oppimisen alustana liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille heidän uransa eri vaiheissa, sekä organisaatioiden strategisena kumppanina mahdollistaen uudistumisen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutusohjelmamme antavat konkreettisia ratkaisuja, älyllistä pääomaa ja ammatillista etumatkaa niin yksilöille kuin organisaatioille.

Aalto EE:llä on kaksi tukikohtaa: päätoimistomme ja -koulutustilamme sijaitsevat Helsingissä, Aasian alueen toimintoja koordinoidaan puolestaan Singaporesta käsin. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia kansainvälisesti. Osana Aalto-yliopistoa Aalto EE:llä on kolme arvostetuinta yliopistomaailman laatuakkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Kuulumme näin ollen maailman instituutioista koostuvaan yhden prosentin parhaimmistoon.

Mikä on Aalto Executive DBA – Doctor of Business Administration -ohjelma?

Aalto Executive DBA (Doctor of Business Administration) -ohjelma on suunnattu kokeneille johtajille, jotka haluavat suorittaa tohtorintutkinnon työn ohella. Se on työelämälähtöinen ohjelma ja tutkimus on soveltavaa. DBA on maailmalla tunnustettu tutkinto, joka on mahdollista suorittaa useissa johtavissa kouluissa, kuten Harvard Business Schoolissa.

Samaan tapaan kuin Aalto Executive MBA- ja Aalto MBA -tutkinto-ohjelmat, DBA ei kuulu suomalaiseen tutkintojärjestelmään. Maksullinen ohjelma käynnistyi vuoden 2013 alussa. DBA-ohjelman akateemisena johtajana toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen professori Henrikki Tikkanen. Lue lisää ohjelman verkkosivuilta.

Lisätiedot DBA-ohjelmasta:

Patrick Furu
Director of Customized Design, PhD
Aalto University Executive Education and Professional Development
Puhelin 010 837 3719
patrick.furu@aaltoee.fi

Henrikki Tikkanen
professori, kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitos
Aalto-yliopisto
Puhelin 050 573 4174
henrikki.tikkanen@aalto.fi