Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vakuutusten tarjoaminen – vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja IDD-direktiivin vaateet

Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuus sisältää 12 verkkokurssia ja neljä osaamiskoetta. Osaamistestit ja niihin liittyvä verkkokurssisisältö todentavat vakuutusten tarjontaan osallistuvan henkilöstön osaamisen IDD-säädöstön mukaisesti. Verkkokurssikokonaisuus sisältää tarvittavat tiedot lainsäädännöstä, alan eettisistä säännöksistä, vakuutusmarkkinoista, eri vakuutuslajeista sekä asiakasvalitusten käsittelystä.

Verkkokurssit ja -testit on suunniteltu vakuutusyrityksille, asiamiehille, vakuutusedustusta harjoittaville pankeille sekä kaikille vakuutuksia tarjoaville erityyppisille toimijoille. Kokonaisuus soveltuu myös vakuutusalalle tuleville uusille työntekijöille.

Katso hinnat  Kysy lisätietoja

Aloitus

IDD:n vaateet ja osaamisen todentaminen

Verkkokurssit

Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuus sisältää seuraavat verkkokurssit: 

 1. Vakuutusmarkkinat
 2. Vakuutusalan eettiset säännökset
 3. Vakuutuslainsäädäntö: Yleistä vakuutussopimuksista
 4. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutuksen elinkaaren vaiheet
 5. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutustarpeen määrittäminen
 6. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutuksenantajan ja -ottajan tiedonantovelvollisuus
 7. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutus on voimassa
 8. Vakuutuslainsäädäntö: Vakuutus päättyy
 9. Asiakasvalitusten käsittely
 10. Vakuutuskohtaiset verkkokurssit: Vahinkovakuutukset
 11. Vakuutuskohtaiset verkkokurssit: Henkivakuutukset
 12. Vakuutuskohtaiset verkkokurssit: Sijoitusvakuutukset

Vakuutusten tarjoaminen -kokonaisuus sisältää seuraavat osaamiskokeet: 

 1. yleinen osuus, verkkokurssit 1-9
 2. vakuutuskohtainen alue, vahinkovakuutukset
 3. vakuutuskohtainen alue, henkivakuutukset
 4. vakuutuskohtainen alue, sijoitusvakuutukset

Verkkokurssit ovat käytännönläheisiä, ne keskittyvät ajantasaiseen ja vaadittavaan tietoon ja osaamiseen. Kaikissa verkkokursseissa on oppimista tukevia tehtäviä ja tapausesimerkkejä. Verkkokurssien lopussa on lyhyitä kertausluonteisia testejä.

Osaamiskokeissa tulee olemaan laajasti kysymyksiä kaikilta valituilta osa-alueilta ja niistä voidaan räätälöidä tarvittava kokoonpano.

Verkkokurssien kesto noin 15-30 minuuttia / verkkokurssi.

Verkkokurssit ja osaamiskokeet ovat myös räätälöitävissä asiakkaan omien käytäntöjen mukaisesti.

Kenelle?

Verkkokurssien kohderyhmää ovat ensisijaisesti kaikki, jotka kuuluvat IDD-vaateiden piiriin. Kokonaisuus on suunniteltu vakuutusyrityksille, asiamiehille, vakuutusedustusta harjoittaville pankeille sekä kaikille vakuutuksia tarjoaville erityyppisille toimijoille. Se soveltuu myös vakuutusalalle tuleville uusille työntekijöille.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Käyttö organisaation omassa oppimisympäristössä (toimitus scorm-pakettina):

Verkkokurssikokonaisuus sekä osaamiskokeet (kaikki osat yhteensä)

 • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio: 22 200 € (+ alv)
 • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 28 860 € (+ alv)
 • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 37 518 € (+ alv)

Verkkokurssin käyttöoikeus koko organisaatiolle. Käyttöaikaa ei ole rajoitettu.

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen – pyydä tarjous!

Ota yhteyttä