Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Rahoitusalan ilmiöt: Vastuullisuuden, turvallisuuden ja teknologian johtaminen

Kasvua ja kannattavuutta uudistuvalla rahoitusalalla

Lataa esite  Kysy lisätietoja


Finva ja Aalto University Executive Education (Aalto EE) kutsuu sinut valmistautumaan vuoteen 2020 alan merkittävimpien ilmiöiden parissa. Rahoitusalan esimiehiltä, päättäjiltä ja johtajilta odotetaan jatkuvaa ympäröivän ekosysteemin tarkkailua sekä alan uusimpien kehitysaskeleiden ja trendien seuraamista ja hyödyntämistä. Myös yritysten on pysyttävä mukana muutoksessa säilyttääkseen kilpailukykynsä.

Finvan ja Aalto EE:n tarjoama Rahoitusalan ilmiöt -tapahtuma tuo alan ajankohtaiset trendit lähellesi ja antaa selkeät suuntaviivat toiminnallenne: mihin asioihin ja miten olisi syytä tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Tapahtuma tarjoaa arvostettujen asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä avaa keskustelukenttää rahoitusalan esimiesten, päättäjien ja johdon välille. 

Aalto EE:n arvostettu osaaminen johdon kehittämisestä yhdistettynä Finvan finanssialan tuntemukseen tarjoaa ainutlaatuisen tapahtuman rahoitusalan esimiehille ja johdolle. Tämän vuoden tapahtumassa kärkiteemoina ovat turvallisuuden ja teknologian johtaminen, viestintä kilpailuetuna, muutoksen johtaminen sekä vastuullinen liiketoiminta. Tutustu alla tarkemmin tilaisuuden agendaan ja asiantuntijoihin. 

Uusinta tutkimustietoa ajankohtaisista teemoista

Esimiestyön ja johtamisen kehityskohteiden tunnistaminen ja suunnan löytäminen

Kokemusten ja näkemysten vaihto rahoitusalan verkoston kanssa

Kenelle?

Tapahtuma on suunnattu rahoitusalalla toimiville esimiehille, rahoitus- ja talouspäättäjille, liiketoiminta- ja kehitysjohtajille, tietohallinto- ja digijohtajille ja kaupallisille johtajille.

Rahoitusalaa muovaa niin muuttuva sääntely, teknologian kehitys kuin pinnalla olevat asiakasarvotkin. Esimiesten ja johtajien on pysyttävä ajan tasalla alan ilmiöistä ja trendeistä säilyttääkseen yrityksen kilpailukyvyn tulevaisuudessakin.

Sisältö

Rahoitusalan ilmiöt -tapahtumassa käsitellään ja keskustellaan siitä, miten johtaa vastuullisesti ja kannattavasti niin turvallisuutta, teknologiaa, henkilöstöä kuin organisaatiotason muutoksiakin. Tapahtuma rakentuu asiantuntijapuheenvuorojen, paneelikeskustelun sekä avoimen vuorovaikutuksen ympärille, minkä lisäksi osallistujilla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kokemaan, miten teknologialla luodaan uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden rahoitusalalle.

Ohjelma

11.00 – 11.30 Kevyt lounas ja verkostoitumista
11.30 – 12.00

Tilaisuuden avaus

 • Rahoitusala tänään ja huomenna

Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja, Finanssiala ry

12.00 – 13.00

Ilmiö 1: Teknologiaa ja vastuullisuutta johdetaan edestä

 • Teknologiaa ja vastuullisuutta on johdettava - miten se tehdään?
 • Mitä johtaminen edellyttää teknologian aikakaudella?
 • Vastuullisuus muodostuu yhä tärkeämmäksi kilpailuetutekijäksi

Jarno Limnéll, kyberturvallisuuden työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

13.00 – 14.00 

Ilmiö 2: Vastuullisuus – kilpailuetu vai pakollinen paha?

 • Mitä vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?
 • Mitä hyötyä vastuullisuudesta on liiketoiminnalle?
 • Mistä aito ja vaikuttava vastuullisuus koostuu?

Michaela Ramm-Schmidt, toimitusjohtaja, Baltic Sea Action Group; toimitusjohtaja, WhyCo Oy

14.00 – 14.15  Tauko
14.15 – 15.00 

Ilmiö 3: Kilpailuetua vuorovaikutuksesta – kohdataanko asiakas aidosti?

 • Mistä syntyy myönteinen asiakaskokemus?
 • Mitä hyötyä aidosta ja välittävästä asiakaskohtaamisesta on liiketoiminnalle?
 • Millaisia ovat asiakkuuden ja kohtaamisviestinnän haasteet tulevaisuudessa?

Sonja Kniivilä, viestinnän yliopettaja, Aalto-yliopisto

15.00 – 16.00

Ilmiö 4: Muutosjohtaminen

 • Organisaatioiden muutosilmiöt
 • Muutosjohtamisen keinot strategian käytäntöön vientiin
 • Muutosjohtamisen parhaat käytännöt eri tilanteissa

Pekka Mattila, toimitusjohtaja, Aalto EE; Professor of practice, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

16.00 – 16.15  Tauko
16.15 – 17.00 

Ilmiö 5: Onnistunut innovaatioiden johtaminen

 • Miksi uudet ideat on helpompi tukahduttaa?
 • Strategisesti ketterän organisaatiokulttuurin luominen
 • Miten rakentaa systemaattinen innovaatiostrategia?

Anna Puustell, innovaatiojohtaja, Accenture Suomi

17.00 – 17.45

Paneelikeskustelu: Digitalisaatio ja vastuullisuus rahoitusalan megatrendeinä

17.45 – 19.00 Teknologiatesti
18.00 – 19.00 Cocktail-tilaisuus + verkostoitumista

 

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll on tietoturva-asiantuntija ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori. Hän on työskennellyt turvallisuusasioiden ja johtamisen parissa yli 20 vuotta.

Koulutukseltaan Limnéll on sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja upseeri. Limnéll on valittu mm. vuoden IT-vaikuttajaksi Suomessa sekä vuoden turvallisuustutkijaksi Suomessa.

Sonja Kniivilä

Sonja Kniivilä on kaupallisen, teknisen ja juridisen viestinnän asiantuntija ja kouluttaja. Lisäksi hän on erikoistunut asiakasviestintään, eri hallinnonalojen viestintään sekä tutkimusviestintään.

Kniivilä on toiminut luennoitsijana ja viestintäkouluttajana yliopistoissa, yrityksissä ja julkishallinnossa yli 20 vuotta. 

Yritysten kanssa toimiessaan Kniivilä on keskittynyt erityisesti vuorovaikutuksen ja viestinnän valmennuksiin, palvelutoimintojen viestintään sekä asiakasviestinnän kehittämiseen. Henkilökohtainen kohtaaminen ja palvelun laatu-ajattelu ovat Kniivilän kiinnostuksen kohteita yritysten valmennuksissa. Henkilökohtaisen palautteen antaminen ja saaminen korostuvat Kniivilän ohjaamissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteiden harjoituksissa.

Kniivilä on seurannut urallaan Aalto-yliopiston opettajana johtamis- ja asiakasviestinnän kehitystä pitkään. Hänellä on tekeillä väitöskirja haastavien asiakastilanteiden käsittelystä. Valmennuksissaan hän korostaa kumppanuutta ja sitä että asiakas kohdataan yksilönä. Kniivilän kokemuksen mukaan räätälöinnin ja personoinnin merkitys korostuu, massaräätälöinti ei enää riitä.

Michaela Ramm-Schmidt

Michaela Ramm-Schmidt on vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija ja toimitusjohtaja WhyCo Oy:ssä, joka auttaa yrityksiä tekemään hyvää liiketoimintaa tekemällä hyvää.

Hänellä on noin 20 vuotta kokemusta monesta toimialasta ja hyvin erilaisista organisaatioista niiden eri tasoilla. Hänen ydinosaamistani on rakentaa hyvä perusta kasvulle ja inspiroida yrityksiä löytämään vastuullisuuden tarjoamat hyödyt. Michaela Ramm-Schmidtiä kiehtoo hyvän johtamisen, yhteistyön ja viestinnän positiivinen vaikutus yrityksiin. Hän on taustaltaan lakimies.

Pekka Mattila

Pekka Mattila toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mattila valmentaa säännöllisesti yrityskohtaisesti räätälöidyissä ohjelmissa, Executive MBA - ja MBA-ohjelmissa sekä valikoiduissa avoimissa ohjelmissa niin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa kuin Pohjois-Amerikassa. Hänen erikoisalueitaan ovat organisaatiokäyttäytyminen ja -kulttuuri, ylimmän johdon työskentely, muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät, strateginen markkinointi sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen. Vuosina 2011–2021 hän toimi myös Aalto University Executive Education -yhtiön toimitusjohtajana.

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ratkaisuiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. Hän on toiminut tai toimii parhaillaan hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä muun muassa median, talotekniikan, teknologian, verkkokaupan, elintarviketeollisuuden, oppimisteknologian ja finanssialan yrityksissä. Mattila on ollut aktiivinen myös julkisissa luottamustehtävissä.

Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen johtajuuden, muutoksen johtamisen ja strategisen markkinoinnin teemoista. Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen (VTT 2006, VTM 2003) jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan London Business Schoolissa (Executive MBA 2010). Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Vuosien mittaan Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 480 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, kasvuyritykselle, julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa.

Anna Puustell

Anna Puustell on Accenture Suomen innovaatiojohtaja, jolla on vahva intohimo uusiin teknologioihin, jotka mahdollistavat merkittävän muutoksen tavassa, jolla liiketoimintaa tehdään.

Ennen nykyistä positiotaan Anna on työskennellyt teknologiastrategiakonsulttina sekä kommunikaatiostrategina ja kehitysjohtajana. Accenturen innovaatiojohtajana hän on toiminut syyskuusta 2018 asti päästen hyödyntämään ymmärrystään mahdollisuuksista, joita uusi nouseva tekniikka tarjoaa ja kykyään saada ihmiset mukaan muutoksen aikaansaamiseen. Viime aikoina hän on työskennellyt digitaalisen transformaation ohjelmassa konsultoivana toimituksen johtajana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta