Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Leading for Creativity

Valjasta organisaatiosi koko luova potentiaali

Käynnissä oleva ekologinen, teknologinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros on haastavuudessaan ja laajuudessaan suurempi kuin mikään aiemmin kokemamme. Odottelun sijaan tarvitaan nyt uusia ajattelutapoja, jotta löydämme konkreettisia ratkaisuja muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. Luovuudella on ratkaiseva merkitys, kun vallitsevat olettamukset halutaan korvata uusilla ideoilla ja systeemisillä ratkaisuilla.

Leading for Creativity -koulutuksessa opit hyödyntämään omaa, tiimisi, organisaatiosi ja verkostojesi luovaa potentiaalia. Koulutusohjelmassa käsitellään luovien prosessien johtamista ja luovuutta organisaation ominaisuutena. Lisäksi tutustutaan käytännön tapoihin tunnistaa kehollisen tietoisuuden potentiaali ja kehittää luovaa ajattelua päivittäisessä työssä.

Ohjelmassa opit valjastamaan luovuutesi ja johtamaan ja motivoimaan tiimiäsi tai organisaatiotasi löytämään innovatiivisen ajattelutavan ja luovan työskentelyotteen. Koulutuksen opit pätevät yhtä hyvin itseohjautuviin organisaatioihin kuin perinteisempiin ympäristöihin.

Tuoreimpaan luovuustutkimukseen perustuva ohjelma auttaa lisäämään innovatiivista ajattelua ja tutkimaan henkilökohtaista potentiaalia. Se avaa uusia ajattelutapoja ja tarjoaa koko joukon työkaluja organisaation luovuuden johtamiseen.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

 Ohjelmatiedot englanniksi Lataa englanninkielinen esite

Koulutuksen hyödyt

Luovuus on tärkeä voimavara moderneille organisaatioille, jotka haluavat vastata etupainotteisesti nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin innovointi- ja uudistumistarpeisiin. Yrityksissä siirrytään enenevässä määrin kohti itseohjautuvampia tiimejä ja jopa itseohjautuvampia organisaatioita. Ohjelma antaa valmiuksia siihen, miten yksilöitä ja tiimejä motivoidaan saavuttamaan yhteiset tavoitteet luontaista luovuutta hyödyntämällä.

Opit hyödyntämään oman, tiimisi, organisaatiosi ja verkostoidesi luovan potentiaalin
Opit ymmärtämään luovuusprosesseja ja inkrementaalista vs. radikaalia luovuutta
Hankit luovuuden paradoksien tavoitteluun ja hallintaan tarvittavat taidot
Opit edistämään radikaalia luovuutta
Tutkit, miten käyttäytyminen määrittää saavutuksia, ja hyödynnät kehollista tietoisuutta luovuutesi lisäämisessä
Aloitat omien luovien ajattelutaitojesi kehittämisen menestyäksesi ja yltääksesi parhaisiin mahdollisiin suorituksiin

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu johtajille alaan katsomatta. Luovuus kukoistaa yhteistyössä ja monialaisissa tiimeissä. Sitä vaaditaan kaikissa työtehtävissä ja kaikilla organisaation tasoilla kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman osallistujat tulevat usein edistyksellisistä yrityksistä, jotka ovat omaksuneet vihreän siirtymän ja jotka haluavat löytää uusia murroksellisia ratkaisuja moderneihin globaaleihin haasteisiin.

Ohjelma sopii

  • johtajille, jotka haluavat tehdä yrityksestään luovasti proaktiivisemman, jopa itseohjautuvan organisaation,
  • johtajille, jotka haluavat kannustaa tiimejään ja ekosysteemiään ylittämään tunnetut tavoitteet ja
  • johtajille, jotka haluavat valjastaa luontaisen luovuutensa avuksi päivittäiseen työhönsä. 

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelmassa käsitellään esimerkiksi erilaisia luovuuden tyyppejä, niiden yhtäläisyyksiä, eroja ja edellytyksiä sekä niiden organisaatioille tuomia etuja. Lisäksi käydään läpi prosessien soveltamiseen ja johtamiseen sekä luovaan ongelmanratkaisuun tarvittavia tietoja ja työkaluja. Ohjelmassa reflektoit ja perustelet omaa ja tiimisi roolia luovuuden omaksumisessa organisaatiossasi. Teorian lisäksi painopiste on yksilöllisten käytännön oivallusten hankkimisessa. 

Koulutus toteutetaan kolmen päivän lähitapaamisina torstaiaamusta lauantai-iltaan. Ennen tapaamisia osallistujat suorittavat ennakkotehtävän. Ohjelma on vuorovaikutteinen ja sisältää paljon keskustelua ja tehtäviä. Lisäksi osallistujat työskentelevät tiimihaasteen parissa. Tapaamisten jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa jälkitehtävä, josta saat kouluttajalta palautetta ja arvosanan. Jälkitehtävä on pakollinen, jos haluat sisällyttää opintopisteet (E)MBA-ohjelmaan.

Katso tarkempi sisältö ja aikataulu englanninkieliseltä sivulta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta