Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Lääketiede vakuutusalalla 4:
lääketieteelliset ja juridiset seikat korvauspäätöksissä

Toivottu uutuus seminaarisarjaan

Laajenna ammattitaitoasi lääketieteellisissä kysymyksissä.

Henkilövahinkojen käsittely ja korvauspäätösten tuottaminen ovat haastavia asiakaspalvelutilanteita vakuutusalalla. Asiakaslähtöisen ja laadukkaan korvauspäätöksen tekeminen on tiimityön tulos, jossa tarvitaan lääkärin, juristin ja korvauskäsittelijän saumatonta yhteistyötä.

Lääketiede vakuutusalalla 4 on täysin uusi seminaari lääketieteestä vakuutusalalla. Se tarjoaa kattavasti tietoa siitä, mitä lääketieteellisiä ja juridisia seikkoja tulee ottaa huomioon korvauspäätöstä tehtäessä. Seminaarin sisältö on suunniteltu lääketieteeseen keskittyneiden seminaaripalautteiden pohjalta. Se on osa Lääketiede vakuutusalalla -seminaarisarjaa  ja se on jatkoa muille lääketieteeseen keskittyville koulutuksille. Kokonaisuuteen kuuluu neljä itsenäistä seminaaria ja voit suorittaa ne haluamassasi järjestyksessä.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari on suunniteltu kaikille henkilövakuutusten ja -korvausten parissa työskenteleville asiantuntijoille.

Se soveltuu työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöissä työskenteleville korvausasiantuntijoille ja -käsittelijöille sekä kuntoutussuunnittelijoille ja -asiantuntijoille. Seminaari sopii myös korvauslakimiehille ja vakuutuslääkäreille.

Sisältö

Seminaarissa kuullaan lääkäreiden puheenvuoroja. Erilaisia vammoja tarkastellaan syy-seuraus-periaatteen
kautta. Seminaari tarjoaa keinoja ymmärtää lääketiedettä ja juridiikkaa.

Sisältönä mm.
- silmäsairaudet ja -tapaturmat
- korvasairaudet ja -tapaturmat
- hoitolinjojen valinta
- yleisimmät potilasvahingot
- Whiplash-vammat

Ohjelma

9.00

Seminaarin avaus ja tavoitteet

Taisto Hujala, VT, päivän puheenjohtaja

9.15

Silmätaudit ja -tapaturmat

Tero Kivelä, professori, HYKS silmätautien klinikka

10.15

Korvasairaudet ja -tapaturmat

Karin Blomgren, Dosentti, tutkimusylilääkäri, HUS

11.15

Tauko

12.15

Hoitolinjat

  • Mitä hoidetaan, miten valitaan
  • Vaihtoehtoja: konservatiivinen, leikkaushoito vai kuntoutus

Janne Leinonen, LT, neurologian erikoislääkäri, johtava ylilääkäri, Kela

13.15

Tauko

13.30

Whiplash-vammat

  • Diagnostiikka
  • Haasteelliset tapaukset (voimakkaat oireet suhteessa lääketieteellisesti
    todennettaviin objektiivisiin löydöksiin)

Jari Siiroinen, neurokirurgian dosentti, osastonylilääkäri, neurokirurgian teho,
HUS neurokirurgian klinikka

14.30

Yleisimmät potilasvahingot, vakuutustoiminnan kannalta

Elina Muukkonen, korvauspäällikkö, Potilasvakuutuskeskus

15.15

Oikeustapauksia

Taisto Hujala, VT

16.00

Seminaari päättyy

 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta