Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

KYC- & AML-sääntelyn ABC – asiakkaan tuntemisen ja rahanpesun estämisen perusteet

Ota haltuun KYC- & AML-sääntelykokonaisuuden perusteet ja parhaat käytännöt

KYC (Know Your Customer) & AML (Anti Money Laundering) -kokonaisuus pitää sisällään asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvää sääntelyä.

Puolitoista päiväisen koulutuksen jälkeen ymmärrät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sekä asiakkaan tuntemisen sääntelyn ja siihen liittyvät velvoitteet. Lisäksi tiedät, mikä on pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen. Koulutuksen aikana opit myös käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta tunnistamaan ja havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia, tuntemaan asiakkaita paremmin sekä pohtimaan yrityksesi toimintaan nähden oikeasuhtaisen rahanpesun riskiarvion laatimista.

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari on tarkoitettu finanssialan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä KYC- & AML-lainsäädännön vaikutuksista. Päivän tarkoituksena on syventyä lainsäädännön soveltamiseen ja sen mukana tuomiin velvoitteisiin.

Päivä soveltuu kaikille, jotka kuuluvat rahapesulain edellyttämän koulutusvelvollisuuden piiriin, mutta ennen kaikkea koulutuspäivästä hyötyvät KYC- ja AML-asiantuntijat, Compliance- ja Risk Officerit, juristit sekä tarkastus- ja valvontatoiminnoissa toimivat henkilöt.

Sisältö

Seminaaripäivän aikana syvennytään sääntelyn tuomiin velvoitteisiin ja vaatimuksiin, rahanpesulain soveltamiseen sekä valvontaan. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös KYC- ja AML-lainsäädännön suhteen muuhun regulaation, kuten tietosuojaan ja saat apua erilaisten kollisiotilanteiden käytännönratkaisuun. Saat myös ajankohtaiskatsauksen finanssialaa koskettavista pakotteista ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi kuulet vinkkejä asiakkaan tehokkaaseen tuntemisen toteuttamiseen.

Ohjelma 11.4.2024

8.30 Aamukahvit

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.10

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen & tehostettu tunteminen käytännössä

 • Asiakkaan tunteminen
  • Tuntemisen lähtökohdat ja velvollisuudet
  • Yksityis- ja yritysasiakkaiden tunnistaminen ja todentaminen
  • Yksinkertaistettu asiakkaan tunteminen
  • Tehostettu asiakkaan tunteminen
  • Kuolinpesien tunnistaminen ja tunteminen
 • Tosiasialliset edunsaajat
 • Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)
 • Jatkuva seuranta
 • Tietojen säilyttäminen ja päivittäminen
 • Harjoituksia: asiakkaan tunteminen sekä tosialliset edunsaajat

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

11.30

Lounas

12.15

Pakotteet

 • Pakotteiden rooli ja suhde rahanpesun estämisen kokonaisuuteen 
 • Finanssipakotteet ja jäädyttämispäätökset 
 • FATCA, CRS ja DAC6: Tietojenvaihto ja yhteistyö

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

 

13.30

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio – mitä, milloin ja miten? 

 • Rahanpesun riskiarvio 
  • Ilmoitusvelvollisen riskiarvion sisältö 
  • Riskien tunnistaminen 
  • Asiakasriski osana riskiarviota 
  • Tunnistettujen riskien arviointi ja torjunta 
  • Teknologian hyödyntäminen 
 • Riskiarvio case-esimerkkejä 
 • Harjoitus: Riskiarvio 

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist 

14.15

Kahvitauko

14.45

Ilmoitusvelvollisen riskiarvio jatkuu

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist 

16.00

Seminaaripäivän päätös

 

 

 

Ohjelma 12.4.2024

8.30 Aamukahvit

9.00

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 

 • Rahanpesu ja sen torjunta
 • Lainsäädännön lähtökohdat ja sääntelyrakenne
 • Ilmoitusvelvollisuus, vastuu, valvonta ja seuraamukset
 • Riskiperusteisuus – lähestymistapoja rahanpesun torjuntaan
 • Epäilyttävät liiketoimet ja niiden tunnistaminen 
 • Ilmoitusvelvollisten haasteita

Mika Linna, Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

11.45

Seminaarin päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta