Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Datan ja teknologian sääntely osana riskienhallintaa

Syvenny datan, teknologian ja turvallisuuden tulevaisuuden vaateisiin

Voimakas digitaalinen kehitys ja lisääntyvä datan määrä tarjoavat yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia, ja ovatkin jo osa finanssialan yritysten arkipäivää. Samaan aikaan ne kuitenkin haastavat yritysten turvallisuutta ja riskienhallintakyvykkyyttä. Ne luovat uudenlaisia riskejä ja haavoittuvuuksia, joiden vaikutukset näkyvät kaikilla organisaation tasoilla. Yrityksiltä vaaditaankin syvällistä osaamista niin teknologioiden, sääntelyn kuin riskienhallinnankin näkökulmasta ja etenkin näiden yhdistämisestä. 

Datan ja teknologian sääntely osana riskienhallintaa -seminaarissa syvennytään datan, teknologian ja turvallisuuden tulevaisuuteen finanssialalla sekä sääntelyn rooliin tässä kokonaisuudessa. Seminaarissa tarkastellaan teemaa henkilötietojen käsittelyn, ulkoistamiskysymysten sekä Open Banking –maksupalveluiden riskienhallinnan ja vastuunjaon kautta. Seminaarissa pohditaan myös regulaation näkökulmia suhteessa turvallisuus- ja teknologiatulevaisuuteen.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Seminaari soveltuu henkilöille, joiden tulee ymmärtää työssään finanssialan datalähtöistä toimintaympäristöä turvallisuus-, riskienhallinta- ja regulaationäkökulmasta. 

Seminaari sopii etenkin riskienhallinnan, compliancen ja lakiasioiden parissa toimiville asiantuntijoille ja johtajille. Lisäksi päivästä hyötyvät finanssialan liiketoiminnan asiantuntijat ja johtajat, jotka vastaavat esimerkiksi teknologiaan tai tietojärjestelmiin liittyvistä projekteista ja kehityksestä.

Sisältö

Seminaarissa keskustellaan teknologian mahdollisuuksista, uhkakuvista ja sääntelystä. Puheenvuoroissa syvennytään etenkin henkilötietojen käsittelyyn, sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseen, ulkoistamiskysymyksiin pilvipalvelujen tarjoajille sekä osapuolten väliseen vastuunjako ja riskienhallintaan uusien Open Banking -maksupalveluiden tarjoamisessa. Teemoja käsitellään regulaation sekä sen käytännön soveltamisen näkökulmista.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa ja seminaarin avaus

9.15

Teknologia, turvallisuus ja tulevaisuus

 • Dataan ja teknologiaan liittyvän regulaation tulevaisuus 
 • Teknologian uhat ja riskit finanssialalla

Markku Rajamäki, Johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

10.15

Tauko

10.30

GDPR ja ePrivacy

 • GDPR:n ajankohtaisaiheet 
 • Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus ja keskeiset muutokset
 • Mitä voimme oppia GDPR:n noudattamatta jättämisen tapauksista?

Aino-Kaisu Renko, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto Pro Juridica Oy

11.30

Lounastauko

12.30

Ulkoistaminen pilvipalvelujen tarjoajille

 • Sääntelyn tuomat velvoitteet 
 • Riskien tunnistaminen ja monitorointi 
 • Sopimusten keskeinen sisältö 
 • Vastuukysymykset 
 • Käytännöntoteutus: projektisuunnitelman laatiminen ja tiekartta

Olli Kiuru, Partner, Waselius & Wist

14.00

Kahvitauko

14.30

Maksutransaktiodata ja riskienhallinta

 • Osapuolien välinen vastuunjako uusien Open Banking -maksupalveluiden tarjoamisessa 

Kari Peltola, Compliance Officer, OP

15.30–15.45

Seminaarin päätös


Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta