Coachingin hyödyt

Coaching on tehokasta, koska se rakennetaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Vapaamuotoisen keskustelun sijaan coaching merkitsee järjestelmällistä ja tavoitteellista työskentelyä valittujen päämäärien saavuttamiseksi. 

Henkilökohtainen onnistuminen 

Yksilölle coaching tarjoaa tukea henkilökohtaiseen kehittymiseen, työssä suoriutumiseen sekä onnistuneisiin siirtymiin uran eri vaiheissa. Asiakkaamme vaihtelevat asiantuntijoista yrittäjiin ja isojen organisaatioiden johtoryhmän jäseniin. Nykyisessä toimintaympäristössä yksilöiden on pystyttävä muuttumaan ja kehittymään jatkuvasti organisaation kaikilla tasoilla.  

Coaching-prosessin tavoitteena voi olla esimerkiksi 

 • omien tavoitteiden kirkastaminen  
 • sujuva siirtyminen uuteen tehtävään  
 • asiantuntijasta esimieheksi kasvaminen 
 • työssä tai esimiehenä kehittyminen  
 • huippusuoriutuminen  
 • uudistuminen  
 • uusien uramahdollisuuksien löytäminen (esim. outplacement). 

Organisaation suorituksen parantaminen 

Onnistunut coaching-prosessi tukee organisaation suoriutumista tai muutosta. Otamme coaching-prosesseissamme aina huomioon organisaation tarpeet ja tavoitteet, oli kyse sitten organisaatiokulttuurin muuttamisesta, liiketoiminnan kasvusta ja kannattavuudesta tai muusta organisaatiolle ajankohtaisesta haasteesta. 

Coaching kehittämisen työkaluna tarjoaa organisaatiolle monia etuja: 

 • Huippusuoriutujien motivointi ja tukeminen 
 • Työntekijöiden ammatillinen kehittyminen 
 • Organisaation muutoskyvyn lisääminen 
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 
 • Tunnistettujen riskien tai haasteiden käsittely 
 • Ongelmanratkaisu 
 • Vastuullisuus vaikeissa tilanteissa