Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutusohjelma tarjosi hyvät edellytykset vahvistaa omaa osaamistani kokonaisvaltaisesti vastuullisuuden saralla.”

Laura Ylitalo
Hallintojohtaja, Istekki Oy

Vastuullisuus ja liiketoiminta

Julkishallinnon ja terveydenhuollon teknologiaratkaisuista tunnettu Istekki on julkisomisteinen osakeyhtiö. Istekin hankinnoista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Laura Ylitalo sanoo saaneensa Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutusohjelmasta paljon eväitä omaan työhönsä.

”Loin koulutuksen aikana Istekille suunnitelman vastuullisuustyön käynnistämisestä, jotta työ etenisi hallitusti, määrämuotoisesti ja järjestelmällisesti”, Ylitalo kertoo.

”Vastuullisuussuunnitelma tarvittiin, koska Istekki elää vahvaa muutosvaihetta. Kun tulin Istekille töihin vuonna 2017, liikevaihtomme oli noin 90 miljoonaa euroa. Viisi vuotta myöhemmin liikevaihtomme on tuplaantunut. Mitä suurempi ja nopeampi organisaation kasvu on, sitä tärkeämmäksi oikein toimiminen, vastuullisuus ja kestävä kehitys muodostuu”, Ylitalo korostaa.

Monipuolinen ymmärrys vastuullisuudesta liiketoiminnassa

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma antoi Ylitalon mukaan kattavan kuvan vastuullisuudesta.

”Vastuullisuus on paitsi tärkeä teema työni kannalta, myös minulle henkilökohtaisesti merkittävä ja puhutteleva aihe. Halusin saada opinnoista mahdollisimman paljon irti, joten panostin oppimiseen ja projektityöhöni. Teen muistiinpanot mieluiten käsin ja kirjoitin ohjelman aikana melkein vihkollisen tärkeitä huomioita”, hän muistelee.

”Laaja ja monipuolinen kattaus vastuullisuudesta liiketoiminnassa oli ehdottomasti ohjelman suurin anti, mutta moni muukin asia oli tässä koulutusohjelmassa kohdallaan: kaikki järjestelyt oli toteutettu pieteetillä, ja kouluttajien valinta oli hyvin onnistunut.”

Keskustelut muiden osallistujien kanssa rikastivat Ylitalon oppimiskokemusta.

Meillä oli loistava ryhmä ja sain muilta osallistujilta hyvää vertaistukea oman vastuullisuusajatteluni kehittämiseen."

”Oli virkistävää kuulla eri aloilla työskentelevien ihmisten kokemuksista. Meillä oli loistava ryhmä ja sain muilta osallistujilta hyvää vertaistukea oman vastuullisuusajatteluni kehittämiseen”, hän toteaa.

Helsingissä järjestettävään lähiopetukseen osallistuminen ei ollut Ylitalolle aivan yksinkertaista, sillä hän asuu ja työskentelee Kuopiossa.

”Tulin lähiopetuspäiville aina junalla ja matka vei yli neljä tuntia suuntaansa. En kuitenkaan kokenut matka-aikaa rasittavaksi, päinvastoin. Junamatka tarjosi mainion mahdollisuuden orientoitua aiheisiin etukäteen ja reflektoida kaikkea oppimaani lähiopetuksen jälkeen.”

Vastuullisuustyö etenee Istekillä

Ylitalo loi koulutusohjelman projektityönä vastuullisuussuunnitelman, jota viedään nyt Istekillä askel askeleelta käytäntöön.

”Vastuullisuus on päätetty valita yhdeksi Istekin arvoista ja vastuullisuuden huomioinen osana päätöksentekoa on kirjattu virallisiin ohjeisiimme”, Ylitalo mainitsee.

”Johtoryhmässämme, hallituksessamme ja henkilöstömme kanssa on käyty antoisia keskusteluja vastuullisuudesta ja olemme koonneet vastuullisuustiimin edistämään vastuullisuustyötä. Olen saanut paljon yhteydenottoja eri puolilta organisaatiotamme vastuullisuuteen liittyen. Ihmiset ovat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, mitä kaikkea voimme ICT-alalla tehdä vihreän siirtymän ja ympäristön eteen – sekä siitä, miten voimme strategiamme mukaisesti kehittää ’Ihmisten Istekkiä’ vastuullisuuden näkökulmasta.”

Vastuullisuus on päätetty valita yhdeksi Istekin arvoista ja vastuullisuuden huomioinen osana päätöksentekoa on kirjattu virallisiin ohjeisiimme.”

Tällä hetkellä Istekin vastuullisista toimintatavoista kertovat Suomalaisen työn liiton myöntämät Yhteiskunnallinen yritys- ja Avainlippu-merkit, sekä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Istekki on myös mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa.

Seuraavaksi Istekissä käynnistetään muun muassa olennaisuusanalyysi ja toimet hiilijalanjäljen tarkempaan mittaamiseen. EU-taksonomiaan tutustuminen ja vastuullisuusraportoinnin aloittaminen ovat niin ikään työlistalla.

”Etenemme kohtuullisen kokoisilla askelilla, jotta saamme rakennettua vankan perustan tulevaisuudelle. Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme ei tule olemaan vielä standardien mukainen, mutta saamme siitä hyvää vertailupohjaa seuraaville vuosille”, Ylitalo suunnittelee.

Antoisa koulutus antoi hyvät edellytykset lähteä kehittämään vastuullisuutta

Ylitalo sanoo suosittelevansa mielellään Aalto EE:n Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmaa.

”Koulutus oli antoisa. Se tarjosi hyvät edellytykset vahvistaa omaa osaamistani kokonaisvaltaisesti vastuullisuuden saralla ja lähteä kehittämään vastuullisuuden eri osa-alueita meillä Istekissä osana muuta liiketoimintaa”, hän kuvailee.

”Sain paljon irti Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmasta. Jos sinulla on sisäsyntyistä paloa oppia lisää vastuullisuudesta liiketoiminnassa ja mahdollisuus edistää vastuullisuusasioita omassa organisaatiossasi, suosittelen osallistumista.”

Lue lisää Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmasta