Vakuutusalalla tarvitaan vuorovaikutusta – Finvan koulutuksista uusia vuorovaikutustaitoja jokapäiväiseen työhön

Vakuutus- ja finanssialan työtehtävien muutos on osoittanut, että yksilöllisen suorittamisen aikakausi on ollut ohi jo aikoja sitten. Monet vakuutusalan työtehtävät vaativat kapeaa ja syvällistä osaamista samaan aikaan, kun pitäisi hallita entistä laajempia, jatkuvasti muuttuvia kokonaisuuksia. Totuus on, että kukaan ei nykyisin eikä tulevaisuudessa menesty yksin. Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat tämän päivän menestystekijöitä.

Kirsi Ivonen, 18.06.2018

Vakuutusalan vahvuus perustuu tiedon ja osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehittäminen vaatii jatkuvaa keskinäistä vuorovaikutusta. Ilman vuorovaikutusta tietoa ja osaamista ei osata hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Työyhteisön hyvä keskinäinen vuorovaikutus siirtyy työntekijöiden mukana myös asiakkaille.

Myös asiakkaiden käyttäytyminen ja odotukset vakuutusyhtiöltä muuttuvat. Asiakkaiden käyttäytymisen muutokset tuovat uusia tarpeita, jotka osaltaan mahdollistavat vakuutusalan palveluiden ja tuotteiden uusiutumisen. Se mikä on ja pysyy, on vuorovaikutuksen tärkeys.

Finanssialan vuorovaikutustilanteet ovat moninaisia. Vuorovaikutusta on asiakkaiden, eri sidosryhmien, työryhmien ja kollegoiden kanssa päivittäin. Vuorovaikutustavat ovat myös muuttuneet kasvokkain kohtaamisista entistä enemmän kohtaamisiin verkossa. Tämän päivän tärkeä kysymys onkin: Miten löytää molempia osapuolia innostava, kannustava, tavoitteellinen ja tehokos vuorovaikutustapa? 

Digitalisaatio

Tulevaisuuden vakuutusalaan liittyvästä osaamisesta on vaikea antaa muita konkreettisia vinkkejä vuorovaikutuksen lisäksi kuin joustavuuden varmistaminen ja vaatimus pysymisestä kärryillä teknologian kehityksessä. Digitalisaatio tulee jatkossakin muuttamaan finanssialaa ja todennäköisesti paljon nykyistä enemmän. Siksi on tärkeää pyrkiä jatkuvasti ymmärtämään laajemmin finanssialaan liittyviä kehityskulkuja ja pitää yllä valmiuksia reagoida niiden mukanaan tuomiin muutoksiin.

Digitaalisen sisällön lisäksi tekniikka mahdollistaa meille uudenlaisen tavan luoda uusia tapoja tehdä työtä tai tehdä nykyisiä entistä tehokkaammin.

Järjestämme syksyllä useita mielenkiintoisia seminaareja sekä vuorovaikutuksen että uusien liiketoimintamahdollisuuksien teemoista. Tule mukaan!

Kirsi Ivonen
Senior Program Director, Finva


Esimerkkejä syksyn koulutuksistamme

Finanssialan asiantuntija viestijänä ja vaikuttajana 28.8.2018

Vakuutusyhtiöiden ICT ja muuttuva toimintaympäristö 4.–5.9.2018

Finanssialan uudet liiketoiminta-mahdollisuudet 25.9.2018

Työryhmien johtaminen ja vaikuttaminen finanssialalla 10.10.2018

Vakuuttava ja luonteva esiintyminen finanssialalla 28.–29.11.2018

Finanssialan vuorovaikutus virtuaalisesti 3.12.2018

Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Vakuutusalalla tarvitaan vuorovaikutusta – Finvan koulutuksista uusia vuorovaikutustaitoja jokapäiväiseen työhön

Tilaa Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeTilaa uutiskirje

Aalto Leaders' Insight -uutiskirjeessä saat ajankohtaisimmat Aalto Leaders' Insight -sisällöt, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista.

Annan Aalto University Executive Education Oy:lle luvan käyttää yhteystietojani markkinoinnissa, esimerkiksi tiedottaakseen sähköpostitse koulutusohjelmatarjonnasta tai lähettääkseen kutsuja tapahtumiin. Voin päättää milloin tahansa, etten enää halua yhteydenottoja. Katso tietosuojapolitiikka