Uutishuone

Uutishuone

Työyhteisö, jossa osa ihmisistä joutuu piilottamaan osia identiteetistään, ei ole aidosti inklusiivinen

Iso osa sateenkaari-ihmisistä pelkää edelleen syrjintää tai kokee joutuvansa salaamaan identiteettinsä työpaikallaan. Työpaikoilla tarvitaan parempaa johtamista, jotta ne olisivat aidosti inklusiivisempia.

16.6.2022

Kesäkuussa juhlitaan Pridea ja ihmisoikeuksia: sitä, että jokainen saa olla avoimesti ja turvallisesti juuri sitä, mitä on, ja tuntea kuulevansa joukkoon. Aalto University Executive Educationin (Aalto EE) missiona on rakentaa parempaa maailmaa paremman johtajuuden kautta ja auttaa tutkitun tiedon ja koulutuksen avulla asiakasorganisaatioitamme rakentamaan moninaisempia ja mukaan ottavampia työyhteisöjä. Juhlimme ilolla Pridea tänäkin vuonna.

Samaan aikaan olemme huolissamme siitä, miten moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva kokee edelleen syrjintää eikä uskalla olla avoimesti oma itsensä työelämässä.

Vuonna 2019 vain kahdeksan prosenttia suomalaisista sateenkaari-ihmisistä koki voivansa olla täysin avoimia sukupuoli- tai seksuaali-identiteetistään työpaikallaan."

Tekniikan akateemiset (TEK) julkaisi toukokuun lopussa kyselyn, josta kävi ilmi, että peräti 46 prosenttia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista tekniikan alan opiskelijoista pelkää tulevansa syrjityksi työelämässä. Ero muihin kyselyyn vastanneihin opiskelijoihin oli huomattava: muista vastaajista vain 12 prosenttia pelkäsi syrjintää.

European Union Agency for Fundamental Rightsin vuonna 2019 tekemän EU:n laajuisen kyselyn perusteella vain kahdeksan prosenttia suomalaisista sateenkaari-ihmisistä koki voivansa olla täysin avoimia sukupuoli- tai seksuaali-identiteetistään työpaikallaan. Neljätoista prosenttia heistä kertoi kokeneensa syrjintää töissä tai töitä hakiessaan sukupuoli- tai seksuaali-identiteettinsä vuoksi edeltävän vuoden aikana.

Nämä luvut ovat erittäin huolestuttavia.

Tutkimustieto osoittaa, että diversiteetillä – jolla voidaan tarkoittaa niin demografisia tekijöitä kuin kognitiivista ja arvoihin liittyvää monimuotoisuutta – on monia hyötyjä työyhteisöille ja organisaatioille. Diversiteetti ilman inkluusiota ei kuitenkaan johda mihinkään.

Työyhteisö, jossa osa ihmisistä joutuu piilottamaan tärkeitä osia identiteetistään ja elämästään ja miettimään, miten avoin uskaltaa muiden seurassa olla, ei ole aidosti mukaan ottava, saati psykologisesti turvallinen. Tällainen työpaikka on vaarassa menettää huippuosaajat, jotka eivät koe olevansa aidosti osa yhteisöä.

Inklusiivisessa työyhteisössä jokainen saa olla ainutlaatuinen oma itsensä ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi. Tällaisessa työyhteisössä jokainen osaaja pääsee loistamaan ja kehittymään.

Inklusiivisessa työyhteisössä jokainen saa olla ainutlaatuinen oma itsensä ja kokea olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi."

Aalto EE jatkaa työtään johtamisen ja asiantuntijoiden kehittämisen parissa yli 50 vuoden kokemuksella. Diversiteettiin, inkluusioon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat ovat oleellinen osa koulutuksiamme, koska mielestämme jokaisen johtajan roolin keskiössä on näiden asioiden aito ymmärtäminen ja niiden vieminen käytäntöön.

Tulevan vuoden aikana aiomme jakaa näihin aiheisiin liittyvää tietoa entistä enemmän niin koulutuksissamme kuin sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillamme.

Työyhteisössämme yksi perusperiaatteistamme on, että jokainen kunnioittaa kollegoidensa työtä, jakaa tietoa ja tekee yhteistyötä. Emme hyväksy työyhteisössämme minkäänlaista syrjintää. Haluamme toivottaa kaikenlaisista taustoista tulevat ihmiset tervetulleiksi niin työyhteisöömme kuin koulutuksiimme.

Iloa ja onnea Pride-kuukauteen!


Mitä jokainen johtaja voi tehdä rakentaakseen inklusiivisempaa työyhteisöä?

  • Rakenna luottamusta ja psykologista turvallisuutta. Tee selväksi ja osoita omalla käytökselläsi, että jokainen tiimissäsi saa vapaasti ilmaista itseään.
  • Opettele tunnistamaan ja hyväksymään omat ajatusvinoumasi sekä tunnistamaan syrjiviä rakenteita. Et voi kontrolloida mitään ellet pysty tunnistamaan ja hyväksymään näiden asioiden olemassaoloa.
  • Toivota normista poikkeavat tyylit ja äänet tervetulleeksi organisaatiossa.
  • Näe erilaisten työntekijöiden identiteetit vahvuutena. Hyödynnä heidän kokemustaan ja tietämystään yrityksen ydintavoitteiden saavuttamisessa.
  • Kysy, älä oleta!