Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Konttoriturvallisuus

Kolmen verkkokurssin kokonaisuus tarkastelee työpaikan turvallisuutta, asiointirauhaa konttorissa (palvelupisteessä) ja uhkaavia asiakastilanteita. Verkkokurssit sopivat toimitiloihin ja konttoreihin, joissa tehdään asiakaspalvelutyötä. Verkkokurssien sisältö keskittyy käytännönläheiseen tietoon ja asioihin. Verkkokursseissa on paljon tapausesimerkkejä ja tehtäviä. 

Yhden verkkokurssin kesto on noin 20-30 minuuttia. Jokaisessa verkkokurssissa on lyhyt lopputesti. Lopputestillä kurssin suorittaja voi testata omaa osaamistaan, mutta testit toimivat myös osaamisen todentamisena ja varmistajana.

Verkkokurssien suunnittelusta ovat vastanneet finanssialalla toimivat turvallisuusasiantuntijat.

Katso hinnat  Kysy lisätietoja

Aloitus

Milloin vain

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Verkkokurssit

Kokonaisuus sisältää seuraavat kolme verkkokurssia:

 • Turvallinen työpaikka, 25 min. 
  • kuka huolehtii työpaikan turvallisuudesta
  • miten voin itse vaikuttaa työpaikan turvallisuuteen
 • Asiointirauha konttorissa, 15 min.
  • saako konttorissa ottaa kuvia tai videoita
  • voiko kuvia tai videoita jakaa somessa
  • kuinka näihin tilanteisiin puututaan

 

 • Uhkaavat asiakastilanteet, 25 min.
  • miten toimia tilanteessa, jossa asiakas on uhkaava tai väkivaltainen
  • miten voin toimia ennakoivasti ja ehkäistä uhkatilanteita

Kenelle?

Turvallisuuden verkkokokonaisuus on tarkoitettu kaikille erilaisissa asiakaspalvelua tarjoavissa konttoreissa työskenteleville.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Käyttö organisaation omassa oppimisympäristössä (toimitus scorm-pakettina):

Verkkokurssikokonaisuus (kaikki osat yhteensä)

 • Pienet organisaatiot, alle 100 henkilöä /organisaatio:
  5 660 € (+ alv)
 • Keskisuuret organisaatiot, 100-1 000 henkilöä /organisaatio: 7 245 € (+ alv)
 • Suuret organisaatiot, yli 1 000 henkilöä /organisaatio: 9 345 € (+ alv)

Verkkokurssin käyttöoikeus koko organisaatiolle. Käyttöaikaa ei ole rajoitettu.

Verkkokurssit on mahdollista ottaa käyttöön myös palveluna Finvan oppimisympäristössä – pyydä lisätietoa ja tarjous!

Verkkokurssin käyttöoikeus oppilaitoskäyttöön hinnoitellaan erikseen.

Ota yhteyttä