Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Muutosvoimat, ennakointi ja ihminen muutoksessa 

Varmista paikkasi finanssialalle suunnatussa ajankohtaistapahtumassa. Ensimmäisen Finanssifoorumin teemana ovat muutosvoimat, ennakointi sekä ihminen muutoksessa. Lähihistoriamme on osoittanut epätodennäköisten skenaarioiden voivan toteutua. Miten pystymme huomioimaan trendejä ja hyödyntämään skenaarioita yhä paremmin finanssialan strategiatyössä ja riskienhallinnassa? 

Päivän aikana pääsemme huippuasiantuntijoiden luotsaamina pureutumaan eri teemoihin. Lähdemme liikkeelle laajasta näkökulmasta: Kuulemme mm. finanssialan arvion tulevasta alaa koskettavasta kehityksestä sekä tutustumme tutkijoiden tunnistamiin vaikuttaviin megatrendeihin. Laajasta kuvasta sukellamme käytännön menetelmiin, miten hyödyntää erinäisiä skenaario- ja matemaattisia malleja osana strategista ennakointia. Lopuksi käännämme katseet ihmiseen, ja pohdimme ihmisen ja vuorovaikutuksen roolia osana muutosta.  

Tule mukaan kuulemaan ajankohtaisia ja kiinnostavia puheenvuoroja, sekä nauttimaan inspiroivasta ympäristöstä sekä keskusteluista asiantuntijoiden ja kollegojen kanssa. Voit saapua paikalle tai seurata puheenvuoroja striimin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä osta lippusi valitsemasi osallistumismuodon mukaan. Järjestämme osallistujille myös mahdollisuuden verkostoitua LinkedIn -ryhmässä sekä keskustella alan polttavista teemoista jo ennen tilaisuutta. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Tilaisuus on kohtaamispaikka finanssialan asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille, jotka työskentelevät strategisen liiketoiminnan kehittämisen, riskienhallinnan, valvonnan, compliancen ja legalin parissa.

Tilaisuus sopii myös viestinnän ammattilaisille, asiakkuuspäälliköille ja -johtajille sekä matemaatikoille ja alan tutkijoille. 

Sisältö ja aikataulu

8:30 Aamukahvit

9:00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus

Jenna Anttonen, johtaja, finanssiohjelmat, Aalto EE

9:15 Key Note: Vahvistuu myöhemmin

10:00 Megatrendit

Mikko Dufva, johtava asiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, TkT

10:45 Tauko 15 min

11:00 Strateginen ennakointi finanssialalla

Eeva Vilkkumaa, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto, TkT

12:00 Lounas

13:00 Ihmisymmärrys osana strategiatyötä ja liiketoiminnan kehittämisen menetelmiä

Puhuja vahvistuu myöhemmin

14:15 Kahvi

14:45 Vuorovaikutus ja ihminen muutoksessa

  • Miten ihminen reagoi ja on reagoinut muutokseen tutkimusten mukaan?
  • Mitä osaamista nyt ja tulevaisuudessa ihmisiltä odotetaan ja tarvitaan muutoksessa menestymiseen?
  • Ongelmanratkaisu, päätöksenteko, mukautuminen ja vaikuttaminen käytännössä

Päivi Yli-Kokko, vuorovaikutusvalmentaja, työnohjaaja, FM

16:00 Tilaisuus päättyy

Ohjelman muutokset mahdollisia

Kouluttajat

Mikko Dufva

Tekniikan tohtori Mikko Dufva työskentelee Sitran tulevaisuusasiantuntijana. Päätyönsä ohella Dufva opettaa tulevaisuudentutkimusta Aalto-yliopistossa. 

Dufva tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden välisiä jännitteitä, merkkejä yllättävämmistä muutoksista ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Tavoitteena on tehdä tulevaisuuksista ja niiden tulkinnasta ja kuvittelusta helposti ymmärrettävää.

Ennen siirtymistään Sitraan Mikko Dufva työskenteli viisi vuotta tutkijana VTT:n ennakointitiimissä, aihealueinaan mm. metsä- ja kaivosteollisuus, synteettinen biologia, uusiutuva energia, työn tulevaisuus ja alustatalous. Dufvalla on laaja kokemus niin ennakoinnin käytännöstä kuin teoriasta. Hän käsitteli väitöskirjassaan tulevaisuutta koskevan tiedon tuottamista ja systeemistä ennakointia, ja voitti väitöskirjallaan vuoden ennakointiteko -palkinnon vuonna 2016.

Dufva on toiminut vierailevana päätoimittajana Futura-lehdessä ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtajana vuosina 2018 - 2019. Hän on kysytty puhuja ja pitää vuodessa yli 50 esitystä mm. tulevaisuusajattelusta, ennakoinnista, megatrendeistä ja heikoista signaaleista.

Eeva Vilkkumaa

Eeva Vilkkumaa toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa hän opettaa liiketoiminnan analytiikkaan ja behavioristiseen päätösteoriaan liittyviä kursseja. Hän on väitellyt tekniikan tohtoriksi vuonna 2014 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta.

Vilkkumaa kehittää tutkimuksessaan matemaattisia malleja yritysten ja julkisorganisaatioiden päätöksenteon tueksi. Hänen keskeisiä osaamisalueitaan ovat portfoliopäätösanalyysi, monitavoiteoptimointi, epävarmuuksien mallinnus ja ryhmäpäätösprosessien fasilitointi. Viimeaikaisia sovelluskohteita ovat muun muassa skenaariopohjainen strategiatyö sekä terveydenhuollon resurssien kustannusvaikuttavat allokointi.

Vilkkumaa on perustajaosakas Swanlake Strategy Oy:ssä, joka tarjoaa konsultointipalveluilta yhdistäen asiakasymmärryksen, matemaattisen mallinnuksen ja strategiaosaamisen. Vilkkumaa on myös osakkaana Decision & Action Oy:ssä, joka on erikoistunut räätälöityyn päätöksenteon tukeen matemaattisia menetelmiä hyödyntäen.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta