Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

First Time Manager

Asiantuntijasta esihenkilöksi

Oletko juuri aloittanut tai aloittamassa ensimmäisessä esihenkilötehtävässäsi esimies- tai naisroolissa tai uutena projektipäällikkönä? Mietitkö, kuinka toimia motivoivana ja inspiroivana esihenkilönä tiimillesi? Oletko valmis haastamaan itseäsi uuden tehtävän edessä ja saamaan uusia oivalluksia esihenkilötyössä menestymiseen?

First Time Manager -koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet ensimmäistä kertaa tiimin tai yksilöiden esihenkilönä, olet juuri aloittamassa esimiehenä tai -naisena tai olet ensimmäistä kertaa projektin vetäjänä.

Koulutus tukee kehittymistäsi esihenkilötyössä, jossa tehtävänäsi on auttaa tiimiä tai muita onnistumaan. Kuuden kuukauden koulutuksen aikana opit ymmärtämään ympäristöä, jossa työskentelet, kirkastat henkilökohtaista ajatteluasi johtamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä konkretisoit ja kehität omia työskentelytapoja ja käytänteitä esihenkilönä.

First Time Manager – asiantuntijasta esihenkilöksi -koulutus sisältää viisi kolmen tunnin työpajaa, henkilökohtaiseen pohdintaan perustuvia välitehtäviä sekä vertaistyöskentelyä työpajojen välissä pienryhmissä. Koulutuskokonaisuus keskittyy vahvasti opetuksen teemojen soveltamiseen omassa käytännön esimiestyössä ja oman kehityssuunnitelman käytännön toteuttamiseen.

Syyskuussa alkava koulutus järjestetään suomeksi ja tammikuussa alkava englanniksi.

Lataa infokortti Kysy lisätietoja

Aloitus

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ensimmäisessä esihenkilötehtävässä aloittaville tai noin vuoden sisään aloittaneille henkilöille, joiden tehtävänä on johtaa yksilöitä ja/tai tiimejä tuloksellisesti. Koulutus sopii mainiosti eri toimialoilta tuleville ja erilaisilla taustoista esihenkilötyön aloittaneille. Tärkeää on, että pystyt pohtimaan ja soveltavamaan koulutuksen teemoja työssäsi esihenkilönä. Tämän vuoksi suosittelemme, että esihenkilötehtäväsi alkaa viimeistään muutaman kuukauden sisällä koulutuksen aloituksesta.

First Time Manager – Asiantuntijasta esihenkilöksi -koulutus sopii esimerkiksi uusille esihenkilöille, tiiminvetäjille ja projektipäälliköille. Osallistujilta vaaditaan työssään vuorovaikutustaitoja sekä valmentavaa otetta ja kykyä auttaa muita onnistumaan. Tärkeää on myös ymmärtää esihenkilötyön toimintaympäristöä ja kulttuuria sekä kehittää suhde- ja vaikuttamistaitoja. Koulutukseen osallistujan tavoitteena on luoda itselleen jatkuva kehittymisen polku teemojen ympärillä. Mikäli olet toiminut jo pidempään esihenkilönä, mutta olet valmis tarkastelemaan uudelleen johtamisen käytänteitäsi tai kaipaat uutta innostusta esihenkilötyöhösi, olet tervetullut oppimaan uusien esihenkilöiden kanssa.

Kouluttajan näkökulma

“Ensimmäinen esihenkilötehtävä ja sen kokemukset jättävät vahvan jäljen omaan johtamistyyliin. On tärkeää tarkastella näitä kokemuksia ja kehittää omaa johtamistapaa tietoisesti heti alusta lähtien. First Time Manager -koulutus mahdollistaa vahvan perustan rakentamisen omalle johtamistyölle ja sen jatkuvalle kehittämiselle.”

TkT Jari Ylitalo, Aalto-yliopisto

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen aikana saat tukea henkilökohtaisen johtamis- ja vaikuttamisajattelun syventämiseen ja identiteetin rakentamiseen.

Oppimistulokset:

  • Parannat kykyjäsi ymmärtää omaa johtamis- ja toimintakontekstia
  • Vahvistat, konkretisoit ja hiot henkilökohtaisia johtamiskäytänteitä ja omaa vaikuttamiskäsialaa
  • Rakennat oman vaikuttavuuden ja johtamiskäytänteiden jatkuvan kehittämisen rutiini ja käytänteet

Ohjelman rakenne

Työpajat

Viisi kolmen tunnin online-työpajaa sisältää luentoja sekä keskusteluja

Välitehtävät

Neljän henkilökohtaisen välitehtävän kautta pohdit koulutuksen teemoja omaan työhösi

Vertaistyöskentely

Viisi vertaisryhmätapaamista pienryhmissä toimivat sparraus- ja reflektointitukena työpajojen välissä

​​​​​​​

Työpajojen aikataulu ja sisältö

Aalto-yliopiston alumneille järjestetyn First Time Manager -koulutuksen osallistujapalautteita

”Suosittelen FTM-valmennusta lämpimästi johdatuksena esihenkilötyöhön. Valmennuksen myötä olen oppinut paljon itsestäni ja omista toimintatavoistani. Olen paitsi oppinut kyseenalaistamaan tapojani, myös saanut iskostumaan aivan uudenlaisia toimintatapoja.

Kurssi on kestoltaan yli puoli vuotta, mikä auttaa uusien käytänteiden omaksumista. Muutokset eivät tapahdu hetkessä, mutta valmennuksen tarjoama tuki auttaa kehittämään toimintaasi. Valmennus ei tarjoa suoria vastauksia siihen, kuinka voisit olla upea pomo, vaan se antaa sinulle työkaluja kehittää itseäsi sitä kohti. Jos osallistut valmennukseen avoimin mielin ja uteliaana, koet kurssin varmasti korvaamattoman arvokkaaksi.”


”First Time Manager osoittautui hyvin rakennetuksi ja sisällöltään laadukkaaksi valmennuskokonaisuudeksi. Esihenkilötyö on jotain aivan muuta kuin asiantuntijatyö, ja aloittelevalle esihenkilölle on erittäin hyödyllistä saada kattava kokonaisnäkemys johtamisen eri näkökulmista ja osa-alueista.

Erityisen arvokasta koulutuksessa on vertaistuki muilta samassa tilanteessa olevilta ja mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti vaikeistakin asioista. Jotta valmennuksesta saa parhaan hyödyn, kannattaa varata riittävästi aikaa koulutuspäivien välisiin välitehtäviin, pienryhmätapaamisiin ja itsenäiseen pohdintaan.”


”Valmennus antaa hyvän pohjan esimiestyön alkumetreille. Valmennuksesta saa vertaistukea ja kontakteja. Valmennus antaa vinkkejä, miten voit kehittää itseäsi eteenpäin johtajana.

Parhaan hyödyn valmennuksesta saa noudattamalla välitehtävien aikataulua ja tekemällä samaan aikaan konkreettisia pieniä muutoksia omassa työympäristössään. FTM-valmennus tuo myös esiin hyvinvoinnin tärkeyden ja painottaa myös esihenkilön osalta riittävää palautumista sekä riittävää painotusta elämän muille alueille, jotta jaksaa töissä.”

Mikä mietityttää tuoretta esihenkilöä?

Uusi titteli päivittyy työsopimukseen hetkessä, mutta henkinen muutos asiantuntijasta esihenkilöksi vaatii paljon enemmän aikaa, kirjoittaa Anu Haapala.

Kouluttajat

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo toimii päätyönään johtajuuden yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä Aalto Ventures Programissa.

Hän opettaa erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita johtajuuden, tiimityön ja itsensä johtamisen teemoissa.

Ylitalon pedagogisessa lähestymistavassa korostuu dialoginen ja voimavarakeskeinen näkökulma. Hän toimii myös työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden valmentamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessaan Ylitalo on keskittynyt johtajien ja johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten, voimavarakeskeisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuden tutkimiseen. Lisäksi hän on tutkinut yritysten ja organisaatioiden välisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden sosiaalista dynamiikkaa ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostomaisen toimintatavan kehittämistä.

Ylitalo on Aalto EE:n pitkäaikainen kumppani johtajuuden, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen kouluttajana useissa avoimissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Tuukka Kostamo

Tuukka Kostamo (DI) toimii yliopisto-opettajana ja viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella.

Kostamo opettaa sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoita pääaiheinaan johtaminen, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä itsensä tunteminen.

Kostamo on toiminut organisaation kehittäjänä ja valmentajana useissa Aalto-yliopiston tutkimushankkeissa. Hän toimii myös tutkija-valmentajana Filosofian Akatemia Oy:ssä, joka on nykyisin osa Heltti Oy:tä. Kehityshankkeissa hän on keskittynyt erityisesti vuorovaikutuksen kehittämiseen, johtoryhmien valmentamiseen sekä tiimien arjen toimintatapojen parantamiseen.

Kostamo tutkii väitöskirjassaan sitä, miten johtajuutta ja toimijuutta rakennetaan puheen käytön kautta. Muussa tutkimuksessaan hän tarkastelee johtajuuden käytäntöjen rakentumista, itseohjautuvien organisaatioiden johtamista, sekä johtajuuden opettamisen pedagogiikkaa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta