Uutishuone

Uutishuone

Konecranesin entisen toimitusjohtajan DBA-väitöskirja kertoo, millaista johtamista tarvitaan epävarmoina aikoina

KTM Panu Routila väittelee 4.5.2022 Aalto Executive DBA -ohjelmasta. Routilan väitöskirja on ainutlaatuinen, sillä se tarkastelee hänen omaa johtamistaan Konecranesin toimitusjohtajana vuosina 2015–2019.

Maailmalta ei ole juuri löytynyt tutkimusta, jossa toimitusjohtaja itse tutkisi sitä, mitä on tehnyt, kertoo Konecranesia vuosina 2015-2019 johtanut Panu Routila väitöstutkimuksestaan. Kuva: Junnu Lusa

2.5.2022

Suuret muutokset, kuten isot yrityskaupat, luovat aina epävarmuutta organisaation sisälle ja sen ympärille. Jotta muutokset saadaan vietyä läpi onnistuneesti, yrityksen ylimmän johdon on elintärkeää ymmärtää itse syvällisesti, miksi muutosta tarvitaan. Yritysoston ollessa kyseessä sen perusteet on syytä olla hyvin mietittyinä, jotta ne tuottaisivat arvoa. Johdon täytyy myös osata ja haluta viestiä muutoksesta ja sen taustoista läpinäkyvästi muulle organisaatiolle, sidosryhmille ja sijoittajille.

Nämä havainnot korostuvat Panu Routilan tuoreessa DBA-väitöskirjassa, joka tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 4. toukokuuta 2022. Routila keskittyi tutkimuksessaan yritysjohtamiseen epävarmuuden vallitessa (engl. ambiguity management).

Tutkimustuloksissa korostuu, että muutosten aiheuttaman epävarmuuden keskellä oleellista on huolehtia siitä, että muutokset osataan perustella ja hyväksyttää sidosryhmille (engl. legitimation) ja että organisaation henkilöstö kokee edelleen organisaation sekä sen tehtävän omakseen (engl. organizational identification).

”Epävarmuuden vallitessa yritys tarvitsee edestä johtamista ja vahvaa mukana oloa ja sitä, että epävarmuuden ei anneta velloa, vaan sitä hallitaan ja johdetaan”, Routila sanoo.

Ylimmän johdon vastuulla on johtaa muutosta mutta samalla myös normaalia liiketoimintaa. Oleellista on ottaa keskijohto mukaan: asioita ei sanella ylhäältä alaspäin vaan epävarmuutta johdetaan ja muutosta hallitaan yhdessä vahvasti faktoihin pohjautuen.

Epävarmuutta on syytä minimoida mutta johdon ei pidä kieltää sen olemassaoloa. ”On tärkeää antaa ihmisille toivoa, ruokkia heidän innostustaan ja voittaa heidän luottamuksensa takaisin.”

Ainutlaatuista tutkimusta

Väitöskirjasta tekee ainutlaatuisen se, että Konecranesin entisenä toimitusjohtajana Routila on tarkastellut siinä omaa toimintaansa suuria muutoksia läpikäyneessä konepajayhtiössä.

Routila nimitettiin Konecranesin johtoon vuonna 2015. Hän johti yhtiötä sekä sen neuvotellessa ensin fuusioitumisesta yhdysvaltalaisen konepajayritys Terexin kanssa että sen ostaessa lopulta Terexin satamalaite- ja nosturiliiketoiminnan. Tuona aikana Konecranes kasvoi 2,2 miljardista eurosta 3,4 miljardiin euroon ja tulos sadasta miljoonasta eurosta lähes 300 miljoonaan euroon integroinnin onnistuessa.

DBA-väitöskirja hyödyntää autoetnografista eli omaelämäkerrallista tutkimusmenetelmää. Routila käytti siinä teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskirjallisuuden ohella omia muistiinpanojaan, kalenterimerkintöjään, valokuviaan ja muuta julkista dokumentointia Konecranes-vuosiltaan. Neljä henkilöä, jotka olivat olleet mukana yrityskaupassa, lukivat väitöskirjaa eri vaiheissa ja kommentoivat sen sisältöä ja validoivat siten osaltaan tutkimustuloksia.

”Maailmalta ei ole juuri löytynyt tutkimusta, jossa toimitusjohtaja itse tutkisi sitä, mitä on tehnyt. Tavallisesti, kun tutkitaan johdon toimia, ylimmältä johdolta on voitu saada haastattelu tai pari ja ehkä vastaukset kyselylomakkeeseen, mutta ei sellaista dataa, joka kuvaisi koko prosessia”, Routila sanoo.

"Panu Routilan työssä yhdistyy vahva ja uniikki käytännön kokemus kohdeilmiöstä – yritysostoista ja fuusioista – ja laaja teoreettinen lukeneisuus. Tämä on huippuharvinaista strategiatutkimuksen kentällä”, sanoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori, Aalto Executive DBA -ohjelman akateeminen johtaja Henrikki Tikkanen.

Väitöskirja on luettavissa täällä.


DBA-väitöstilaisuus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarkastaa KTM Panu Routilan DBA-väitöskirjan ”Managerial Sensemaking and Sensegiving in a Merger and Acquisitions Process: The Case of Konecranes, 2015–2019” keskiviikkona 4.5.2022 kello 12.00 Aalto-yliopisto Töölössä, salissa Osipow.

Vastaväittäjänä toimii professori Juha-Antti Lamberg Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Henrikki Tikkanen Aalto -yliopistosta.

Väitöstilaisuutta voi seurata myös Zoomissa.
Meeting ID: 812 8918 2816.


DBA-väitöskirjatilaukset ja lisätiedot tutkimuksesta

Panu Routila
DBA-kandidaatti
panu.h.routila@live.com
Puhelin 040 503 6757

 

Aalto University Executive Education

Aalto University Executive Education Oy:hyn (Aalto EE) kuuluu viisi eri brändiä. Aalto EE tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja, Aalto PRO asiantuntijoiden täydennyskoulutusta ja Aalto ENT kehittämispalveluita, jotka auttavat yrittäjiä luomaan uusia liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia. Finva tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta sekä uusin brändimme Aalto ACCESS inklusiivisia, matalan kynnyksen ohjelmia ja kursseja, joiden oppeja voidaan helposti soveltaa osallistujan työhön, yhdistäen sekä Aalto EE:n että Aalto-yliopiston tarjonnan.

Aalto University Executive Educationin laaja-alaisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto. Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi Aalto University Executive Education Oy tarjoaa ohjelmia kansainvälisesti. Osana Aalto-yliopistoa Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.

 

Mikä on Aalto Executive DBA – Doctor of Business Administration -ohjelma?

Aalto Executive DBA (Doctor of Business Administration) -ohjelma on suunnattu kokeneille johtajille, jotka haluavat suorittaa tohtorintutkinnon työn ohella. Se on työelämälähtöinen ohjelma ja tutkimus on soveltavaa. DBA on maailmalla tunnustettu tutkinto, joka on mahdollista suorittaa useissa johtavissa kouluissa, kuten Harvard Business Schoolissa.

Samaan tapaan kuin Aalto Executive MBA- ja Aalto MBA -tutkinto-ohjelmat, DBA ei kuulu suomalaiseen tutkintojärjestelmään. Maksullinen ohjelma käynnistyi vuoden 2013 alussa. DBA-ohjelman akateemisena johtajana toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen professori Henrikki Tikkanen. Lue lisää ohjelman verkkosivuilta.


Lisätiedot DBA-ohjelmasta

Mikko Laukkanen
akateeminen johtaja, KTT, Aalto University Executive Education
puhelin 010 837 3732
mikko.laukkanen@aaltoee.fi

Henrikki Tikkanen
professori, Aalto-yliopisto
puhelin 050 573 4174
henrikki.tikkanen@aalto.fi