Uutishuone

Uutishuone

DBA-väitös: Globaalin toimintamallin toteuttaminen vaatii yritykseltä tasapainottelua vastakkaisten odotusten välillä

KTM Margit Suurnäkki väittelee 29.11.2019 Aalto Executive DBA -tutkinto-ohjelmasta (Doctor of Business Administration). Hänen väitöskirjansa aiheena on kansainvälinen johtaminen ja erityisesti se, mitä globaalisti toimivalta yritykseltä vaaditaan sisäisesti, jotta se voisi vastata yhä globaalimman liiketoimintaympäristön vaatimuksiin.

26.11.2019

Väitöskirjassa tutkitaan yrityksen globaalin toimintamallin kehittämistä sekä sitä, miten yritys hallitsee jännitteitä, jotka aiheutuvat vastakkaisista odotuksista globaalin toimintamallin ja paikallisen joustavuuden, tehokkuuden ja innovatiivisuuden, sekä organisaation sisäisen ja ulkoisen fokuksen välillä.

Kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksen kohteena on kysymys siitä, miten ja miksi kansalliset liitetoimintaympäristöt ovat merkityksellisiä, sekä se, miten yksilöt ja yritykset johtavat paikallisia variaatioita liiketoimintaympäristössä. Vaikka liiketoimintaympäristö globalisoituu, kansalliset erot eivät vähene. Kysymys siitä, miten löytää tasapaino globaalin yhdenmukaisuuden ja paikallisen joustavuuden välillä, on ajankohtainen kysymys alan tutkimuksessa. Kansainväliset yritykset ovat tyypillisesti yhdenmukaistaneet toimintatapojaan liiketoimintaprosessien standardoinnin avulla. Näin onkin saavutettu tehokkuutta ja tuottavuutta, mikä on saattanut tapahtua innovaatio- ja uusiutumiskyvykkyyden kustannuksella. Lisäksi, sisäiset kehityshankkeet saattavat kääntää huomion jopa liiallisesti organisaation sisäisiin kysymyksiin.

Historialliseen aineistoon pohjautuva case-tutkimus tarkastelee globaalisti toimivan yrityksen muutosmatkaa globaalin integroinnin näkökulmasta. Globaalin toimintamallin kehitystä ovat ajaneet tarpeet mukautua globaaliin toimintaympäristöön, varmistaa yrityksen innovaatiokyvykkyys, sekä yrityksen tarve uusiutua. Case-yrityksen globaali strategia pohjautuu harmonisoituun prosessiarkkitehtuuriin, yrityksen yhteiseen toimintamalliin, jonka kehittäminen ja jalkautus ovat vaatinut paljon aikaa ja resursseja. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, miten harmonisoidut toimintatavat nähdään yrityksessä edellytyksenä uusiutumiselle ja tarvittaessa nopeille muutoksille yrityksen toimintamallissa.

Lähdekirjallisuuden pohjalta tunnistetut jännitteet nousivat vahvasti esiin myös tässä tutkimuksessa. Case-yrityksessä ristiriitaisia odotuksia hallittiin eri tavoin, usein hakien synergiaa osapuolten välillä. Tässä tutkimuksessa keskeiseksi tekijäksi osoittautui globaalin organisaation ja paikallisen yksikön välinen valta-asetelma. Tilanteissa, joissa paikallisella yksiköllä oli keskeinen merkitys koko yrityksen tulokseen, se pystyi vaikuttamaan globaalin toimintamallin sisältöön ja toteutusaikatauluihin. Jännitteet johtivat transformaatioon, ja edistivät toimintamallin kehitystä ja uuden osaamisen uusien parempien toimintatapojen syntymistä.  

Tutkimus soveltaa olemassa olevaa teoriaa käytäntöön ja täydentää olemassa olevaa kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusta käytännön case-tutkimuksella, joka tarkastelee globaalia integraatioprosessia perinteisellä toimialalla toimivan yrityksen näkökulmasta.

DBA-väitöstilaisuus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarkastaa KTM Margit Suurnäkin DBA-väitöskirjan ”Global integration and local flexibility: Managing contradictions in a global company. A case study of a multi-national service-oriented manufacturing company” perjantaina 29.11.2019 klo 12.00 Aalto-yliopiston päärakennuksessa Dipolissa, salissa Palaver. Osoite on Otakaari 24, Espoo.

Vastaväittäjänä toimii professori Karl-Erik Michelsen Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT:sta. Kustoksena toimii professori Henrikki Tikkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Mikä on Aalto Executive DBA – Doctor of Business Administration -ohjelma?

Aalto Executive DBA (Doctor of Business Administration) -ohjelma on suunnattu kokeneille johtajille, jotka haluavat suorittaa tohtorintutkinnon työn ohella.  Se on työelämälähtöinen, ja tutkimus on soveltavaa. DBA on maailmalla tunnustettu tutkinto, joka on mahdollista suorittaa useissa johtavissa kouluissa, kuten Harvard Business Schoolissa.

Samaan tapaan kuin Aalto Executive MBA ja Aalto MBA -tutkinto-ohjelmat, DBA ei kuulu suomalaiseen tutkintojärjestelmään. Tutkinnon myöntää kuitenkin akkreditoitu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Aalto Executive DBA -ohjelman voi suorittaa työn ohella 3–6 vuodessa. Maksullinen ohjelma käynnistyi vuoden 2013 alussa.

DBA-ohjelman akateemisena johtajana toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksen professori Henrikki Tikkanen.

DBA-väitöskirjatilaukset ja tiedustelut 

Margit Suurnäkki
Head of CTO Office & HR Director, KTM, KONE Technology & Innovation
puhelin 050 493 1815
margit.suurnäkki@kone.com

Lisätiedot

Mikko Laukkanen
akateeminen johtaja, KTT, Aalto University Executive Education
puhelin 010 837 3732
mikko.laukkanen@aaltoee.fi

Henrikki Tikkanen
professori, KTT, Aalto-yliopisto
puhelin 050 573 4174
henrikki.tikkanen@aalto.fi

Ohjelman sivut

www.aaltoee.com/aaltoexecutivedba

Aalto University Executive Education

Aalto University Executive Education tarjoaa korkealaatuisia liikkeenjohdon kehittämispalveluja (Aalto EE) ja asiantuntijoiden täydennyskoulutusta (Aalto PRO) sekä palveluita yrittäjyyden kehittämiseksi (Aalto ENT). Monipuolisessa kokonaisuudessa yhdistyvät käytännön osaaminen ja Aalto-yliopiston uusin tutkimustieto.

Yhtiön vahvuuksia ovat globaali toimintamalli ja monipuolinen tarjonta. Suomen ja Singaporen lisäksi tarjoamme ohjelmia useissa lokaatioissa. Aalto University Executive Educationilla on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. Se kuuluu näin ollen maailman instituutioista koostuvaan 0,5 prosentin parhaimmistoon.