ALEX-asiakasportaali 

Käyttöehdot 

Voimaan 1.3.2022

In English

Yleistä 

ALEX-asiakasportaali (”ALEX”) on Aalto University Executive Education Oy:n (“Aalto EE”) asiakaspalveluportaali, joka sisältää muun muassa seuraavat palvelut: 

 • ALEX Learning (ohjelmien verkko-oppimisympäristö) ja 

 • ALEX eLearning (verkkokurssit) 

Käyttämällä ALEX-asiakasportaalia käyttäjä (“Käyttäjä” tai “Sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) myöhempine muutoksineen sen sisältöisenä, kuin ne kulloinkin ovat nähtävillä Aalto EE:n sivuilla. Rekisteröidyttyäsi Käyttäjäksi ja/tai hyväksyttyäsi nämä Käyttöehdot Aalto EE myöntää Sinulle ilman yksinoikeutta olevan, rajoitetun, siirtämättömän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää ALEX-asiakasportaalia.

Palvelu on saatavilla kirjautumisesta tai rekisteröitymisestä lähtien toistaiseksi. Käyttäjätiliin liittyvät tarkemmat ehdot löytyvät kohdasta ”Käyttäjän velvollisuudet”.

Tietosuoja

Rekisteröitymällä Käyttäjäksi ja/tai käyttämällä ALEX-asiakasportaalia hyväksyt tietosuojapolitiikkamme, joka on osa näitä Käyttöehtoja. Tietosuojapolitiikkaamme noudatetaan ALEX-asiakasportaalin käytössä. Pyydämme lukemaan ja hyväksymään tietosuojapolitiikkamme ennen ALEX-asiakasportaalin käyttämistä.

ALEX-asiakasportaalin käyttö

Käyttäjät voivat käyttää ALEX-asiakasportaalia opintosuorituksiinsa liittyvien tietojen tallentamiseen, katsomiseen sekä palautteen saamiseen suorituksistaan. Lisäksi Käyttäjällä on pääsy osallistujalistaan niiden kurssien osalta, joihin hän itse osallistuu.

Käyttäjillä on lisäksi mahdollisuus määrittää näkyvätkö vaihtoehtoisesti linkitetyt palvelut (mm. Twitter) muille käyttäjille.

ALEX-asiakasportaalia voi lisäksi käyttää opiskeluun esimerkiksi:

 • verkkokursseille osallistumalla;
 • osallistumalla tentteihin;
 • hyödyntämällä ALEXista löytyvää opetusmateriaalia opintojen suorittamiseen ja/tai suorittamalla ALEXista löytyviä tehtäviä;
 • osallistumalla ohjelmiin (koulutuksiin, tentteihin) ja/tai akateemisiin keskusteluihin ohjelmassa olevien kollegoiden, ohjelman vastuutiimin ja/tai opettajien kanssa;
 • tarkastelemalla tapahtumatietoja ja opetusmateriaalia ja tallettamalla niitä Käyttäjän omaan käyttöön ja
 • tarkastelemalla (mutta ei lataamalla) videomateriaalia

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttämällä palvelua ja/tai rekisteröitymällä Käyttäjäksi sitoudut antamaan ALEX-asiakasportaaliin vaaditut ja totuudenmukaiset tiedot. Harhaanjohtavien tai väärien tietojen antaminen on kiellettyä. Sitoudut lisäksi pitämään henkilökohtaiset tietosi ajan tasalla.

Käyttäjätilisi on henkilökohtainen. Sitoudut valitsemaan vahvan ja turvallisen salasanan, pitämään salasanasi suojattuna ja luottamuksellisena sekä käyttäjätilisi ainoastaan henkilökohtaisessa käytössäsi. Olet henkilökohtaisesti vastuussa (i) käyttäjätilistäsi ja ALEX:in kaikesta käytöstä; (ii) kaikesta ALEX-asiakasportaaliin tuottamastasi sisällöstä ja (iii) voimassa olevien lakien ja näiden Käyttöehtojen noudattamisesta sekä (iv) kaikista näihin liittyvistä seuraamuksista. Sitoudut ilmoittamaan käyttäjätilisi väärinkäytöksistä Aalto EE:lle.

Sitoudut lisäksi olemaan suoraan tai välillisesti (i) lisensoimatta, myymättä, vuokraamatta, luovuttamatta tai muuten siirtämättä mitään ALEX-asiakasportaalissa olevaa sisältöä, (ii) muuttamatta tai antamatta kolmannen osapuolen muuttaa mitään ALEX:in sisältöä sekä (iii) paljastamatta kolmannelle sellaista materiaalia, joka luonteensa johdosta on selkeästi tarkoitettu ainoastaan Käyttäjille jaettavaksi.

Toimittamalla ALEX-asiakasportaaliin mitä tahansa sisältöä, informaatiota tai palautetta (”Materiaali”) hyväksyt sen, että olet Materiaalin omistaja ja että Sinulla on oikeus julkaista Materiaali. Sitoudut hankkimaan kaikki tarvittavat suostumukset, luvat tai lisenssit Materiaalin toimittamiseen ALEX-asiakasportaaliin lain edellyttämällä tavalla.

Aalto EE varaa oikeuden valvoa ja poistaa minkä tahansa Materiaalin Sinä tai muut Käyttäjät olette toimittaneet ALEX-asiakasportaaliin tai luoneet sen avulla. Koska emme mahdollisesti kykene valvomaan tai kontrolloimaan kaikkea Materiaalia, joka on julkaistu ALEX-asiakasportaalissa tai ALEX-asiakasportaalia käyttämällä, tai Materiaalia, joka on yksityisesti julkaistu ALEX-asiakasportaalin avulla, emme ole vastuussa Materiaalista, jota Käyttäjät tuottavat ALEX-asiakasportaaliin eikä meillä ole siihen kohdistuvia velvoitteita.

ALEX-asiakasportaaliin tuotetun Materiaalin käyttäminen ja siihen luottaminen ovat omalla vastuullasi. Emme ole vastuussa mistään Sinun tai muiden Käyttäjien ALEX-asiakasportaaliin toimittaman Materiaalin totuudenmukaisuudesta, täydellisyydestä, virheettömyydestä tai luotettavuudesta emmekä mielipiteistä, joita ne edustavat. Emme ole missään tilanteessa vastuussa Materiaalista tai minkäänlaisista vahingoista tai tappioista, jotka ovat aiheutuneet ALEX-asiakasportaaliin toimitetun Materiaalin käytöstä.

Sitoudut olemaan julkaisematta ALEX-asiakasportaalissa mitään laitonta, loukkaavaa tai sopimatonta Materiaalia. Sitoudut muun muassa siihen, ettet luo väärää identiteettiä ALEX-asiakasportaaliin tai esitä virheellisesti nykyistä tai aiempaa asemaasi tai pätevyyttäsi. Sitoudut lisäksi olemaan käyttämättä tai julkaisematta mitään, mikä sisältää ohjelmistoviruksia, matoja tai minkäänlaista vahingollista koodia sekä ryhtymättä mihinkään muuhun laittomaan tai vahingolliseen toimeen.

Sitoudut kunnioittamaan muiden yksityisyyttä ALEX-asiakasportaalia käyttäessäsi ja sisältöä ALEX-asiakasportaalissa julkaistessasi.

Käyttäjätilisi pysyy palvelussa voimassa toistaiseksi. Käyttäjän tili passivoidaan automaattisesti, jos kirjautumista ei ole tapahtunut vuoden aikana. Käyttäjätilisi poistamisen (”Käyttäjätilin lopettaminen”) jälkeen Aalto EE varaa oikeuden poistaa kaiken Materiaalin, jonka olet toimittanut ALEX-asiakasportaaliin. Joitain jälkiä tai kopioita informaatiosta tai sisällöstä, jota olet tuottanut ALEX-asiakasportaaliin, voi kuitenkin jäädä, jos se on uudelleenjaettu tai jos joku muu ALEX:in Käyttäjä on sen toimittanut ALEX-asiakasportaaliin tai se on muutoin tallennettu toisten ALEX-asiakasportaalin Käyttäjien toimesta.

Saatavuus ja ALEX:in muutokset

Aalto EE varaa oikeuden oman harkintansa mukaan kehittää, korjata ja muuttaa ALEX-asiakasportaalia. Huoltokatkojen aikana ja mahdollisina muina aikoina ALEX ei välttämättä ole käytettävissä. Aalto EE voi myös päättää olla jatkamatta ALEX-asiakasportaalin tai minkä tahansa sen osan ylläpitämistä toimittamalla siitä Sinulle etukäteisen ilmoituksen, ellei se olosuhteet huomioon ottaen ole kohtuutonta Aalto EE:lle.

Hyväksyt, että Aalto EE:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, ylläpitää tai antaa Sinulle kopiota mistään sisällöstä tai informaatiosta, jota Sinä tai kolmannet osapuolet tuotatte tai toimitatte ALEX-asiakasportaaliin, ellei sitä ole edellytetty voimassa olevassa lainsäädännössä tai tietosuojapolitiikassamme.

Kolmansien osapuolien linkit, sivustot ja palvelut

Meillä voi olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille tai lähteitä, jotka eivät ole Aalto EE:n omistuksessa tai kontrollissa. Otat huomioon ja hyväksyt sen, että Aalto EE ei ole vastuussa linkkien tai lähteiden saatavuudesta, virheettömyydestä eikä sisällöstä, ellei voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellytä. Kolmansien osapuolien linkkejä, sivustoja ja palveluita koskee niiden omat oikeudelliset ehdot ja tietosuojaohjeet. Hyväksyt, että näiden linkkien klikkaaminen tai kolmansien osapuolien sivustojen tai palveluiden käyttäminen on omalla vastuullasi. Tämän johdosta suosittelemme, että tutustut kolmansien oikeudellisiin ehtoihin ja tietosuojaohjeisiin ennen kuin menet tai käytät näiden osapuolien linkkejä, sivustoja ja sovelluksia.

Rajoitukset

Kaikki data, sisältö, informaatio ja materiaali, joka on löydettävissä ALEX-asiakasportaalista, sisältäen muun muassa Käyttäjätiedot, sisäänkirjautumiset ja salasanat, kuvat, kuvitukset, grafiikat, valokuvat, ääniklipit, videoklipit, tekstit, kuvamateriaalit, ohjelmistot tai HTML koodit (yhdessä ”Sisältö”) on suojattu yksityisyyden suojalla, luottamuksellisuuden suojalla, tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla ja/tai muilla aineettomilla oikeuksilla tai lisensseillä, jotka ovat Aalto EE:n, sen tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen hallussa, ja jotka ovat lisensoineet kyseessä olevan materiaalin ja sisällön ALEX-asiakasportaalin käyttöön.

Käyttäjänä hyväksyt ja tiedostat, että ALEX-asiakasportaalin käytön johdosta ei myönnetä minkäänlaista oikeutta tai lisenssiä näiden aineettomien oikeuksien käyttöön. Sitoudut erityisesti siihen, ettet:

 • kopioi muiden Käyttäjien informaatiota taikka luo näistä minkäänlaista rekisteriä;
 • uudelleen julkaise mitään opetusmateriaalia (esimerkiksi luentomateriaalia, luentomonisteita, tehtäviä, ohjeistuksia tai artikkeleita taikka käytännön tapausten kuvauksia, jotka on suojattu tekijänoikeuksilla ja/tai muilla aineettomilla oikeuksilla tai lisensseillä) ALEX:in ulkopuolella;
 • lataa ja/tai tallenna videoita edes Käyttäjän omaan käyttöön.

Turvallisuus

Takaamme ALEX-asiakasportaalin turvallisuuden kohtuullisia toimia käyttäen. Emme kuitenkaan pysty takaamaan sitä, etteivät oikeudettomat kolmannet osapuolet pysty kiertämään turvatoimiamme. Pyydämme Sinua informoimaan meitä välittömästi kaikenlaisesta käyttäjätilisi oikeudettomasta käytöstä tai muista ALEX-asiakasportaalissa havaituista turvallisuusongelmista.

Käyttäjätilin lopettaminen

Voit lopettaa käyttäjätilisi, jos et enää halua käyttää ALEX-asiakasportaalia. Käyttäjätilin lopettamiseksi voit olla yhteydessä ALEX:in tukeen (alex.support@aaltoee.fi). Tilin lopettamisen jälkeen Sinulla ei enää ole pääsyä ALEX-asiakasportaaliin ja käyttäjätilisi poistetaan.

Aalto EE varaa oikeuden lopettaa käyttäjätilisi ja sulkea sen, jos näiden Käyttöehtojen rikkomisesta on merkkejä. Hyväksyt, että käyttäjätilisi lopettamisen jälkeen Aalto EE:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, ylläpitää tai antaa kopioita informaatiosta tai sisällöstä, jota Sinä tai muut olette tuottaneet, ellei sitä voimassa olevan lainsäädännön mukaan edellytetä, tai toisin ole sanottu tietosuojapolitiikassa.

Ei takuita

Hyväksyt, että ALEX-asiakasportaali tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kun se on käytettävissä”. Aalto EE ei anna mitään takuita tai ehtoja, nimenomaisia tai epäsuoria, soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi, tarkoitukseen sopivuudesta tai kolmansien oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Aalto EE ei ole vastuussa: (i) ALEX-asiakasportaalin tai minkään sen sisällön saatavuudesta, ajantasaisuudesta, täydellisyydestä, virheettömyydestä, turvallisuudesta tai luotettavuudesta; (ii) mistään tietokonejärjestelmällesi tai mobiilijärjestelmällesi aiheutuneesta vahingosta, informaation tai datan menettämisestä tai muusta vahingosta, joka on aiheutunut ALEX-asiakasportaaliin tai mihinkään sen informaatioon pääsystä tai käytöstä; tai (iii) datan poistosta tai epäonnistumisesta säilyttää tai johtaa mitään sisältöä tai tiedonsiirtoa. Emme voi taata ALEX-asiakasportaalin virheetöntä käyttömahdollisuutta, emmekä siitä, että ALEX-asiakasportaali täyttää vaatimuksesi.

Korvausvastuu

Sitoudut korvaamaan ja pitämään Aalto EE:n vapaana kaikista vastuista koskien kolmansien osapuolien vaatimuksia tai vastuista koskien joko (i) Sinun näitä Käyttöehtoja koskevaa rikkomusta; (ii) Sinun aineettomia oikeuksiasi tai kolmannen oikeuksia koskevaa oikeudenloukkausta tai rikkomusta tai (iii) Sinun käyttäjätilisi väärinkäyttöä, joka johtuu siitä, ettet ole riittävin toimin suojannut käyttäjänimeäsi tai salasanaasi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA AALTO EE JA/TAI HENKILÖT TAI YHTEISTÖT, JOIDEN KANSSA AALTO EE TYÖSKENTELEE JA/TAI JOTKA TYÖSKENTELEVÄT AALTO EE:LLE, EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, EPÄSUORASTA, SEURANNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI RANGAISTUKSESTA JOHTUVASTA VAHINGOSTA, TAI DATAN, INFORMAATION, MAHDOLLISUUKSIEN, MAINEEN, TUOTTOJEN TAI TULOJEN HÄVIÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, HAITASTA TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ ALEX-ASIAKASPORTAALIA, VAIKKA AALTO EE:TÄ OLISI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KAIKISSA LAINSÄÄDÄNNÖISSÄ KAIKKIA YLLÄ MAINITTUJA VASTUUNRAJOITUKSIA EI VOIDA TEHDÄ, JOTEN NÄMÄ VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISESSA TILANTEESSA AALTO EE:N VASTUUNRAJOITUS ON TEHTY SIINÄ LAAJUUDESSA, KUIN LAKI SEN SALLII.

Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

Ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu hyväksyt, että näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lain valintaa koskevat säännökset.

Kaikki näihin Käyttöehtoihin tai ALEX-asiakasportaaliin pääsyyn tai käyttöön liittyvät riidat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse osapuolten välillä. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse, riita ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystietomme

Aalto University Executive Education (Y-tunnus 0590964-3)
Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki
Puhelin 010 837 3700