Sijoituspalvelualan tutkintojen (APV) ajanvaraussovellus

Käyttöehdot

Päivitetty 11.03.2020

Yleistä

Sijoituspalvelualan tutkintojen ajanvaraussovellus (”Ajanvaraussovellus”) on Aalto University Executive Education Oy:n (“Aalto EE”) asiakaspalveluportaali, joka sisältää muun muassa seuraavat palvelut:

  • Ajan varaaminen Sijoituspalvelualan tutkintoon, joko Sijoituspalvelututkinto (APV1) tai Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)
  • Varatun ajan muuttaminen
  • Varatun ajan peruuttaminen

Käyttämällä Ajanvaraussovellusta käyttäjä (“Käyttäjä” tai “Sinä”) hyväksyy nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) myöhempine muutoksineen sen sisältöisenä, kuin ne kulloinkin ovat nähtävillä Aalto EE:n sivuilla. Rekisteröidyttyäsi Käyttäjäksi ja/tai hyväksyttyäsi nämä Käyttöehdot Aalto EE myöntää Sinulle ilman yksinoikeutta olevan, rajoitetun, siirtämättömän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Ajanvaraussovellusta.

Palvelu on saatavilla rekisteröinnistä lähtien toistaiseksi.

Tietosuoja

Rekisteröitymällä Käyttäjäksi ja/tai käyttämällä Ajanvaraussovellusta hyväksyt tietosuojapolitiikkamme, joka on osa näitä Käyttöehtoja. Tietosuojapolitiikkaamme noudatetaan Ajanvaraussovelluksen käytössä. Pyydämme lukemaan ja hyväksymään tietosuojapolitiikkamme ennen Ajanvaraussovelluksen käyttämistä.

Ajanvaraussovelluksen käyttö

Käyttäjät voivat käyttää Ajanvaraussovellusta Sijoituspalvelualan tutkintojen (Sijoituspalveluatutkinto tai Sijoitusneuvojan tutkinto) ajan varaamiseen. Lisäksi Käyttäjällä on pääsy muuttamaan tai peruuttamaan varausta Ajanvaraussovelluksessa.

Lisäksi Käyttäjät voivat Ajanvaraussovelluksessa valita tentin tuloksen kopion lähettämisestä toiseen sähköpostiin.

Käyttäjän velvollisuudet

Rekisteröitymällä Käyttäjäksi sitoudut antamaan Ajanvaraussovelluksessa vaaditut ja totuudenmukaiset tiedot. Harhaanjohtavien tai väärien tietojen antaminen on kiellettyä. Sitoudut lisäksi pitämään henkilökohtaiset tietosi ajan tasalla.

Käyttäjätilisi on henkilökohtainen. Olet henkilökohtaisesti vastuussa (i) käyttäjätilistäsi ja Ajanvaraussovelluksen kaikesta käytöstä; (ii) kaikesta Ajanvaraussovellukseen tuottamastasi sisällöstä ja (iii) voimassa olevien lakien ja näiden Käyttöehtojen noudattamisesta sekä (iv) kaikista näihin liittyvistä seuraamuksista. Sitoudut ilmoittamaan käyttäjätilisi väärinkäytöksistä Aalto EE:lle.

Sitoudut lisäksi olemaan suoraan tai välillisesti (i) lisensoimatta, myymättä, vuokraamatta, luovuttamatta tai muuten siirtämättä mitään Ajanvaraussovelluksessa olevaa sisältöä, (ii) muuttamatta tai antamatta kolmannen osapuolen muuttaa mitään Ajanvaraussovelluksen sisältöä sekä (iii) paljastamatta kolmannelle sellaista materiaalia, joka luonteensa johdosta on selkeästi tarkoitettu ainoastaan Käyttäjille jaettavaksi.

Sitoudut olemaan julkaisematta Ajanvaraussovelluksessa mitään laitonta, loukkaavaa tai sopimatonta materiaalia. Sitoudut muun muassa siihen, ettet luo väärää identiteettiä Ajanvaraussovellukseen tai esitä virheellisesti nykyistä tai aiempaa asemaasi tai pätevyyttäsi. Sitoudut lisäksi olemaan käyttämättä tai julkaisematta mitään, mikä sisältää ohjelmistoviruksia, matoja tai minkäänlaista vahingollista koodia sekä ryhtymättä mihinkään muuhun laittomaan tai vahingolliseen toimeen.

Sitoudut kunnioittamaan muiden yksityisyyttä Ajanvaraussovellusta käyttäessäsi.

Käyttäjätilisi pysyy palvelussa voimassa toistaiseksi. Käyttäjätilisi poistamisen jälkeen Aalto EE varaa oikeuden poistaa kaiken Materiaalin, jonka olet toimittanut Ajanvaraussovellukseen.

Saatavuus ja Ajanvaraussovelluksen muutokset

Aalto EE varaa oikeuden oman harkintansa mukaan kehittää, korjata ja muuttaa Ajanvaraussovellusta. Huoltokatkojen aikana ja mahdollisina muina aikoina Ajanvaraussovellus ei välttämättä ole käytettävissä. Aalto EE voi myös päättää olla jatkamatta Ajanvaraussovelluksen tai minkä tahansa sen osan ylläpitämistä toimittamalla siitä Sinulle etukäteisen ilmoituksen, ellei se olosuhteet huomioon ottaen ole kohtuutonta Aalto EE:lle.

Hyväksyt, että Aalto EE:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, ylläpitää tai antaa Sinulle kopiota mistään sisällöstä tai informaatiosta, jota Sinä tai kolmannet osapuolet tuotatte tai toimitatte Ajanvaraussovellukseen, ellei sitä ole edellytetty voimassa olevassa lainsäädännössä tai tietosuojapolitiikassamme.

Kolmansien osapuolien linkit, sivustot ja palvelut

Meillä voi olla linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille tai lähteitä, jotka eivät ole Aalto EE:n omistuksessa tai kontrollissa. Otat huomioon ja hyväksyt sen, että Aalto EE ei ole vastuussa linkkien tai lähteiden saatavuudesta, virheettömyydestä eikä sisällöstä, ellei voimassa oleva lainsäädäntö sitä edellytä. Kolmansien osapuolien linkkejä, sivustoja ja palveluita koskee niiden omat oikeudelliset ehdot ja tietosuojaohjeet. Hyväksyt, että näiden linkkien klikkaaminen tai kolmansien osapuolien sivustojen tai palveluiden käyttäminen on omalla vastuullasi. Tämän johdosta suosittelemme, että tutustut kolmansien oikeudellisiin ehtoihin ja tietosuojaohjeisiin ennen kuin menet tai käytät näiden osapuolien linkkejä, sivustoja ja sovelluksia.

Rajoitukset

Kaikki data, sisältö, informaatio ja materiaali, joka on löydettävissä Ajanvaraussovelluksessa, sisältäen muun muassa Käyttäjätiedot, sisäänkirjautumiset ja salasanat, kuvat, kuvitukset, grafiikat, valokuvat, ääniklipit, videoklipit, tekstit, kuvamateriaalit, ohjelmistot tai HTML koodit (yhdessä ”Sisältö”) on suojattu yksityisyyden suojalla, luottamuksellisuuden suojalla, tavaramerkeillä, tekijänoikeuksilla ja/tai muilla aineettomilla oikeuksilla tai lisensseillä, jotka ovat Aalto EE:n, sen tytäryhtiön tai kolmannen osapuolen hallussa, ja jotka ovat lisensoineet kyseessä olevan materiaalin ja sisällön Ajanvaraussovelluksen käyttöön.

Käyttäjänä hyväksyt ja tiedostat, että Ajanvaraussovelluksen käytön johdosta ei myönnetä minkäänlaista oikeutta tai lisenssiä näiden aineettomien oikeuksien käyttöön. Sitoudut erityisesti siihen, ettet:

  • kopioi muiden Käyttäjien informaatiota taikka luo näistä minkäänlaista rekisteriä;
  • uudelleen julkaise mitään materiaalia Ajanvaraussovelluksen ulkopuolella;
  • lataa ja/tai tallenna videoita edes Käyttäjän omaan käyttöön.

Turvallisuus

Takaamme Ajanvaraussovelluksen turvallisuuden kohtuullisia toimia käyttäen. Emme kuitenkaan pysty takaamaan sitä, etteivät oikeudettomat kolmannet osapuolet pysty kiertämään turvatoimiamme. Pyydämme Sinua informoimaan meitä välittömästi kaikenlaisesta käyttäjätilisi oikeudettomasta käytöstä tai muista Ajanvaraussovelluksessa havaituista turvallisuusongelmista.

Käyttäjätilin lopettaminen

Voit lopettaa käyttäjätilisi, jos et enää halua käyttää Ajanvaraussovellusta. Käyttäjätilin lopettamiseksi voit olla yhteydessä Sijoituspalvelualan tutkintojen tukeen (apv[a]aaltoee.fi). Tilin lopettamisen jälkeen Sinulla ei enää ole pääsyä Ajanvaraussovellukseen ja käyttäjätilisi poistetaan.

Aalto EE varaa oikeuden lopettaa käyttäjätilisi ja sulkea sen, jos näiden Käyttöehtojen rikkomisesta on merkkejä. Hyväksyt, että käyttäjätilisi lopettamisen jälkeen Aalto EE:llä ei ole velvollisuutta säilyttää, ylläpitää tai antaa kopioita informaatiosta tai sisällöstä, jota Sinä tai muut olette tuottaneet, ellei sitä voimassa olevan lainsäädännön mukaan edellytetä, tai toisin ole sanottu tietosuojapolitiikassa.

Ei takuita

Hyväksyt, että Ajanvaraussovellus tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kun se on käytettävissä”. Aalto EE ei anna mitään takuita tai ehtoja, nimenomaisia tai epäsuoria, soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi, tarkoitukseen sopivuudesta tai kolmansien oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Aalto EE ei ole vastuussa: (i) Ajanvaraussovelluksen tai minkään sen sisällön saatavuudesta, ajantasaisuudesta, täydellisyydestä, virheettömyydestä, turvallisuudesta tai luotettavuudesta; (ii) mistään tietokonejärjestelmällesi tai mobiilijärjestelmällesi aiheutuneesta vahingosta, informaation tai datan menettämisestä tai muusta vahingosta, joka on aiheutunut Ajanvaraussovellukseen tai mihinkään sen informaatioon pääsystä tai käytöstä; tai (iii) datan poistosta tai epäonnistumisesta säilyttää tai johtaa mitään sisältöä tai tiedonsiirtoa. Emme voi taata Ajanvaraussovelluksen virheetöntä käyttömahdollisuutta, emmekä siitä, että Ajanvaraussovellus täyttää vaatimuksesi.

Korvausvastuu

Sitoudut korvaamaan ja pitämään Aalto EE:n vapaana kaikista vastuista koskien kolmansien osapuolien vaatimuksia tai vastuista koskien joko (i) Sinun näitä Käyttöehtoja koskevaa rikkomusta; (ii) Sinun aineettomia oikeuksia tai kolmannen oikeuksia koskevaa oikeudenloukkausta tai rikkomusta tai (iii) Sinun käyttäjätilisi väärinkäyttöä, joka johtuu siitä, ettet ole riittävin toimin suojannut käyttäjänimeäsi tai salasanaasi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA AALTO EE JA/TAI HENKILÖT TAI YHTEISTÖT, JOIDEN KANSSA AALTO EE TYÖSKENTELEE JA/TAI JOTKA TYÖSKENTELEVÄT AALTO EE:LLE, EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLITTÖMÄSTÄ, EPÄSUORASTA, SEURANNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI RANGAISTUKSESTA JOHTUVASTA VAHINGOSTA, TAI DATAN, INFORMAATION, MAHDOLLISUUKSIEN, MAINEEN, TUOTTOJEN TAI TULOJEN HÄVIÄMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, HAITASTA TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ AJANVARAUSSOVELLUSTA, VAIKKA AALTO EE:TÄ OLISI TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KAIKISSA LAINSÄÄDÄNNÖISSÄ KAIKKIA YLLÄ MAINITTUJA VASTUUNRAJOITUKSIA EI VOIDA TEHDÄ, JOTEN NÄMÄ VASTUUNRAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISESSA TILANTEESSA AALTO EE:N VASTUUNRAJOITUS ON TEHTY SIINÄ LAAJUUDESSA, KUIN LAKI SEN SALLII.

Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

Ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu hyväksyt, että näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lain valintaa koskevat säännökset.

Kaikki näihin Käyttöehtoihin tai Ajanvaraussovellukseen pääsyyn tai käyttöön liittyvät riidat, erimielisyydet ja vaateet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse osapuolten välillä. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse, riita ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystietomme

Aalto University Executive Education (Y-tunnus 0590964-3)
Mechelininkatu 3 C, 00100 Helsinki
Tel. +358 10 837 3700