Ledelsestransformation på kulturområdet: Aalto EE's Business of Culture-program udgør en vidfavnende rejse gennem innovation og vækst

Aalto EE's unikke tiltag inden for ledelsesudvikling ændrer nordiske og baltiske kulturlederes tilgang til deres arbejde. Ved at integrere autenticiteten ved kulturarbejde med strategisk forretningssans er programmet et fyrtårn for progressiv forandring og medfører forbedring af lederevner, udvikling af vigtige netværk og stimulering af vækst på tværs af det kulturelle landskab.

En nylig dybdegående undersøgelse af den langsigtede virkning af Aalto EE's Business of Culture-program, der er et banebrydende program for ledelsesudvikling inden for kultursektoren, dokumenterer programmets flotte resultater med en imponerende overordnet tilfredshedsscore på 5,2 ud af 6. Det vidner om programmets transformative succes, når det gælder forbedring af lederevner, udvikling af netværk og stimulering af sektorvækst.

I en verden i hastig udvikling, er kulturorganisationer nødt til at kombinere deres autentiske mission med forretningssans for virkelig at skille sig ud og opnå markante resultater. Denne integration er hovedmålet med Business of Culture-programmet, der er udviklet til ledere inden for kunst- og kultursektoren i Norden og Baltikum, og forklarer langt hen ad vejen, hvorfor de førende kulturfonde AKO Foundation, Saastamoinen Foundation og Föreningen Konstsamfundet har valgt at støtte programmet og dets deltagere. 

Ved at kombinere erhvervslivets strategiske forretningssans med kunstsektorens kreative faglighed er det muligt at opnå en ægte konkurrencefordel. Kultursektoren har meget at vinde ved et program som dette."

"Faktum er, er, at fagfolk i kultursektoren har en dybdegående viden inden for deres eget område, mens emner, der ligger uden for, såsom økonomi eller ledelse, ofte fremstår som uvante og udfordrende. Kulturudøvere, både i Finland og på verdensplan, føler sig ofte utrygge på disse områder. Historisk set har den dominerende holdning været, at økonomiske overvejelser er uvæsentlige i en kulturkontekst. Denne tankegang har bidt sig fast og medført en markant forståelsesmæssig kløft. Dette program bygger bro over denne kløft," siger Petteri Karttunen, bestyrelsesformand for Saastamoinen Foundation.

Lederen og grundlæggeren af Tallinn Music Week, Helen Sildna, er enig. "Ved at kombinere erhvervslivets strategiske forretningssans med kunstsektorens kreative faglighed er det muligt at opnå en ægte konkurrencefordel. Kultursektoren har meget at vinde ved et program som dette," siger hun.

Helen Sildna fremhæver for eksempel værdien af at tilegne sig forretningsterminologi, hvilket hun mener kan bidrage til at ligestille kultursektoren med andre sektorer og brancher. Det er nødvendigt for at skabe sig nye samarbejdsaftaler og alliancer i forretningsverdenen, såsom sponsorater.

Det er i vores egen interesse at sikre, at de organisationer, vi støtter, er godt ledet."

Stefan Björkman, administrerende direktør for Föreningen Konstsamfundet, forklarer sin fonds begrundelse for at støtte programmet med en analogi mellem kultur- og byggebranchen. "Vores arbejde er at bygge kultur. Ingen ville så meget som overveje at bygge et hus til 90 millioner kroner uden at hyre arkitekter og designere. Her gælder det samme princip. Vores fond uddeler omkring 90 millioner kroner årligt i støtte. Det er i vores egen interesse at sikre, at de organisationer, vi støtter, er godt ledet."

For Stefan Björkman har det afgørende betydning, at programmet er specifikt udviklet til kulturorganisationer. "Der har ikke været noget tilsvarende før. Og derudover har tilbagemeldingerne været overvældende positiv, og mange deltagere anbefaler programmet til deres kolleger i branchen. Det var vores mål. Det giver en fælles erfaring og udvikler et fælles sprog i sektoren."

"Jeg håber dog, at kultursektoren ikke blot ses som endnu et forretningsområde. Selvom der er nyttige koncepter fra forretningsverdenen, er det vigtigt at bevare vores integritet og stolthed over at fremhæve kulturens iboende værdi."

Det hele starter med selvledelse

Et vigtigt element i arbejdet for at blive en effektiv og indflydelsesrig leder samt etablere vigtige relationer er faglig udvikling. Det omfatter styrkelse af egne kompetencer, forståelse og synspunkter samt selvtillid til at anvende disse effektivt.

Business of Culture-programmet begynder med modulet CoPassionate Leadership, hvor man går i dybden med selvledelse, ledelse af andre og forandringsledelse. Fokusset ligger på at udvikle selvindsigt og lære at lede og indføre forandringer i sin egen organisation – og det sker med stor succes ifølge undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen viser et betydeligt løft i lederevner, idet 84 % af respondenterne angiver forbedringen af deres kompetencer til 5 eller 6 ud af 6. Andreas Lindahl, orkesterchef ved Göteborg Symfoniorkester i Sverige, er enig i denne forbedring og fortæller, at programmet ændrede hans tilgang, så han begyndte at fokusere mere på at lede medarbejdere og ikke kun på produktion og processer. 

"Det har været virkeligt gavnligt for mig og for de medarbejdere, der har mig som leder," siger Lindahl.

Min organisation fik en meget mere motiveret og målrettet medarbejder."

Anna-Maria von Bonsdorff, der har arbejdet som chefkurator på det finske kunstmuseum Ateneum siden 2013 og for nylig er blevet udnævnt til direktør for en femårig periode med start den 1. januar 2024, understreger programmets vægt på selvledelse.

"I den kulturelle sektor har vi ikke tidligere haft mulighed for at foretage denne form for introspektion, især gennem en ledelseslinse. Min organisation fik en meget mere motiveret og målrettet medarbejder," siger hun.

Det stemmer overens med de gavnlige effekter, der rapporteres af andre deltagere, såsom styrkelse af beslutnings- og ledelsesevner og strategisk udvikling på organisatorisk niveau.

"Nogle af indsigterne, ideerne og metoderne har virkelig ændret den måde, jeg arbejder på. Efter at have drevet min virksomhed i 15 år var jeg overrasket over, at jeg ikke havde hørt om dette før nu. Programmets forløb over et år var en fordel, da det gav mig mulighed for trinvist at inddrage de nye kompetencer og den nye viden i min egen virksomhed," siger Helen Sildna.

En afgørende indsigt for hende i programmet var en udtalelse fra Pekka Mattila, lektor ved Aalto University School of Business: "Virkning opnås med fokuseret opmærksomhed." Helen Sildna uddyber: "Fremskridt og vækst afhænger af, hvor man retter sit fokus. Det kan virke banalt og simpelt, men det er det bare ikke. Der er så mange blinde vinkler i den måde, vi arbejder på."

En strategisk tankegang styrker organisatorisk vækst

Ud over individuel vækst har programmet også haft stor indflydelse på organisationsudvikling. Eva Frost, leder af JazzDanmark, fortæller, at hendes organisation har nydt godt af en mere strategisk og fremtidsorienteret tilgang til ledelse. Andreas Lindahl er enig og nævner programmets rolle i at fremme en strategisk tankegang, der er afgørende for organisatorisk vækst og tilpasning.

"Vi er ikke helt i mål endnu, men min organisation har indset behovet for at ændre vores struktur og bruge en mere strategisk tankegang i vores planlægningsproces. Den indsigt, som programmet har givet – især fra foredragsholdere som den danske teaterinstruktør Kasper Holten – har fået os til at stille de nødvendige spørgsmålstegn ved vores organisatoriske sammensætning," siger han.

"Jeg arbejder på et stort internationalt kunstmuseum, og dette program har åbnet mine øjne for mange nye ideer. Tidligere var skræddersyet uddannelse til folk på kulturområdet en mangelvare, og vi måtte ofte ty til helt andre typer programmer. De passer ikke altid til vores specifikke krav, da den ledelsesmæssige og kundefokuserede tilgang i vores sektor er ret unik. Men når alt kommer til alt, er der et forretningsmæssigt aspekt ved alt, hvad vi laver," tilføjer Anna-Maria von Bonsdorff.

Jeg var virkeligt taknemmelig for at deltage i programmet i den kritiske periode. Det gav mig nogle vigtige værktøjer til at blive en bedre leder midt i en krise."

For Helen Sildna var evnen til kunne lede teams effektivt i krisetider noget af det vigtigste, hun fik med fra programmet. Hun husker tydeligt en session i marts 2020, der faldt sammen med udbruddet af Covid-19 – kun få uger før starten på hendes festival, Tallinn Music Week. 

"Vi blev kastet ud i en helt uforudset situation. Min højeste prioritet var at sikre mit teams trivsel, sørge for et trygt og sikkert arbejdsmiljø og skabe et miljø, hvor empati og følelsesmæssig intelligens værdsættes. Jeg var virkeligt taknemmelig for at deltage i programmet i den kritiske periode. Det gav mig nogle vigtige værktøjer til at blive en bedre leder midt i en krise," siger hun.

Udvidelse af horisonten gennem networking

Den anden store fordel ved programmet er udviklingen af samarbejdsrelationer. Ved at styrke personlig vækst kan deltagerne danne stærkere bånd, så de kan udveksle indsigt, etablere dybe forbindelser og opdage muligheder for samarbejde. Desuden går disse forbindelser videre end relationer på det personlige plan og kan potentielt bringe organisationer sammen og bane vejen for synergistiske partnerskaber.

Undersøgelsen viser, at deltagerne også anser networking og samarbejde som en vigtig fordel ved programmet, idet 75 % af respondenterne fremhæver dets betydning. Eva Frost understreger den varige virkning af disse forbindelser og siger, at de relationer, der opbygges mellem deltagerne, går på tværs af landegrænser.

"Det var meget inspirerende at deltage i diskussioner med kolleger fra forskellige lande. Som leder er det afgørende at have kolleger, man kan udveksle ideer med, og jeg har også fortsat disse samtaler efter programmets afslutning," bemærker hun.

Det handlede om mere end networking. Det handlede om at opbygge langsigtede partnerskaber og relationer."

Helen Sildna er enig og fremhæver, at fordelen ved programmets mangfoldighed af lande og sektorer er, at det medvirker til at nedbryde siloer. "Jeg driver en lille privat virksomhed i modsætning til en stor institution som Ateneum. Det var fantastisk at opdage, at vi har mange af de samme udfordringer. Der var stor udveksling af viden og gensidig læring over hele linjen. Ved typiske networking-arrangementer er sådanne dybdegående interaktioner sjældne. Det handlede om mere end networking. Det handlede om at opbygge langsigtede partnerskaber og relationer."

"Vi fandt ud af, at vores overvejelser og problemstillinger er slående ens, hvilket giver os en god mulighed for at udveksle synspunkter og viden. Samarbejde på tværs af forskellige sektorer giver mange fordele og styrker effektiviteten i alles organisationer," tilføjer Anna-Maria von Bonsdorff fra Ateneum.

Helen Sildna er sikker på, at hun kan bruge disse forbindelser til fordel for ikke alene den estiske kreative sektor, men til fordel for hele regionen. "I takt med at vi udvikler vores kompetencer og viden, forbedres vores fælles marked i regionen, hvilket giver os alle mulighed for at udvide vores kundebase og styrke sektorens konkurrencedygtighed," siger hun.

Andreas Lindahl anerkender også værdien af at deltage i et mangfoldigt netværk.

"Jeg nød især at være helt fri for alle forventninger, fordi jeg ikke kendte nogen på forhånd," siger han.

Økonomisk viden skaber sektorvækst

Styrkede kompetencer og robuste netværk gør det muligt for deltagerne at påvirke strategien i betydelig grad og skabe vækst og dynamik i sektoren. Gennem samarbejde udbredes et netværk af strategisk indflydelse på tværs af Norden og Baltikum. Det medfører indførelse af best practice og innovative koncepter blandt forskellige interessenter.

Hele 55 % af undersøgelsens respondenter anerkendte programmets bidrag til sektorvækst. Det er især vigtigt i en tid, som er præget af stadig større omskiftelighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed, hvilket øger presset på kulturinstitutioner for at styrke deres indflydelse og samfundsmæssige bidrag og værdiskabelse. Det kræver ikke bare indførelse af innovative driftsrammer, men også evnen til at nå ud over de traditionelle grænser med deres vision og en vilje til at sætte sig ud over forældede begrænsninger.

"Kulturbranchen oplever en betydelig vækst og ekspansion. Der er sket en markant stigning i antallet af personer, der besøger forskellige kulturinstitutioner. I år ser det finske nationalgalleri (som Ateneum er en del af) ud til at opnå et historisk højt antal besøgende på tværs af sine tre museer. Denne stigende interesse er ikke kun resultatet af et par tilfældige events, men understreger snarere et ægte og voksende ønske blandt offentligheden om at benytte sig af kulturtilbud. Øget tilgængelighed og færre barrierer for deltagelse betyder, at det blevet nemmere end nogensinde at opleve kultur. Dette skift gør os til en stor aktør i fritidssektoren," siger Anna-Maria von Bonsdorff.

Kulturbranchen oplever en betydelig vækst og ekspansion. Dette skift gør os til en stor aktør i fritidssektoren."

Konstsamfundets Stefan Björkman roser ligeledes programmets mangfoldighed. "Vi ser det som en stor fordel, at der er flere fonde involveret, og at deltagerne repræsenterer så mange forskellige sektorer. Vi værdsætter også virkelig den internationale dimension," siger han.

Eva Frost påpeger, at for at styrke kultursektorens indflydelse regionalt og endda globalt, hvilket er afgørende i betragtning af dens stærke stemme, er det vigtigt at udvikle ledere med en bred vifte af kompetencer. 

"Nutidens behov for forskellige kompetencer inden for kunstadministration kræver, at vi uddanner os løbende. Hvis vi ikke forbedrer vores faglige kunnen, risikerer vi en svækkelse af vores styrke og den ekstraordinære mulighed, vi har for at skabe forandring i verden," siger hun.

Der er altid plads til forbedring

På trods af det positive resultat er der også plads til forbedring. Eva Frost foreslår større inddragelse af små og mellemstore kulturinstitutioner og siger, at deres samlede indflydelse sagtens kan konkurrere med eller måske endda overgår større organisationers. 

"Alene deres antal og pionerånd med hensyn til at sætte dagsordenen for fremtiden, er fantastisk. Disse institutioner er ofte på forkant, når det gælder eksperimenter, og det er vigtigt også at styrke deres stemmer inden for disse programmer," siger hun.

Dette aspekt har opbakningen fra AKO Foundation, Saastamoinen Foundation og Föreningen Konstsamfundet allerede medvirket til.

"Støtten fra fonde til finansiering af programmet har været uvurderlig. Det er vigtigt, at det fortsætter, da det gør det muligt for mindre organisationer at deltage i og drage fordel af programmet," siger Anna-Maria von Bonsdorff. 

Det er tydeligt, at Business of Culture-programmet har indledt en ny æra for ledelse inden for kultursektoren. Ved at adressere kompetencekløfter, bidrage til dannelse af stærke netværk og styrke lederevner sætter det en ny standard inden for faglig udvikling. Med fortsat støtte fra fonde og løbende input fra de forskellige deltagere vil programmet medvirke til løbende transformativ indflydelse i kulturens verden.

Business of Culture
 


 

Got interested in the Business of Culture Program?


Do you want to join as a guest in the Business of Culture program’s expert meetings and keynotes in Nordics and Baltics? 

Leave your contact details (send a message), and we will send you invitations to the upcoming free events.

Schedule Contact us

Maria Karsten, Business Unit Director

+358 10 837 3730

maria.karsten@aaltoee.fi

Jasu Kuurila, Relationship Specialist

+358 10 837 3739

jasu.kuurila@aaltoee.fi

Send a message

Customer Feedback

The Business of Culture program got excellent feedback from the last cohorts’ participants, with overall feedback of 5.6/6. The Net Promoter Score is 89.

“Joining the Business of Culture program has been a life-changing experience in many ways. The self-development journey highlighted some of the issues that prevent me from performing at my fullest potential. Addressing these issues has empowered me as a leader and strengthened my sense of direction and leadership ability. The content of the program has been highly relevant. It has also provided valuable insights on how to strengthen strategic relations and stay societally relevant.”

“You might start the program feeling overwhelmed by the demands and pressure caused by radical changes in your business environment - but you come out with an empowered and enlightened mindset. You are not alone in your mission and passion for improving the position of creative industries in society, you have a network, you have power, you have tools, you have a voice and courage to use it."

“Business of Culture is a program that will benefit you immensely as a leader working in any aspect of the cultural sector. If you are willing to be open and vulnerable with the shortcomings we all face as leaders and boldy plunge yourself into participating in the class discussions the effect can be life-altering. Having completed this program I can truly say it has made me a better, more capable, and more knowledgeable CEO.”

Featured Insights