Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Datan hyödyntäminen asiantuntijatyössä

Oletko pohtinut, miten voit hyödyntää dataa tehokkaasti asiantuntijatyössäsi? Datan hyödyntäminen asiantuntijatyössä -kurssi tarjoaa sinulle eväitä tähän haasteeseen. Kurssi on suunniteltu täydennyskoulutukseksi, joka voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus on JOTPA:n rahoittama ja ilmainen osallistujille.

Kurssi koostuu seuraavista osa-alueista:

  • Datan käytön perusteet: Opit datan organisoinnista, säilytyksestä, laadusta, dataetiikasta ja tietoturvasta.
  • Datan visualisointi ja tulkitseminen: Tutustut datan visualisointiin ja sen merkitykseen päätöksenteossa.
  • Datalähtöisyys yrityksissä: Miten yritys voi kehittyä datalähtöiseksi? Mitä datalähtöisyys tarkoittaa käytännössä?
  • Data liiketoiminnassa: Tutustut erilaisiin työkaluihin, joilla voit hyödyntää dataa liiketoiminnassa.
  • Datan strateginen käyttö: Kuinka dataa voidaan hyödyntää eri liiketoimintayhteyksissä?
  • Tiedon johtaminen vs. tiedolla johtaminen: Selkeytät käsitystäsi näistä käsitteistä ja niiden eroista.
  • Tekoälyn hyödyntäminen: Tutustut tekoälyn ominaisuuksiin ja saat esimerkkejä sen soveltamisesta.

Ota yhteyttä

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Kenelle

Koulutus on suunnattu asiantuntijatason työssä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville henkilöille toimialariippumattomasti.

Koulutus on kohdistettu siten, että osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa data-alan osaamista eivätkä he työskentele varsinaisissa data-alan tehtävissä. Koulutukseen voi osallistua myös muut siitä hyötyvät.

Ohjelman sisältö

Luennot ja seminaarit

Oppimispäiväkirjat

Projektityö/ Ongelmalähtöinen-case työ  

Lähiopetuskerrat

Oppimistavoitteet:

Kurssin jälkeen sinulla on yleinen tietämys datasta, sen käytöstä, dataetiikasta ja datan hyödyistä eri liiketoimintayhteyksissä. Ymmärrät modernin tiedolla johtamisen vaatimukset ja tiedolla johtamisen mahdollisuudet liiketoiminnan parantamiseksi. Opit myös tunnistamaan tilanteet, joissa tiedolla johtaminen ei sovi, sekä tiedolla johtamisen haasteet ja riskit eri liiketoimintakonteksteissa. Kurssilla perehdyt myös erilaisiin analyysityökaluihin, jotka auttavat kerätyn datan käsittelyssä ja raportoinnissa. Näin voit esittää dataa visuaalisesti ja käyttää sitä päätöksenteon tukena asiantuntijatyössäsi.


Luennot ja seminaarit

Kurssiin sisältyy 8 tuntia online-luentoa ja 8 tuntia seminaarimuotoista lähiopetusta. Näiden yhdistelmä tarjoaa monipuolisen oppimiskokemuksen, jossa voit syventää tietämystäsi datan hyödyntämisestä asiantuntijatyössä.

Oppimispäiväkirjat

Teet oppimispäiväkirjaa neljästä itse valitsemastasi luennosta. Kirjoitat mitkä asiat jäivät mieleesi ja miten voit soveltaa oppimaasi omassa työssäsi tai opiskelussasi. Voit myös pohtia, miten luennon sisältö liittyy omaan työhösi. Oppimispäiväkirja auttaa sinua syventämään oppimistasi ja reflektoimaan luennolla käsiteltyjä aiheita.

Projektityö/ Ongelmalähtöinen-case työ

Kurssilla Datan hyödyntäminen asiantuntijatyössä projektityö/ongelmalähtöinen case-työ ovat olennainen osa oppimisprosessia. Näiden avulla sovellat teoriassa opittuja taitoja käytännön tilanteisiin. Näiden käytännön tehtävien avulla syvennät ymmärrystäsi datan hyödyntämisestä ja valmistaudut soveltamaan oppimaasi omassa asiantuntijatyössäsi.


 

Ohjelman kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta