Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vaikuttava viestintä

Tehosta viestintätaitojasi liiketoiminnassa

Onko tavoitteenasi innostaa ja motivoida projektitiimiä? Tai kenties osallistaa organisaation eri osissa työskenteleviä henkilöitä liiketoimintacasesi (business case) äärelle? Vai tuleeko sinun vakuuttaa yrityksesi päättäjät liiketoimintacase kokonaisuudesta rahoitusta varten? 

Tehokkaiden viestintätaitojen hallitseminen on noussut yhdeksi keskeiseksi osaksi työelämätaitoja. Työtä myös organisoidaan yhä enemmän projekteihin, ja tiimityötä tehdään kaikkialla niin paikalla, etänä kuin hybridi-muodossa. Oman alan substanssiosaamisen lisäksi asiantuntijoilta vaaditaan organisaatioiden sisällä vaikuttamistaitoja, joiden avulla omia liiketoimintacaseja ja projekteja pystytään viemään eteenpäin. On kyse sitten tiedon jakamisesta, uusien ideoiden esittelystä tai esimerkiksi yhteiskehittämisestä, monikanavainen viestintä erilaisten sidosryhmien kuten päättäjien, esihenkilöiden ja projektitiimiläisten suuntaan korostuu näissä tilanteissa.  

Vaikuttava viestintä -valmennuksen jälkeen ymmärrät strategisen viestinnän roolin, miten vaikuttava viesti rakennetaan ja miten viestitään tehokkaasti ja monikanavaisesti erilaisille kohderyhmille organisaation sisällä. Lisäksi sovellat oppimaasi konkreettiseen omaan työtehtävääsi liittyvään liiketoimintacaseen, kuten hankkeeseen tai muuhun projektiin, jonka hyötyjä, kuluja, riskejä tai etenemistä sinun tulee perustella ja analysoida erilaisille sidosryhmille. 

Lataa esiteKysy lisätietoa

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Ohjelman osallistuja tehostaa ja kehittää kommunikaatiotaitojaan, mikä näkyy laadukkaampana viestintänä niin projektitiimille kuin sidosryhmille. Konkreettiset opit tuodaan osallistujien omien liiketoimintatapausten kautta suoraan yritysten käyttöön. Tämä näkyy onnistuneempina projekteina ja tehokkaammin läpivietyinä liiketoimintacaseina.

Hallitset viestinnän keskeiset elementit, joiden avulla onnistut rakentamaan vaikuttavampaa liiketoimintatapausten viestintää
Ymmärrät oman viestintätyylisi ja osaat kehittää tapaasi viestiä omassa organisaatiossa
Osaat luoda strategisia viestejä ja huomioida paremmin kohdeyleisön saavuttaaksesi tavoitteesi
Tehostat omien projektien ja liiketoimintatapausten viestintää käytännön harjoitusten kautta ja lisäät työsi vaikuttavuutta

Kenelle?

Valmennus sopii asiantuntijoille, joiden tavoitteena on viedä omia projekteja, liiketoimintacaseja ja tavoitteita eteenpäin. Tarkoituksenasi voi olla esimerkiksi projektitiimin innostaminen, vaikuttavampien liiketoimintacase-esitysten pitäminen tai sidosryhmien vakuuttaminen vaikuttavan viestinnän avulla. Valmennus rakentaa viestintätaitoja, joita asiantuntijat tai nuoret johtajat tarvitsevat edistääkseen uraansa nykyaikaisissa organisaatioissa.

Valmennus sopii erinomaisesti eri toimialoilta tuleville ja erilaisilla taustoilla oleville henkilöille. Voit olla esimerkiksi nuori asiantuntija, joka haluaa vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta viestintään tai kokeneempi konkari, joka haluaa päivittää osaamistaan. Projektisi voi liittyä esimerkiksi liiketoiminnan, markkinoinnin, myynnin, talouden tai innovaatioiden kehittämiseen, sisäisiin hankkeisiin tai eri funktioiden ja toimintojen kehittämiseen.

Sisältö ja aikataulu

Valmennuksessa käsitellään vaikuttavan viestinnän roolia onnistuneen liiketoiminta- ja projektiviestinnän kannalta. Keskitymme valmennuksen aikana oman viestintätyylin tunnistamiseen, liiketoimintaviestinnän peruselementteihin, kuten tavoitteen asetantaan, kohdeyleisön määrittämiseen ja kohdeyleisön odotusten ja viestintätarpeiden ymmärtämiseen, viestintäkanavien valintoihin ja tehokkaan viestin luomiseen. Samalla syvennymme projektien ja projektitiimien yhteistyön kehittämiseen vaikuttavan viestinnän avulla. Keskeisiä kysymyksiä, joihin koulutus antaa vastauksia ovat:  

  • Mihin keskittyä viestinnässä projektin eri vaiheissa?  

  • Kuinka tukea tiimin rekrytointia viestinnällä?  

  • Kuinka johtaa ja motivoida tiimiä projektin kuluessa?  

  • Kuinka hallita projektia onnistuneesti tavoitteeseen asti?  

  • Mitä ottaa huomioon kansainvälisessä projektissa ja monikulttuurisen tiimin viestinnässä?

Valmennus koostuu itsenäisestä sekä ohjatusta opiskelusta. Itsenäinen opiskelu sisältää vapaavalintaisen verkkokurssin sekä 17 mikromoduulia, jotka suoritetaan aikataulutetusti sähköisellä oppimisalustalla sinulle sopivassa rytmissä. Nämä sisällöt vahvistavat teoriatietojasi aiheeseen. Itsenäisen opiskelun lisäksi pääset harjoittelemaan ja soveltamaan opittuja taitoja omiin projekteihin ja liiketoimintacaseihin koulutuspäivien aikana. Kaksi ensimmäistä koulutuspäivää järjestetään verkossa. Koulutuksen päättää live-tapaaminen, jossa sukelletaan viestinnän käytännön harjoituksiin sekä omien projektien ja liiketoimintacasejen esittelyyn erilaisille kohderyhmille osallistujien kesken. 

Ohjelman rakenne

Itsenäistä opiskelua​

17 mikromoduulia itsenäistä opiskelua sekä valitsemasi verkkokurssi​

Yhteiset koulutuspäivät onlinessa ja Helsingissä​

​Kaksi puolen päivän online-koulutuspäivää sekä livepäivä Helsingissä

​Oppien soveltamista omaan liiketoimintatapaukseen​

​Jatkuvaa opitun soveltamista valitsemasi projektiin tai liiketoimintacaseen​

Koulutusjaksot

Kouluttaja

Minna Logemann

Ph.D., Assistant Professor, Baruch College, Department of Communication Studies. Logemannilla on yli 20 vuoden monipuolinen työkokemus erilaista viestinnän tehtävistä. 

Logemann opettaa yritysviestintää, strategista viestintää, sijoittajaviestintää, muutos- ja kriisiviestintää sekä virtuaalitiimien johtamista. Hänen osaamiseensa kuuluvat myös strategiset muutokset monikansallisissa yrityksissä, strategiakäytännöt ja strategian merkityksellistäminen yksilötasolla. Hän on toiminut monikansallisten yritysten ylimmässä johdossa niin monikulttuuristen kuin maantieteellisesti eri puolilla olevissa yhtiöissä. Logemann teki väitöskirjansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselle kansainvälisestä yritysviestinnästä

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin