Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Sote-toimialan johtaja muutoksen ja tulevaisuuden tekijänä

Sote-toimialan johtajana ohjaat muutosta ja luot tulevaisuutta

Sosiaali- ja terveydenhuolto on uuden alussa. Sote-palveluiden tuottamisen kustannuspaineet ja tehokkuusvaatimukset vaativat tulevaisuudessa ketterää ja verkostomaista tapaa tuottaa palveluja. Tämä edellyttää kokonaan uudenlaista tapaa johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Aalto EE:n valmennus julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sote-toimialojen päätöksentekijöille tarjoaa tähän työkaluja. Valmennuksessa paneudutaan yhdessä sote-markkinan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Valmennuksessa tarkastellaan sote-toimialan muutosta mm. hallinnon (governance), talouden ja teknologian johtamisen näkökulmista. Yhteisyritykset, ekosysteemit ja vapaaehtoiset yhteistyömuodot muuttavat organisaatioiden päätöksentekorakenteita ja edellyttävät vahvaa johtamisosaamista. Kriittiset menestystekijät, kuten talouden ja vaikuttavuuden johtaminen sekä strategiset hankinnat ovat valmennuksen teemoja. Valmennuksesta saa myös työkaluja tulevaisuuden verkostomaisen vuorovaikutustalouteen tarjoamalla näkemyksiä datan tehokkaasta hyödyntämisestä ja alustatalouden ratkaisuista.

Valmennuksen päätöksenä pelataan sotepeliä, joka haastaa osallistujat katsomaan terveysalan toimintakenttää uusin silmin ja astumaan ulos siiloista. Intensiivinen sotepeli mahdollistaa markkinatilanteen muutosten simuloinnin, auttaa näkemään kilpailijan toimintalogiikat ja selkeyttää omaa positiota toimintakentässä. 

Kysy lisätietoja

Aloitus

Ota yhteyttä, niin keskustellaan koulutustarpeistasi!

Edellisen vastaavan ohjelman kokonaisarvosana 5,6/6

”Tiiviissä paketissa erinomaisten maan johtavien asiantuntijoiden kanssa rakennettu kokonaisuus. Ei päästä osallistujaansa helpolla - pohdittavaa ja arvioitavaa riittää. Omassa työssä hyödynnettävää tulee melkoisesti mukaan tästä ohjelmasta!”

Ohjelma käsittelee sote-palvelujen johtamisen kannalta strategisesti keskeisimpiä teemoja, kuten uudet hallintomallit, talouden ja vaikuttavuuden johtaminen sekä strategiset hankinnat

Ohjelma syventää ymmärrystä sote-palvelujen taloudellisesta, toiminnallisesta ja teknologisesta toimintalogiikasta

Hyödyt

Ohjelma pureutuu sote-alan kehittämisen keskeisiin ilmiöihin, ekosysteemeihin, jakamistalouteen, digitalisaatioon ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Ohjelman avulla kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus yhdistyvät organisaation johtamisessa ja saat työkaluja organisaatiosi ennakoivaan muutosjohtamiseen eri näkökulmista.

Vahvistat osaamistasi sote-palvelujen johtamisesta ja kehittämisestä sekä järjestäjän että tuottajan näkökulmasta kehittyvässä toimintaympäristössä
Tunnet verkostomaisen toiminnan rakenteet ja pelisäännöt ja osaat hyödyntää niitä johtajana ja esimiehenä
Verkostoidut laajasti koko sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä
Olet selvillä alustatalouden ja digitalisaation mahdollisuuksista sote-ekosysteemeissä

Asiakaskokemus

Tarja Puskala & Sari Mäkinen
”Ekosysteemit ja verkostot haastavat julkissektorin perinteisen hierarkkisen johtamisjärjestelmän. Osataanko tunnistaa tarpeet toimia ja tuottaa palveluja verkostoissa? Verkostojen ja ekosysteemien tuloksellinen toiminta edellyttää toimijoiden tiivistä vuorovaikutusta ja teknisiä ratkaisuja verkoston koossa pitämiseksi”

Lue artikkeli

Kenelle?

Kutsumme mukaan sote-palvelujen järjestäjiä sekä tuottajia julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Kohderyhmänä ovat erilaiset palvelutuotannon yksiköiden johtajat, yksiköiden johtajat sekä palveluiden kehittäjät (mm. digitaaliset palvelut).
Osallistujat edustavat julkisen palvelun eri alueita, yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia, järjestöjen edustajia ja alan aktiivisia kehittäjiä.

Valmennuksesta hyötyvät:

  • Johtajat, päälliköt ja päätöksentekijät sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa, järjestämisessä ja tuottamisessa.
  • Toimijat, jotka haluavat varmistaa paikkansa ja toimintaedellytyksensä kehittyvässä sote-markkinassa.
  • Edelläkävijät, jotka luovat itse tulevaisuutta ja haluavat olla johtavia toimijoita omassa ekosysteemissään.

Sisältö ja aikataulu

Valmennukset teemat ovat yhteisyritykset ja muut verkostomaiset hallintomallit, public-private-yhteistyö, ennakoiva muutosjohtaminen ja skenaariotyöskentely, digitalisaatio ja jakamistalous, strategiset hankinnat, toimiminen sote-ekosysteemeissä, kilpailukyky ja -dynamiikka.

Ohjelman kesto on kahdeksan päivää. Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävistä, ryhmätehtävistä sekä vuorovaikutteisesta pelistä.

Ohjelman rakenne

Vuorovaikutteinen lähiopetus

Kahdeksan eri alojen asiantuntijoiden vetämää valmennuspäivää

Sotepeli

Strategiapelin avulla tarkastelet alan kilpailudynamiikkaa ja ekosysteemiä uudesta näkökulmasta

Skenaariot

Valmennuksessa luodaan skenaarioita ja strategiavaihtoehtoja ennakoivan muutosjohtamisen tueksi

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Mats Brommels

LKT, Professori, emeritus

LKT Mats Brommels on emeritusprofessori ja Tukholmassa toimivan Karolinska Institutetin Medical Management Centre -yksikön perustaja. Brommels on sisätautien erikoislääkäri ja hänelle on myönnetty hallinnon pätevyys.

Brommelsin tutkimustoiminta kattaa terveydenhuollon reformit kansainvälisestä näkökulmasta, lääketieteellisen teknologian ja ammattikäytäntöjen arvioinnin, kliinisten toimintaprosessien ja tuottajaorganisaatioiden johtamisen sekä lääketieteellisen johtamisen. Hänellä on pitkä kokemus terveydenhuollon johtamisen kehittäjänä ja kouluttajana.

Mats Brommels on toiminut Suomen ja Ruotsin sosiaali- ja terveysministeriöiden sekä keskusvirastojen ja alueellisten terveysviranomaisten asiantuntijana. Hän johti hiljattain selvityshenkilöryhmää, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus valinnanvapausjärjestelmäksi, joka oli osa Suomen valmisteilla ollutta sote-uudistusta.

Ennen siirtymistään Tukholmaan Mats Brommels oli terveydenhuollon hallinnon professori Helsingin yliopistossa ja Göteborgissa sijaitsevassa Pohjoismaisessa terveydenhuoltokorkeakoulussa.

Madis Tiik

MD, PhD Healthcare Engineering

Vanhempi neuvonantaja, ihmislähtöinen terveydenhuolto, Gesund Partners Oy

Madis Tiik on koulutukseltaan sekä lääketieteen että tekniikan tohtori. Hänellä on erittäin laaja kokemus terveydenhuollon uudistamisesta teknologiaa hyödyntäen.

Suomessa Tiik on tullut tunnetuksi roolistaan Sitran vanhempana neuvonantajana useissa terveydenhuollon digitalisaatioon sekä muun muassa kansallisen palveluväylään liittyvissä hankkeissa. Hän on myös julkaissut useita artikkeleita ja kirjoituksia aihepiirin parista sekä toiminut asiantuntijana sähköisiä terveyspalveluita ja terveydenhuollon tulevaisuutta koskevissa raporteissa. Tiik on yksi maailman johtavista asiantuntijoista ja suosittu luennoitsija ihmislähtöisen palveluekosysteemin sekä terveystietojen hallinnan alueella.

Aiemmin urallaan Tiik on toiminut perhelääkärin työn lisäksi muun muassa Viron sähköisen terveyspalvelujärjestelmän pääarkkitehtina sekä useissa luottamustehtävissä, kuten muun muassa Viron perhelääkäreiden yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2001-2008 ja Viron eHealth-säätiön puheenjohtajana 2007-2011. Yksilöllisen lääketieteen pioneeritutkimukseen Tiik syventyi maineikkaassa Scripps –tutkimusinstituutissa (USA) vuosina 2014-2015.

Jukka Luoma

Jukka Luoma on strategisen johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Jukka Luoman tutkimus ja opetus keskittyvät strategiseen markkinointiin. Hänen pääasiallisia tutkimusaiheitaan ovat yritysten välinen kilpailudynamiikka, asiakaslähtöiset strategiat sekä dataperusteinen päätöksenteko. Suomalaisen päivittäistavarakaupan kilpailun historia on yksi hänen pitkäaikaisia tutkimuskohteitaan. Luoman tutkimuksia on julkaistu ja hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisissä huippujulkaisuissa kuten Journal of Marketingissa sekä Strategic Management Journalissa.

Jukka Luoma on arvostettu ja monipuolinen valmentaja. Hänen opetuksensa tähtää teorian ja käytännön hedelmälliseen vuoropuheluun. Luoman opiskelijat ovat auttaneet yrityksiä mm. digitaalisten palveluiden kehittämisessä, markkinoinnin tuloksellisuuden mittaamisessa sekä markkinointistrategioiden muotoilussa. Tällä hetkellä hän opettaa ja valmentaa sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa että Aalto University Executive Educationissa. Hän on myös työskennellyt vierailevana tutkijana Darden School of Businessissa ja McIntire School of Commercessa, molemmat Virginian yliopistossa.

Luoma on väitellyt yritysten välisestä kilpailudynamiikasta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vuonna 2013.

Ville Koiste

Arvonluonnista vastaava johtaja, perustajaosakas, Gesund Partners Oy

Ville Koisteella on kattava näkemys sosiaali- ja terveydenhuollon muutostrendeistä sekä palvelu- ja teknologiainnovaatioista. Viime vuosien aikana hän on esimerkiksi pitänyt alan tulevaisuutta koskevia puheenvuoroja kymmenissä seminaareissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Koisteen erikoisosaamisalueita ovat alaa koskevien muutosilmiöiden tuntemuksen lisäksi ekosysteemien johtaminen, yhteistyö- ja kumppanuusmallit, kokeilukulttuuri, alustatalouden strategiat sekä ihmis- ja ilmiölähtöinen kehittäminen. Hän on verkottunut laajalti yli sektorirajojen ja tehnyt yhteistyötä niin julkisen sektorin, tutkimusorganisaatioiden, yrittäjä- ja startup-ekosysteemien, yksityisten palveluntuottajien kuin kansainvälisten suuryritystenkin kanssa.

Ennen Gesund Partnersin perustamista Koiste on toiminut sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistehtävissä sekä Accenturella että Sitrassa. Lisäksi Koisteella on kokemusta innovaatiotutkimuksesta Aalto-yliopistosta ja rahoitusalalta muun muassa strategisen suunnittelun tehtävistä.

Mikael Palola

Kuntayhtymänjohtaja, SoTe kuntayhtymä

Liikelaitoksen johtaja, Perusturvaliikelaitos Saarikka

Mikael Palolalla on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta ja hallinnon kehittämisestä.

Palola on vastannut Paras-lain mukaisen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta, tehnyt maakunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskevia selvityksiä ja ollut kansanedustajana käsittelemässä Stubbin hallituksen sote-uudistusta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lisäksi Palola on toiminut Keski-Suomessa Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen aikaisena järjestämistehtävien vastuuvalmistelijana.

Tällä hetkellä Mikael Palola johtaa SoTe kuntayhtymää ja sen Perusturvaliikelaitos Saarikkaa.

Olli Tolkki

Johtaja, Nordic Healthcare Group Oy

Olli Tolkilla on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä eri tasoilla yksittäisistä toiminnoista kuntayhtymiin ja kansallisiin ratkaisuihin.

Tolkin erityisosaamisalueina ovat mm. strategiatyö, organisaatio- ja palvelurakenneuudistukset, prosessien suhde organisaation hallintarakenteeseen, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien konseptointi ja tuotteistus ja terveydenhuollon tuotannonohjaus.

Tolkki vastaa johtajana Nordic Healthcare Group Oy:n asiakkuuksien hallinnasta ja palvelurakenneuudistuksista. Hän myös luennoi säännöllisesti useissa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutuksissa.

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta