Sijoituspalvelualan tutkinnon suorittaneet

Sijoituspalvelututkinnon (APV 1) suorittaneet

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV 2) suorittaneet