Tenttijän ohjeet

 

Ilmoittautuminen tenttipaikalla

 • Saavu paikalle viimeistään 15 minuuttia ennen varaamaasi aikaa
 • Ilmoittaudu tenttipaikan henkilökunnalle ja esitä kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti)
 • Mikäli saavut varatun tenttiajan jälkeen tai sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta mukana, menetät tenttikerran. Tenttimaksua ei palauteta.
 • Tarvitset tenttiin mukaan myös koodin, jonka olet saanut sähköpostitse varattuasi tenttiajan varausjärjestelmän kautta.
 • Päällysvaatteet ja tavarat (laukku, puhelin yms.) tulee jättää henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Huomioithan, että kirjastoilla ei välttämättä ole vartioitua tilaa tavaroille. Jätä siis kaikki arvotavara kotiin.
 • Ilmoittautumisen jälkeen henkilökunta antaa sinulle tabletin, jolla tentti tehdään, ja ohjaa sinut tenttitilaan. Tabletille kirjaudutaan varausjärjestelmästä saamallasi koodilla

Sähköisen tentin säännöt

 • Tentin tilaan ei saa ottaa mukaan puhelinta, laskinta, kirjallisuutta, muistiinpanoja, papereita tai muita tavaroita.
 • Tenttijärjestelmässä on laskin käytössäsi tentin aikana.
 • Tenttitilaan voi ottaa mukaan juoman kirkkaassa, läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettejä. Muita eväitä ei saa tuoda.
 • Tenttitilasta ei saa poistua ja palata takaisin kesken tentin.
 • Tenttitilassa täytyy noudattaa ehdotonta hiljaisuutta. Keskustelu muiden kanssa tai vilkuilu toisten tableteille johtaa automaattisesti tentin hylkäämiseen.  
 • Osassa tenttitiloista on videovalvonta ja osaan tenttitiloista tehdään pistotarkastuksia. 
 • Mikäli tenttijän epäillään rikkoneen yllä mainittuja ohjeita, tenttisuoritus voidaan hylätä.
 • Tentin jälkeen palauta tablet tenttipaikan henkilökunnalle

Ongelmatilanteet

 • Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, tenttijän tulee tehdä asiasta heti ilmoitus tenttipaikan henkilökunnalle.
 • Verkkoyhteysongelmissa tenttiä voi ja tulee jatkaa, jos katkos on ollut 5 minuuttia tai lyhyempi. Pidemmissä katkoksissa tentti keskeytyy automaattisesti ja tenttivastaukset eivät tallennu tenttijärjestelmään. Tentin keskeytymisestä tulee ilmoittaa heti tenttipaikan henkilökunnalle.
 • Näissä tapauksissa tenttijä tulee saamaan Aalto EE:ltä uuden linkin ja koodin, jolla hän pääsee varaamaan uuden tenttiajan ja voi tehdä tentin myöhemmin uusiksi samalla tenttimaksulla.
 • Kaikissa ongelmatilanteista tenttipaikan henkilökunta tekee ilmoituksen Aalto EE:hen. Ilmoituksessa on tapahtuman päivämäärä, lyhyt selvitys tapahtumasta sekä tenttijän nimi.

  Aalto EE käsittelee ilmoitukset mahdollisimman nopeasti ja ottaa tämän jälkeen yhteyttä tenttijään.
   
 • Mikäli sinulla on sähköiseen tenttimiseen liittyviä liikuntarajoitteita tai erityistarpeita, ota yhteyttä ennen tenttiin ilmoittautumista osoitteeseen apv@aaltoee.fi

Ohjeet Sijoituspalvelu- ja Sijoitusneuvojan tutkintojen tenttiin

 • Kirjaudu tabletille varausjärjestelmästä saamallasi koodilla.
 • Onnistuneen kirjautumisen jälkeen tenttijärjestelmä käynnistyy automaattisesti ja arpoo sinulle tenttikysymykset.
 • Mikäli kirjautuminen ei onnistu, ota yhteyttä tenttipaikan henkilökuntaan.
 • Tabletilla pääset kirjautumaan vain tenttijärjestelmään, et muihin ohjelmiin tai nettiin.
 • Tabletin toimii vaakatasossa tenttiä tehdessä. Liikuta ruutua sormellasi, jos et näe koko kysymystä tai kaikkia vastausvaihtoehtoja.
 • Tenttijärjestelmän käynnistyttyä voit valita tenttikieleksi suomen tai ruotsin.
 • Huomaathan, että kielivalintaa ei voi vaihtaa kesken tentin.
 • Tentissä on 100 monivalintakysymystä, joihin kaikkiin on vastattava. Vastaa valitsemalla mielestäsi oikea vaihtoehto/vaihtoehdot. Vastausvaihtoehtoja on aina neljä. Kysymyksessä mainitaan, jos oikeita vastauksia on useampi kuin yksi.
 • Sinun on vastattava jokaiseen kysymykseen ennen seuraavaan kysymykseen siirtymistä. Jos olet epävarma vastauksestasi, voit merkitä kysymyksen  merkillä.  Voit palata muuttamaan vastauksia myöhemmin. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin, voit vielä käydä läpi vastauksesi ennen kokeen palauttamista. Koetta ei voi palauttaa, ellei kaikkiin kysymyksiin ole vastattu.
 • Tenttiaika on kolme (3) tuntia. Ajan loppuessa kesken koe hylätään automaattisesti. Näet jäljellä olevan tenttiajan näytön laskurista. Saat muistutuksen tenttijärjestelmässä 30 minuuttia ennen tenttiajan loppumista.
 • Tenttijärjestelmässä on laskin käytössäsi tentin aikana. Saat avattua ja suljettua laskimen painamalla kuvaketta 
 • kuvakkeella saat navigointi ruudun piiloon ja näkyviin.
 • Tentin aikana pääset takaisin ohjeisiin kuvakkeella 
 • Tentti alkaa ja aikalaskuri käynnistyy, kun painat ”Aloita tentti”-painiketta. Kun olet valmis ja vastannut kaikkiin kysymyksiin, paina ”Palauta tentti” -painiketta
 • Saat tiedon tenttisuorituksestasi heti palautettuasi tentin. Tulokset lähetetään sinulle myös sähköpostitse. Mikäli läpäisit tentin, sähköpostin liitteenä on sähköinen tutkintotodistuksesi
 • Tentin läpäisemiseksi vaaditaan 70 % oikeita vastauksia. Lisäksi kussakin aihealueessa tulee olla vähintään 60 % vastauksista oikein.

Mallikysymykset

 
Lisätietoja tenteistä, -järjestelyistä sekä -ohjeista apv@aaltoee.fi