Tenttijän ohjeet

 

Ilmoittautuminen tenttipaikalla

 • Saavu paikalle viimeistään 15 minuuttia ennen varaamaasi aikaa
 • Ilmoittaudu tenttipaikan henkilökunnalle ja esitä kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti)
 • Mikäli saavut varatun tenttiajan jälkeen tai sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta mukana, menetät tenttikerran. Tenttimaksua ei palauteta.
 • Tarvitset tenttiin mukaan myös koodin, jonka olet saanut sähköpostitse varattuasi tenttiajan varausjärjestelmän kautta.
 • Päällysvaatteet ja tavarat (laukku, puhelin yms.) tulee jättää henkilökunnan osoittamaan paikkaan. Huomioithan, että kirjastoilla ei välttämättä ole vartioitua tilaa tavaroille. Jätä siis kaikki arvotavara kotiin.
 • Ilmoittautumisen jälkeen henkilökunta antaa sinulle tabletin, jolla tentti tehdään, muistitaulun kynällä varustettuna sekä taskulaskimen ja ohjaa sinut tenttitilaan. Tabletille kirjaudutaan varausjärjestelmästä saamallasi koodilla

Sähköisen tentin säännöt

 • Tentin tilaan ei saa ottaa mukaan puhelinta, omaa laskinta, kirjallisuutta, muistiinpanoja, papereita tai muita tavaroita.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä saamasi taskulaskimen lisäksi tenttijärjestelmässä on laskin käytössäsi tentin aikana.
 • Tenttitilaan voi ottaa mukaan juoman kirkkaassa, läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettejä. Muita eväitä ei saa tuoda. Mikäli olet herkkä äänille niin voit ottaa mukaasi myös korvatulpat.
 • Tenttitilasta ei saa poistua ja palata takaisin kesken tentin.
 • Tenttitilassa täytyy noudattaa ehdotonta hiljaisuutta. Keskustelu muiden kanssa tai vilkuilu toisten tableteille johtaa automaattisesti tentin hylkäämiseen.  
 • Osassa tenttitiloista on videovalvonta ja osaan tenttitiloista tehdään pistotarkastuksia. 
 • Mikäli tenttijän epäillään rikkoneen yllä mainittuja ohjeita, tenttisuoritus voidaan hylätä.
 • Tentin jälkeen palauta tablet, muistitaulu ja kynä sekä taskulaskin tenttipaikan henkilökunnalle

Ongelmatilanteet

 • Mikäli tentin suorittaminen keskeytyy tai estyy teknisen vian, tenttitilassa tapahtuvan häiritsemisen, palohälytyksen tai muun vastaavan syyn vuoksi, tenttijän tulee tehdä asiasta heti ilmoitus tenttipaikan henkilökunnalle.
 • Verkkoyhteysongelmissa tenttiä voi ja tulee jatkaa, jos katkos on ollut 5 minuuttia tai lyhyempi. Pidemmissä katkoksissa tentti keskeytyy automaattisesti ja tenttivastaukset eivät tallennu tenttijärjestelmään. Tentin keskeytymisestä tulee ilmoittaa heti tenttipaikan henkilökunnalle.
 • Näissä tapauksissa tenttijä tulee saamaan Aalto EE:ltä uuden linkin ja koodin, jolla hän pääsee varaamaan uuden tenttiajan ja voi tehdä tentin myöhemmin uusiksi samalla tenttimaksulla.  Matkakulut korvataan matkalaskua vastaan, jossa tulee olla kopiot alkuperäisistä kuiteista ja matkalipuista. Jos henkilö on käyttänyt omaa autoa, korvataan hänelle matka verohallinnon voimassaolevien kilometrikorvausten mukaisesti. Matkalaskusta tulee ilmetä kuljetun matkan osoitteet.
 • Kaikissa ongelmatilanteista tenttipaikan henkilökunta tekee ilmoituksen Aalto EE:hen. Ilmoituksessa on tapahtuman päivämäärä, lyhyt selvitys tapahtumasta sekä tenttijän nimi.

  Aalto EE käsittelee ilmoitukset mahdollisimman nopeasti ja ottaa tämän jälkeen yhteyttä tenttijään.
   
 • Mikäli sinulla on sähköiseen tenttimiseen liittyviä liikuntarajoitteita tai erityistarpeita, ota yhteyttä ennen tenttiin ilmoittautumista osoitteeseen apv@aaltoee.fi

Muutoksenhaku

1.    Sijoitustutkintojen suorittajalla on aikaa kolme arkipäivää tenttipäivän jälkeen pyytää selvitys oman vastauksensa perusteista koskien yksittäistä kysymystä / yksittäisiä kysymyksiä ja esittää oma tulkintansa kysymyksestä / kysymyksistä otettavaksi huomioon tentin arvostelussa. Pyyntö tehdään vapaamuotoisesti kysymyksen/ kysymysten numerot mainiten sähköpostitse osoitteeseen apv@aaltoee.fi. Selvityspyynnöstä tulee tenttijän nimen lisäksi käydä selville tenttipaikka, tenttipäivä ja tentin kellonaika.

2.    Tutkinnon järjestäjä pyytää tutkintokysymyksen/-kysymysten laatijalta lausunnon ja antaa päätöksen selvityspyyntöön tentin suorittajan ja kysymyksen/ kysymysten laatijan selvitysten perusteella.

3.    Jos tutkinnon suorittaja on tyytymätön edellä mainitun kysymyksen / kysymysten arvioinnin perusteisiin, hän voi pyytää arvosteluun muutosta APV-sijoitustutkintojen osaamisvaatimusryhmältä viikon kuluessa tenttipäivästä taikka siitä päivästä, jolloin vastaus 1. kohdassa mainitusta arvioinnista on annettu. Vapaamuotoiset, kirjalliset ja perustellut oikaisupyynnöt tehdään sähköpostitse osoitteeseen apv@aaltoee.fi. Oikaisupyynnöstä tulee tenttijän nimen lisäksi käydä selville tenttipaikka, tenttipäivä ja tentin kellonaika.

4.    Päätös oikaisupyynnöstä pyritään antamaan kahden viikon kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta. Tutkinnon järjestäjä tiedottaa päätöksestä tentin suorittajalle henkilökohtaisesti.

Mallikysymykset

Lataa mallikysymykset tästä:

Sijoituspalvelututkinto (APV1) Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

Exempelfrågor (APV1) på svenska | Exempelfrågor (APV2) på svenska

*Huomioithan, että Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttien muututtua digitaalisiksi vanhoja kirjallisia tenttejä ei tulisi käyttää tenttiin valmistautumisessa.

Lisätietoja tenteistä, -järjestelyistä sekä -ohjeista sähköpostitse: apv@aaltoee.fi