Tenttioikeuksien verkkokauppa

Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta ja tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Varatun ajan voi perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua. Ajanvarauksen peruuttamisen jälkeen tenttijä saa sähköpostiinsa linkin, jolla hän voi varata itselleen uuden tenttiajan.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.

Tenttiminen aikavälillä 18.3.-19.4.2020

Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 päättänyt poikkeuksellisista rajoitustoimenpiteistä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta.

Rajoitustoimenpiteiden takia myös kirjastojen aukioloa rajoitetaan ja Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen aikavälillä 18.3.-19.4.2020 ei ole kirjastoissa mahdollista.

Sijoituspalvelualan tutkintojen tenttiminen on Uudenmaan alueella asuville toistaiseksi mahdollista Aalto EE:n tiloissa Helsingissä. Tenttijöiden määrä on rajattu 1 henkilöön kerrallaan.


Tutkinnon suorittaminen aihealuekohtaisesti

Tenttijän tulee suorittaa varaamallaan tenttiajalla kaikki aihealueet, joihin tenttioikeus on ostettu. 

Aihealuekohtaiset kysymysten määrät ja aikarajat:
1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 20 kysymystä, 35min.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 26 kysymystä, 40min.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 35min.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 40min.
5. Vakuutussäästäminen – 14 kysymystä, 30min.

Saadakseen todistuksen hyväksytystä Sijoitusneuvojan tutkinnosta on tenttijän suoritettava kaikki viisi (5) osiota hyväksytysti kuuden kuukauden sisällä tenttioikeuden ostosta. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan, jokaisesta aihealueista vähintään 50% vastauksia oikein. 

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) aihealueet