Tenttioikeuksien verkkokauppa

Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta ja tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Varatun ajan voi perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua. Ajanvarauksen peruuttamisen jälkeen tenttijä saa sähköpostiinsa linkin, jolla hän voi varata itselleen uuden tenttiajan.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.


Tutkinnon suorittaminen aihealuekohtaisesti

Aihealuekohtaiset kysymysten määrät ja aikarajat 1.8.2020 alkaen:
1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 20 kysymystä, 35min.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 29 kysymystä, 45min.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 17 kysymystä, 30min.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 40min.
5. Vakuutussäästäminen – 14 kysymystä, 30min.

Saadakseen todistuksen hyväksytystä Sijoitusneuvojan tutkinnosta on tenttijän suoritettava kaikki viisi (5) aihealuetta hyväksytysti kuuden kuukauden sisällä ensimmäisen tenttioikeuden ostosta. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan, jokaisesta aihealueista vähintään 50% vastauksia oikein. 

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) aihealueet

Kaikki voimassa olevat tenttioikeudet tulee käyttää samalla tenttikerralla. Mikäli tenttijä haluaa suorittaa tietyt aihealueet kerrallaan, tulee hänen ostaa tenttioikeus vain näihin ko. aihealueisiin.