Tenttioikeuksien verkkokauppa

Tenttioikeus ostetaan Aalto EE:n verkkokaupasta luottokortilla tai verkkopankkitunnuksin. Maksettuaan tenttioikeuden tenttijä saa sähköpostiinsa henkilökohtaisen linkin ajanvarausjärjestelmään, mistä hän voi varata itselleen sopivan tenttiajan. Tentin varaamiseen oikeuttava henkilökohtainen linkki on voimassa kuusi kuukautta ja tenttivarausta voi muuttaa enintään kaksi (2) kertaa tuona kuuden kuukauden aikana. Varatun ajan voi perua viimeistään 48 tuntia ennen tentin alkua. Ajanvarauksen peruuttamisen jälkeen tenttijä saa sähköpostiinsa linkin, jolla hän voi varata itselleen uuden tenttiajan.

Suosittelemme tenttiajan varaamista heti ajanvarausviestin saavuttua.

Tutkinnon suorittaminen aihealuekohtaisesti

Tenttijän tulee suorittaa varaamallaan tenttiajalla kaikki aihealueet, joihin tenttioikeus on ostettu. 

Aihealuekohtaiset kysymysten määrät ja aikarajat:
1. Markkinat, talous ja taloudellinen informaatio – 20 kysymystä, 35min.
2. Sijoitustuotteet ja sijoittaminen – 26 kysymystä, 40min.
3. Sijoituspalvelujen tarjontaa koskeva etiikka, sääntely ja yksityisoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 35min.
4. Sijoittajan verotus sekä perhe- ja perintöoikeuden perusteet – 20 kysymystä, 40min.
5. Vakuutussäästäminen – 14 kysymystä, 30min.

Saadakseen todistuksen hyväksytystä Sijoitusneuvojan tutkinnosta on tenttijän suoritettava kaikki viisi (5) osiota hyväksytysti kuuden kuukauden sisällä tenttioikeuden ostosta. Tentin läpäisemiseksi vaaditaan, jokaisesta aihealueista vähintään 50% vastauksia oikein. 

Sijoitusneuvojan tutkinnon (APV2) aihealueet

Ajanvarauksella ympäri vuoden

Aihealue 2: Sijoitustuotteet ja sijoittaminen (APV2)

Aloitus Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

Ajanvarauksella ympäri vuoden

Ajanvarauksella ympäri vuoden

Ajanvarauksella ympäri vuoden

Aihealue 5: Vakuutussäästäminen (APV2)

Aloitus Sijoitusneuvojan tutkinto (APV2)

Ajanvarauksella ympäri vuoden