Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Misinformaatio ja maineriskit – johda ja vaikuta verkossa

Informaatiovaikuttamisen ajankohtaiset haasteet – onko organisaatiosi valmis?

Yritykset ja organisaatiot saattavat usein kohdata tilanteita, joissa ne saavat kritiikkiä arvoistaan tai valinnoistaan, yhtäkkiä ja yllättäen. Sosiaalisen median kanavissa leviävä tieto, usein väärä tai harhaanjohtava, mutta samalla erittäin vaikuttava, hankaloittaa organisaatioiden toimintaa ja omien arvojen mukaista viestintää. Viestinnän koko toimintakenttä on muuttunut. Jos misinformaation leviämiseen ei olla varauduttu, voivat organisaation maine ja liiketoiminta olla vaakalaudalla.

Misinformaatio ja maineriskit – johda ja vaikuta verkossa -valmennus tukee organisaatiosi heräämistä ajankohtaiseen ja tärkeään aiheeseen. Pääset yhdessä kollegojen kanssa oppimaan ja keskustelemaan kriittisistä menestystekijöistä, jotka tukevat organisaatiosi toimintaa nykyajan nopeatempoisessa, jopa hämmentävässä, viestintä- ja vaikuttamiskentässä.

Ohjelman ensimmäisenä päivänä syvennyt yhteiskunnan informaatioympäristöön ja yksilön mielenmaisemaan auttaen jäsentämään organisaatioiden tämän päivän toimintakenttää. Toisena päivänä perehdyt konkreettisesti yritysten strategisiin vaihtoehtoihin ja toimintakyvykkyyteen informaatiovaikuttamisessa ja kolmantena päivänä on vuorossa workshop-tyylinen työskentely, jossa käytännössä simuloit vaikuttamista hybridissä mediatilassa ja vahvistat omaa toimintasuunnitelmaanne jatkoon. Valmennuksen kautta saat oivat eväät asioiden edistämiseen omassa organisaatiossasi, ja osaat valmentaa organisaatiosi johtoa verkossa viestimisen kentässä.

Kiinnostuitko? Lataa esite saadaksesi ohjelman tiedot kompaktissa ja helposti luettavassa muodossa. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Yksikään yritys, organisaatio tai edes yksilö ei ole verkossa vaikuttamisen ja hallitsemattoman tiedon leviämisen ulkopuolella

Haastamme jokaisen organisaation johdon ja viestinnän ottamaan mis-, dis- ja malinformaation ja niihin varautumisen agendalleen:

  • tiedostamaan muuttuneen toimintakentän
  • ymmärtämään, mitä riskejä digitaalinen yhteiskunta synnyttää
  • tunnistamaan omat maineriskit
  • tunnistamaan sidosryhmät tai tilanteet, joissa riskit voivat toteutua
  • luomaan organisaatioon valmiuden toimia
  • ottamaan johtajuuden tässä asiassa – niin omassa organisaatiossa kuin sidosryhmien ajatuksissa

Miksi? Harhaanjohtava ja väärä tieto organisaatiostasi voi kostautua tuloksessa viivan alla. Puhumattakaan vaikutuksista työntekijöihin, organisaatiokulttuuriin tai nykyisiin tai tuleviin asiakkaisiin. Varmista, että olette ajan hermolla: johdon ja viestinnän vastuuhenkilöiden ymmärrys mahdollisista riskeistä on vahva, olette luoneet strategian haasteellisiin tilanteisiin ja varmistatte niin toimintakyvykkyyden kuin eri kanavien hallinnan viestinnällisesti.

Termit haltuun

Misinformaatio Kun väärää tietoa jaetaan ilman tahallista haitan tai vahingon tavoittelua
Disinformaatio Kun väärää tietoa tuotetaan tai jaetaan tietoisena sen tuottamasta haitasta tai vahingosta
Malinformaatio

Kun oikeaa tietoa jaetaan tietoista haittaa tai vahinkoa aiheuttaen

Hyödyt

Ohjelmassa vahvistat laaja-alaisesti osaamistasi dis-, mis- ja malinformaatiosta. Saat konkreettista ymmärrystä organisaatioiden nykytoimintaympäristöstä ja ajankohtaisia välineitä ja työkaluja vaikuttamisen ja vastavaikuttamisen saralla. Valmennuksen teema on tärkeä ihan jokaiselle organisaatiolle, ja jos toimintasuunnitelmaa dis- ja misinformaation sekä informaatiovaikuttamisen osalta ei vielä ole, sen tekemiseen kannattaa nyt tarttua.

Kuulet jokaiselle organisaatiolle olennaista ajankohtaista tietoa aiheesta
Saat konkreettisia vinkkejä ja työkaluja organisaatiosi toimintakyvykkyyden varmistamiseksi
Pääset käymään inspiroivia keskusteluja ja saat paljon tietoa tutkimuksen ja käytännön kokemuksen kautta

Kenelle?

Valmennusohjelma on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat varmistaa ajankohtaisen tiedon ja toiminnan nykyisessä viestinnällisessä toimintaympäristössä, jossa organisaatiot saattavat kohdata nopeasti lisääntyvää vaikuttamista sidosryhmissään pohjautuen tahalliseen tai tahattomaan väärään tietoon tai esimerkiksi kritiikkinä arvovalintoihin.

Valmennus soveltuu niin organisaatioiden viestintäjohdolle ja viestintätiimeille, yhteiskuntasuhteissa toimiville, turvallisuusjohdon edustajille kuin laaja-alaisesti kaikille organisaatioiden johtorooleissa toimiville.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Vesa Kantola

Vesa Kantola on työskennellyt Aalto-yliopistossa 25 vuotta kuvaviestinnän lehtorina opettaen eri medioihin liittyviä kursseja konseptisuunnittelusta estetiikkaan.

Tällä hetkellä Kantola toimii Aallossa tuntiopettajana vetäen informaatiovaikuttamisen (trollaus) kurssia vuoteen 2023 asti.

Tulevaisuus, siihen liittyvät tutkimusmenetelmät ja tulevaisuustyöpajojen suunnittelu, fasilitointi ja co-creation ovat olleet Vesan keskeistä toimintaa jo vuodesta 2001 lähtien. Hän on suunnitellut ja fasilitoinut sekä teatterillisia että pelillisiä interventioita kiinnostavilla tuloksilla ja julkaissut näistä. 

Koulutukseltaan hän on humanististen tieteiden kandidaatti (aate- ja oppihistoria) Oulun yliopistosta, taiteiden maisteri (elokuvaohjaus) Taideteollisesta korkeakoulusta, sekä jatko-opiskelija (elokuvataiteenlaitos) Aalto-yliopistossa.

Lilly Korpiola

Lilly Korpiola on tietokirjailija sekä viestinnän ja johtamisen asiantuntija. Korpiola on tehnyt pitkän uran ammattijohtajana, mediatuottajana ja konsulttina.

Hän on tutkinut viestintää ja johtamista digitaalisessa julkisuudessa ja yhdistää valmennuksissaan tutkimustietoa käytännön kokemukseen.  Korpiola valmentaa ja konsultoi eri organisaatioita viestinnän, johtamisen ja vaativan vuorovaikutuksen kysymyksissä Suomessa sekä kansainvälisesti. Hän on ollut kehittämässä usean suomalaisen organisaation turvallisuus- ja kriisiviestintää sekä viestintästrategiaa.

Lilly Korpiola on kirjoittanut useita tietokirjoja, mm. Kriisiviestintä digitaalisessa julkisuudessa (2011 Inforkustannus), Arabikevät (2012 Avainkustannus, yhdessä toimittaja Hanna Nikkasen kanssa), Lähi-itä Arabikevään jälkeen – arjen ja apokalypsin välissä (2017 Tammi, yhdessä Sanna Raita-ahon kanssa) sekä Korona ja digitaalinen riskiyhteiskunta (2021 Tammi, yhdessä Petro Poutasen kanssa).

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin