Edellinen sivu

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö

Muutos vaatii strategista johtamista

Liiketoimintaosaaminen ja uudet johtamismallit korostuvat, kun palvelujen johtaminen ja tuotanto ovat murroksessa ja uudet ekosysteemit haastavat vanhoja toimintamalleja. Koulutusohjelma antaa tukea strategian mukaisen muutosvalmiuden kehittämiseen ja toiminnan tuloksekkaaseen johtamiseen.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 15 opintopistettä Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan räätälöidyn lisätehtävän avulla. Ohjelmiin on erillinen haku:

Aalto Executive MBA

Aalto MBA

Koulutusohjelma on Valtiovarainministeriön Tilannekeskuksen Muutosjohdon akatemian ja viiden yliopiston (Aalto University Executive Education, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Turun yliopisto, TSE exe) yhteistyönä kehitetty pilottivalmennusohjelma.

Teemat:

 • Ekosysteemi ja monituottajuus
 • Public-private -toimintamalli
 • Asiakaskokemus ja kilpailukyky
 • Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus
 • Digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • Tulevaisuusorientaatio ja uudistamisen johtaminen

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Liiketoimintaosaaminen ja kyky toimia tuloksekkaasti public-private -monituottajamallissa vahvistuvat

Kuuluu Valtiovarainministeriön Muutosjohdon akatemian ja viiden yliopiston yhteistyönä kehittämään pilottikoulutusohjelmaan.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 15 opintopistettä Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan räätälöidyn lisätehtävän avulla.

Hyödyt

Liiketoimintaosaaminen ja johtamisen uudet toimintamallit korostuvat, kun palvelujen järjestäminen ja tuotannon omistajaohjaus siirtyy maakuntajohdon vastuulle. Koulutusohjelma antaa tukea strategian mukaisen muutosvalmiuden kehittämiseen ja toiminnan tuloksekkaaseen johtamiseen. Ohjelma tarjoaa väylän maakunnallisten toimijoiden muodostamaan vertais- ja kehittämisverkostoon.

Vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä
Mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa
Viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen
Verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa

Kenelle?

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa -ohjelma on suunnattu maakuntien ylimmälle ja keskijohdolle sekä maakuntien toimijoille.

Ohjelman osallistujat ovat kokeneita asiantuntija- tai esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä, joiden työnkuvaan kuuluu edustamansa organisaation kehittäminen.

Sisältö ja aikataulu

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa -ohjelma on maakuntien keski- ja ylimmän johdon koulutusohjelma. Ohjelma tunnistaa uudenlaisen ekosysteemin tuomat haasteet sekä antaa välineitä ja näkemystä strategiseen johtamiseen, muutoksen hallintaan ja organisaatioiden uudistumiseen.

Valmennuksen kesto on yhteensä 12 päivää ja se koostuu viidestä 2-päiväisestä alueellisesta lähiopetusjaksosta sekä kaikille maakunnille yhteisestä aloitus- ja päätösjaksosta. Lähiopetusjaksojen lisäksi ohjelmaan kuuluu oppimista syventäviä harjoituksia sekä online-koulutuksia.

 • Ekosysteemi ja monituottajuus 
 • Public-private -toimintamalli 
 • Asiakaskokemus ja kilpailukyky 
 • Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus 
 • Digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus  
 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys 
 • Tulevaisuusorientaatio ja uudistamisen johtaminen

Ohjelman rakenne

Kirjat

Seitsemän läpileikkaavaa teemaa

Ohjelman teemoja ovat mm. ekosysteemi ja monituottajuus, digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus, sekä kustannustehokkuus ja vaikuttavuus.

Seitsemän valmennusjaksoa

Jakso koostuu lähiopetuspäivistä sekä oppimista syventävistä harjoituksista. Verkosto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskusteluun ja sparraukseen.

12 lähiopetuspäivää ja online-koulutuksia

Viisi 2-päiväistä lähiopetusjaksoa sekä kaikille yhteinen aloitus- ja päätösjakso.Lisäksi lähijaksojen välillä kolme huippuajankohtaista online -koulutusta.

Koulutusjaksot

Kustannukset

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa -ohjelman hinta on 6 000 € (+ alv).

Aloitusajankohta