Edellinen sivu

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen

Ajanmukaiset työkalut veroriskien ennakointiin ja hallintaan

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -valmennusohjelma tarjoaa kattavan kokonaiskuvan kansainvälisen yritystoiminnan verotuksesta ja ajankohtaisista muutostrendeistä. Ohjelman aikana pureudutaan syvällisesti erityisesti siirtohinnoitteluun liittyviin kysymyksiin sekä tarjotaan välineitä siirtohinnoittelun riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hallintaan. Ohjelma kehittää paitsi osallistujan omaa asiantuntijuutta, myös yrityksen strategisen verosuunnittelun käytänteitä.

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen –ohjelma tarjoaa vero- ja talousasioiden hallinnasta vastaaville asiantuntijoille ajanmukaiset työkalut veroriskien ennakointiin ja hallintaan. Koulutus kattaa yritysverotuksen ajankohtaisimmat aiheet siirtohinnoittelusta veroriitojen ratkaisuun. Aiheita tarkastellaan sekä verostrategian että päivittäisen toiminnan näkökulmista.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Vuoden 2017 ohjelman osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.

Vuoden 2017 ohjelman osallistujat arvioivat ohjelman valmentajien asiantuntemuksen arvosanalla 5,7/6,0.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA –ohjelmaan.

Ohjelman hyödyt

Saat kokonaiskuvan keskeisimmistä yritysten verotukseen vaikuttavista kehityssuuntauksista
Omaksut yritysten veroriskien hallintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset vaatimukset sekä yleisimmin käytössä olevat tavat mitata ja hallita verotukseen liittyviä mahdollisuuksia sekä riskejä
Lisäät ymmärrystäsi kansainvälisessä ympäristössä toimivien yritysten liiketoimintamallien sekä verolainsäädännön ja siirtohinnoittelun liittymäkohdista
Vahvistat osaamistasi rahoituksen markkinaehtoisuuteen liittyvistä perusperiaatteista sekä saat välineitä konsernin treasury -toiminnon organisoimiseksi verotuksellisesti kestävällä tavalla
Hallitset aineettomien oikeuksien tunnistamiseen, käsittelyyn ja arvostamiseen liittyvät siirtohinnoittelun perusperiaatteet
Saat kokonaiskäsityksen veroriitojen ehkäisyyn käytettävissä olevista yrityksen sisäisistä keinoista sekä mahdollisuuksista parantaa yhteistyötä veroviranomaisten kanssa
Hallitset keskeiset kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenetelmät

Kenelle?

Verojohtajat, talousjohtajat, Group Controllerit, lakiasiainjohtajat sekä muut vero- ja siirtohinnoittelukysymysten kanssa työskentelevät asiantuntijat.

Ohjelma on suunnattu henkilöille jotka haluavat käyttöönsä vahvan työkalupakin yrityksensä kansainvälisten verokysymysten hallintaan ja johtamiseen. Ohjelma soveltuu kaikille kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille yrityskoosta riippumatta.

Ota yhteyttä

 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu kolmen päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta, jaksoa edeltävistä ennakkolukemistoista ja ennakkotehtävästä sekä koulutuspäivien jälkeen työstettävästä jälkitehtävästä. Tehtävien painopiste on opitun soveltamisessa osallistujan oman työkontekstin haasteisiin ja yritysverotuksen käytänteiden kehittämiseen. Lähiopetuksessa sisältöjä käsitellään asiantuntijaluentojen, case-työskentelyn ja ryhmäkeskustelujen avulla.

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelman laajuus on 4,5 opintopistettä (ECTS) ja opinnot on mahdollista liittää osaksi Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -opintoja neljän vuoden ajan suorituksesta.

Koulutuspäivät

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Kansainvälisen yritysverotuksen johtaminen -ohjelman hinta on 3 290 € (+alv) kun ilmoittaudut 15.6.2018 mennessä. 16.6.2018 alkaen ohjelman hinta on 3 590 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 17.8.2018 mennessä.

 

Aloitusajankohta