Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

International EMBA in Finance and Control

Ota vastaan tulevaisuuden talousjohtajuuden haasteet

International Executive MBA in Finance and Control -ohjelma on räätälöity taloushallinnon ammattilaisille, jotka tähtäävät talousjohtajiksi. Osallistujilla on koulutustaustan lisäksi usean vuoden kokemus monikansallisten organisaatioiden taloushallinnosta. Ohjelma vahvistaa yleisjohtamisen lisäksi tulevan talousjohtajan valmiuksia toimia liiketoiminnan kumppanina, raportointivastuussa sekä huomioiden taloushallinnon johtotehtäviin liittyvän luottamuksellisuuden erityisvaatimukset.

Kansainvälinen osallistujajoukko muodostaa innostavan yhteisön, jossa tulevaisuuden talousjohtajilla on mahdollisuus perehtyä alaan monipuolisesti. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia ajatusten ja kokemusten vaihtoon opiskelun aikana, mutta osallistujat muodostavat myös elinikäisen verkoston.

Ohjelman tavoitteena on edistää uraa taloushallinnossa. Useat taloushallinnon toiminnot ovat eriytyneet, mutta tämä ohjelma tarjoaa mahdollisuuden paneutua laajaan ja monipuoliseen osaamiseen, jota monikansallisen yrityksen talousjohtajan tehtäviin valmistautuvalta vaaditaan.

Ohjelmalla on ”Triple Crown Accreditation” eli kolme arvostetuinta yliopistoille myönnettävää akkreditointia, jotka on myönnetty vain 0,5 prosentille maailman kauppakorkeakouluista: AACSB, AMBA ja EQUIS.  

International EMBA in Finance and Control -ohjelma suoritetaan kokonaisuudessaan englanniksi.

Lataa esite  Ota yhteyttä

Yhteistyössä kolmen korkeatasoisen kauppakorkeakoulun kanssa

Ohjelmasta vastaa yhteistyössä kolme korkeatasoista organisaatiota: Aalto University Executive Education, NHH Norwegian School of Economics ja Vrije Universiteit Amsterdam School of Business Economics. Nämä koulut tunnetaan korkeatasoisista johdon valmennusohjelmista, ja niillä on erinomainen maine talousalan johdon kouluttajina omissa maissaan.

Ohjelma järjestetään kolmessa kaupungissa – Amsterdamissa, Bergenissä ja Helsingissä. Kaikista kolmesta kaupungista on hyvät lentoyhteydet.

Hyödyt

Saat kyvyt hyödyntää strategiaa talousjohtajuuden kontekstissa
Siirtyminen tiedotuottajasta strategiseksi liiketoiminnan kumppaniksi helpottuu
Sovellat uusia rahoituksen, taloushallinnon, strategian ja johtajuuden menetelmiä ja taitoja
Osaat arvioida taloushallinnon nykysuuntauksia
Pystyt hyödyntämään data-analytiikkaa suorituskyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa
Osaat neuvotella, hallita konflikteja, ja viestiä tehokkaasti erilaisille yleisöille
Kehität ja sovellat pitkän visioita ja strategiakehyksiä
Osaat arvioida ja kehittää omaa johtamistyyliäsi
Edistät innovaatioita ja kulttuurista muutosta

Kenelle?

International Executive MBA in Finance and Control -ohjelma on suunniteltu kokeneille talousalan ammattilaisille, jotka tähtäävät kansainväliselle uralle tavoitteenaan taloushallinnon johtotehtävät.

Sisältö ja rakenne

International Executive MBA in Finance and Control -ohjelmasta valmistuakseen osallistujien tulee menestyksekkäästi suorittaa yhteensä 90 opintopistettä (EC). Vaadittaviin opintoihin kuuluu kahdeksan moduulia (yhteensä 80 EC) ja pakollinen Business Strategy -projekti (10 EC).

International Executive MBA in Finance and Control -ohjelma voidaan suorittaa kahdessa vuodessa. Ohjelma koostuu kuusipäiväisistä opintomoduuleista, joita edeltävä itsenäinen valmistautumisaika yhdessä moduulipäivien jälkeisen lopputyöskentelyn kanssa muodostavat n. kuuden viikon mittaisen opiskelusyklin.

Moduulit järjestetään yleensä 2-3 kuukauden välein, ja ne toteutetaan lähiopetuksena maanantaista lauantaihin. Kuhunkin moduuliin kuuluu ennakkotehtäviä sekä kirjallinen lopputehtävä.

Ohjelman rakenne

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kuuden päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

2-3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Pakolliset moduulit

International Executive MBA in Finance and Control -ohjelmaan sisältyy 8 pakollista opintojaksoa:

CFO and Finance Function Amsterdam, maalis-huhtikuu 2020
Strategic Management Helsinki, kesäkuu 2020
Organizing and Managing Innovation Bergen, syyskuu 2020
Managing in a Dynamic Business Environment Bergen, marraskuu 2020
Decision Making and Data Management Amsterdam, huhtikuu 2021
Corporate Finance Helsinki, kesäkuu 2021
Data Analytics and Business Intelligence Amsterdam, syyskuu 2021
Governance, Leadership, and Change Management Bergen, marraskuu 2021

Seuraa oppimistavoitteitasi

Ennen ohjelman alkua osallistujat laativat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Tavoitteet viimeistellään ensimmäisen moduulin aikana. Jokaiseen moduuliin sisältyy arviointi, jossa seurataan kuinka osallistuja edistyy henkilökohtaisten oppimistavoitteidensa saavuttamisessa.

Opi tuntemaan itsesi paremmin

Itsensä kehittäminen on tärkeä osa ohjelmaa. Se tukee osallistujien henkilökohtaista kehitystä johtajana ja ihmisenä opintojen ja koko elämän ajan. Siihen kuuluu itseohjautuvaa opiskelua ja inspiroivia työpajoja, jotka toteutetaan business coachin tuella.

Kehitä johtamistaitojasi

Ohjelma kehittää strategista ajattelua ja taloushallinnon johtajuutta tarjoamalla uusia tietoja, taitoja ja työkaluja, joita voidaan heti soveltaa käytännössä. Aivan yhtä tärkeää on saamasi ymmärrys maailmanluokan johtajuudesta – nämä taidot ovat aina ajankohtaisia ja niistä on valtavasti hyötyä urallasi tulevaisuudessa.

Liity alumniverkostoihin

Kaikki ohjelman suorittaneet liittyvät automaattisesti valitsemiensa korkeakoulujen alumniverkostoihin. Alumniyhteisöt järjestävät jatkuvasti tapahtumia, yritysvierailuja ja alumnitapaamisia. Maailmanlaajuisissa verkostoissa on tuhansia alumneja, joiden välillä luodaan arvokkaita yhteyksiä. Tarjoamme sinulle uusinta tietoa ja laajan kansainvälisen liiketoimintaverkoston.

Kustannukset ja haku ohjelmaan

Haku ohjelmaan

International EMBA in Finance and Control -ohjelma käynnistyy syyskuussa 2019. Hakemusten viimeinen jättöpäivä ohjelmaan on 9.8.2019.

Hakuvaatimukset ja hakuohjeet löytyvät International Executive MBA in Finance and Control -ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Englanninkieliset sivut 

Tutkintomaksu