Edellinen sivu

FinanssiJOKO

Finanssialan johtaminen on murroksessa

FinanssiJOKO on finanssialan johtamisen ohjelma. Ohjelma antaa laajan ymmärryksen alan liiketoiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista digitaalisuus, globalisaatio ja vastuullisuus huomioiden. Ohjelma tukee osallistujien henkilökohtaista kehittymistä ja johtamistaitoja. Johtamisen osalta keskeisiä teemoja ovat muutoksen ja uudistumisen johtaminen. Ohjelman aikana muodostuu ainutlaatuinen verkosto finanssialan osaajista.

Finanssialan murrosta kuvaa vahvasti teknologian kehitys, sääntely-ympäristön, kilpailuympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutos. Uudet toimijat haastavat alan perinteisiä yrityksiä ja vaativat panostusta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tehostamiseen. Finanssialan yrityksistä on tulossa monialaisia palveluyrityksiä, mutta finanssiliiketoiminnan erityispiirteet ja perinteinen ansaintalogiikka on edelleen oleellista ymmärtää.  Samalla finanssialan johdolta ja asiantuntijoilta edellytetään moniosaamista – kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, kehittää ja uudistaa toimintaa. Esimiestyö muuttuu valmentavaan ja uudistumista tukevaan johtamistapaan. Näihin haasteisiin saat tukea FinanssiJOKO:sta.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kehitä kykyäsi johtaa finanssialan organisaatiota murroksessa

Löydä välineitä innovaatioiden edistämiseen ja organisaatioiden uudistamiseen

Verkostoidu finanssialan kollegoiden kanssa

Hyödyt

Laajennat näkemystäsi finanssialan liiketoiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista
Opit uusia näkökulmia ja malleja liiketoiminnan uudistamiseen ja muutoksen johtamiseen
Kehität itsetuntemustasi ja omaa vaikuttamistyyliäsi
Verkostoidut, sparraat ja jaat kokemuksia kokeneiden finanssialan asiantuntijakollegoiden kanssa

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu vakuutus- ja rahoitusalan johdolle ja kokeneille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat laaja-alaista ymmärrystä finanssialan murroksesta ja haluavat kehittää ja uudistaa liiketoimintaa.

FinanssiJOKO sopii myös finanssitoimialaa tukevien palveluorganisaatioiden johdolle ja asiantuntijoille.

Sisältö ja aikataulu

FinanssiJOKO rakentuu yhteensä kahdeksasta opintojaksosta, jotka sisältävät yhteensä 17 lähipäivää, digitaalisia opetusmateriaaleja, ohjelman aikana omalle organisaatiolle tehtävän kehittämishankkeen sekä kirjallisuuden lukemista ja analysointia. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan Study Tourille (7pv) muiden JOKO-ohjelmien osallistujien kanssa.

FinanssiJOKO:n suorittamisen voi aloittaa joko helmikuussa tai syyskuussa, kaikki suorittavat saman ohjelman. Keväällä teemana on finanssiliiketoiminnan ymmärrys ja asiakkuuksien johtaminen ja syksyllä riskienhallinta, toimintaympäristön muutos ja johtamisen teemat. Kaksi aloitusta mahdollistaa myös kaksinkertaisen verkottumisen, kun oman ryhmän lisäksi opiskellaan yhdessä toisen ryhmän kanssa.

Aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen kollegojen kanssa muodostavat tärkeän osan FinanssiJOKO:n oppimis- ja kehittymisprosessia. Teemoihin liittyvät oheismateriaalit ja tehtävät syventävät oppimista ja tukevat asioiden siirtymistä käytäntöön. Osa esityksistä ja opetusmateriaalista voi olla englanniksi.

Ohjelman suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään 80 %:iin lähiopetuksesta, lokikirjan täyttämistä ja kehittämishankkeen tekemistä.

Ohjelman rakenne

Kirjat

8 valmennusjaksoa

Yksi jakso koostuu lähiopetuspäivistä sekä oppimista syventävistä harjoituksista.

17 lähiopetuspäivää

Yksi valmennusjakso on kestoltaan 2-2,5 päivää

Study Tour

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan Study Tourille yhdessä muiden JOKO-ohjelmien osallistujien kanssa.

Valmennusjaksot

Kustannukset ja hakeminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.