Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

FinanssiJOKO

Uudistu murroksessa

Finanssialan murros Suomessa ja maailmalla kiihtyy, kun globaalit trendit, pilvipalvelut, digitalisaatio ja automaatio vaikuttavat työn tekemiseen yhä enenevissä määrin. Uudenlainen tekeminen vaatii muutosta ja uudistumista organisaatioilta ja yksilöiltä. Itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta tulee osaamisen kulmakiviä. Myös ihmisten ja asioiden johtaminen joutuu koetukselle, kun työtä tehdään paitsi ydintiimeissä, myös osana isompia, organisaatiorajat ylittäviä verkostoja. Näihin haasteisiin saat tukea FinanssiJOKO:sta.

FinanssiJOKO auttaa sinua uudistumaan ajassa ja kehittämään omia kompetenssejasi, suuntaamaan fokusta kohti oikeita asioita ja ymmärtämään alan muutosta. Lisäksi pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden finanssialan toimijoiden kanssa. Ohjelmaan sisältyy yhteinen osuus AaltoJOKO®-osallistujien kanssa tarjoten mahdollisuuden verkostoitumiseen yli liiketoimintarajojen.

Finanssialan moniosaajat tarvitsevat kykyä ymmärtää laajoja kokonaisuuksia sekä keinoja kehittää ja uudistaa toimintaa. Muutu ja uudistu muutoksen keskellä!

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kehitä kykyäsi johtaa finanssialan organisaatiota murroksessa

Löydä välineitä innovaatioiden edistämiseen ja organisaatioiden uudistamiseen

Verkostoidu finanssialan kollegoiden kanssa

Valmennuksen hyödyt

FinanssiJOKO tarjoaa ainutlaatuisen tavan verkostoitua finanssialan osaajien kesken ja kehittyä niin verkostojen kehittäjänä kuin esimiehenä. Ohjelmaan kuuluva kehittämistehtävä varmistaa sen, että ohjelma kytkeytyy omiin strategisiin tavoitteisiin.

Kirkastat omaa johtajaidentiteettiäsi ja tapaasi tehdä yhteistyötä
Muodostat näkemyksen tulevaisuuden liiketoiminnan muutoksesta ja omasta tavasta toimia verkostoissa
Sovitat aikataulut omaan kalenteriisi opiskelemalla sekä lähijaksoilla että digitaalisesti
Sidot kehittämistehtävän avulla opiskelun annin tiiviisti omaan työhösi

Kenelle?

FinanssiJOKO on suunniteltu pankki- ja vakuutusalan johtajille sekä johtaville asiantuntijoille. Ohjelma sopii henkilöille, jotka johtavat sekä ihmisiä että asioita omissa työtehtävissään.

FinanssiJOKO on sinulle, jos työssäsi kohtaat päivittäin vaihtuvia tilanteita, eikä yksikään päivä ole samanlainen. Muutokset tapahtuvat nopeasti, mutta samalla on otettava huomioon alalle tärkeä sääntely sekä asiakasnäkökulma. Työsi edellyttää yhä enemmän verkostojen johtamista, uusien kumppaneiden kanssa työskentelyä ja uudenlaisten näkökulmien löytämistä.

Sisältö ja aikataulu

FinanssiJOKO sisältää yhdeksän yhteistä lähipäivää, itsenäistä verkko-oppimista sekä oman kehittämistehtävän tekemisen. Lähi- ja etäpäivien teemat käsittelevät johtajuutta, alan sääntelyä, kansantaloutta ja globaaleja markkinoita, asiakasymmärrystä ja viestintää.

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan JOKO Study Tourille muiden JOKO-ohjelmien osallistujien kanssa. JOKO Study Tourille voit osallistua, kun sinulle ja organisaatiollesi parhaiten sopii.

Lue lisää JOKO Study Tourista

Ohjelman rakenne

Lähiopetusta

Aalto-yliopiston ja Aalto EE:n huolellisesti valitsemien asiantuntijoiden fasilitoimat lähiopetuspäivät

Etäopiskelu

Suositut verkkokurssit, joiden avulla syvennät osaamistasi oman aikataulusi mukaisesti

Kehittämistehtävä

Opinnot räätälöidään työelämälähtöisen kehittämisprojektin avulla ja siihen liittyvä tuki auttaa sinua ja organisaatiotasi etenemään muutoksessa

Valmennusjaksot

JOKO Study Tour

Suomi ja Singapore ovat nousseet suhteellisen nopeasti heikoista lähtökohdista maailman menestyneimpien valtioiden joukkoon. Miten kaksi näin erilaista maata ovat menestyneet? JOKO Study Tour Singaporeen on matka strategisen johtamisen peruskysymysten äärelle ja siksi se sopii yhtä hyvin yritysten kuin julkisorganisaatioidenkin johdolle. Juuri sinulle, joka aiot opiskella, opiskelet tai olet opiskellut Aalto EE:n JOKO-ohjelmissa, kuten AaltoJOKO®, Autoalan JOKO, FinanssiJOKO, Johtaminen terveydenhuollossa tai KuntaJOKO. Lue lisää

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta