Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Fashion and Lifestyle Executive

Tekstiili- ja muotiala on läpikäynyt murroksen viimeisten vuosikymmenten aikana. Toimialalle on syntynyt uudenlaisia liiketoiminta-, hankinta- ja tuotantomalleja ja yritysten on entistä enemmän panostettava tuotemerkin kehittämiseen. Tarve liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittämiselle on jatkuva.

Aalto EE ja Suomen Tekstiili & Muoti ovat suunnitelleet yhdessä valmennusohjelman, jonka avulla alan yritykset voivat kehittää johtonsa osaamista strategiassa, liiketoiminnan uudistamisessa ja johtamisessa.

Ohjelma tarjoaa hyvän alustan yrityksille kehittää liiketoimintaansa ja ohjelmaan osallistuvien johtajien osaamista entistä kilpailukykyisemmän liiketoimintamallin ja paremman johtamisen avulla. Kun useampi henkilö yrityksestä osallistuu koulutukseen, hyödyt moninkertaistuvat kun ohjelman aikana saatuja ideoita voidaan sparrata ja viedä käytäntöön jo ohjelman aikana.

Ohjelma toteutetaan osittain suomeksi ja osittain englanniksi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hyödyt

Fashion and Lifestyle Executive -ohjelmasta saat uutta virtaa johtamiseen ja johtamisen työkaluja tulevaisuusorientoituneeseen ajatteluun.

Kehität strategista ajattelua ja liiketoimintaa
Verkostoidut alan toimijoiden välillä Suomessa ja kansainvälisesti
Kehität ja uudistat yrityksen liiketoimintaa
Saat operatiivista tehokkuutta toimitusketjun hallinnan ja talousosaamisen avulla
Erottaudut erilaistamisosaamisella
Kehität yrityksen brändiä ja sen tarinaa

Kenelle?

Ohjelma on räätälöity suomalaisten muoti- ja lifestylealan yritysten tarpeisiin. Osallistujat tulevat alalla toimivien yritysten johtoryhmistä tai muista johtavista asemista.

Yhteistyössä


Kokemuksia

”Ohjelma antoi virikkeitä ja uusia ajatuksia. Sain hyvän kuvan vaatetusteollisuuden eri toiminnoista ja niiden johtamisesta monelta eri kantilta. Ohjelma opasti entistä parempaan itseni johtamiseen, antoi uutta näkökulmaa omaan tekemiseen ja sain samalla sparrausta muilta alan yrityksiltä.”

Kati Tukiainen, yrittäjä, Image Wear Oy

”Ohjelma oli hieno oppimiskokemus sekä tilaisuus tutustua muihin samalla alalla toimiviin. Ohjelma antaa hyvän yleiskuvan johtamisen kannalta tärkeistä kysymyksistä. Koin erityisesti brändin kehittämiseen liittyvät aiheet hyödyllisiksi.”

Antti Rönkkö, toimitusjohtaja, Nanso Group Oy

”Hyvin rakennetun ja mielenkiintoisen ohjelman lisäksi koulutus antaa loistavan tilaisuuden verkostoitua ja keskustella saman alan vaikuttajien kanssa. Tuntui siltä, että useammassa yrityksessä painitaan loppujen lopuksi hyvin samanlaisten haasteiden kanssa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Valmennuksessa oli mahdollista porautua syvällisesti valittuihin teemoihin. Käytännönläheisten ryhmätöiden ja harjoitusten avulla opittuja asioita on helppo toteuttaa myös omassa yritysympäristössä.”

Jarmo Lehmusvainio,  osto- ja logistiikkapäällikkö, Finlayson